Checklists voor PBM inspecties

Hoe vaak moeten PBM geïnspecteerd worden in de bouw?

PBM belangrijk?

Ja, heel belangrijk! Je leest hier waarom

De meeste fatale ongelukken vinden plaats in de bouwsector. Werknemers komen risico’s elke dag tegen. Het is daarom van levensbelang om als werkgever veiligheid op nummer één te zetten. Als werkgever zul je bekend zijn met de term PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen).

Deze zijn immers verplicht. Maar hoe weet je dat de materialen nog goed zijn, hoe je ze langer kan gebruiken en hoe vaak moeten beschermingsmiddelen eigenlijk gecheckt worden?

PBM in het kort

PBM staat voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze middelen zijn verplicht om letsel en lichamelijke schade te voorkomen voor mensen die risicovolle beroepen uitoefenen. PBM kunnen per beroep en werkzaamheden verschillen. Er zijn beschermingsmiddelen voor hoofd, gehoor, ogen, luchtwegen, vallen, handen en voeten. In de bouwsector worden werknemers beschermd tegen vallende voorwerpen, zelf vallen, giftige stoffen, harde geluiden etc. In de constructiesector zijn de meeste risico’s aanwezig er worden daarom ook veel beschermingsmiddelen gebruikt.

Checkbuster NXT zorg checklist

Aan welke eisen moeten PBM voldoen in de constructie

Er zijn basale regels voor PBM beschreven in de arbowet. Deze wet is gebaseerd op Europese regelgeving. Hierin wordt beschreven dat een werkgever de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemers beschikbaar moet stellen zonder extra kosten te rekenen voor werknemers. Wanneer beschermingsmiddelen goedgekeurd zijn volgens de opgestelde europese regels hebben deze een CE-markering. Hierdoor weet je zeker dat de producten zijn geïnspecteerd zijn en veilig zijn om te gebruiken binnen jouw organisatie.

Om de veiligheid te waarborgen moet je je als werkgever houden aan bepaalde eisen:

  • PBM moeten passende bescherming bieden aan de risico’s die werknemers lopen
  • Elke werknemer heeft PBM nodig die hem/haar goed past
  • Er mag geen hinder ontstaan door het gebruik van PBM
  • PBM voor eenmalig gebruik, niet meer dan één keer gebruiken

Hoe houdt je PBM het langst goed?

Door gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen moet een product op een gegeven moment vervangen worden. Als werkgever kun je ervoor zorgen dat deze producten zo lang mogelijk meegaan. De fabrikant waarvan je de beschermingsmiddelen binnenje organisatie gebruikt geeft aan hoe je PBM moet opbergen om de kwaliteit zo lang mogelijk goed te houden. Volg altijd de instructies op van de fabrikant.

Om je PBM zo lang mogelijk goed te houden:

  • droog uit de zon bewaren
  • in de juiste hygiëne omstandigheden bewaren, bijvoorbeeld afgesloten boxen, weg van chemische substanties
  • PBM correct gebruiken waarvoor het bedoelt is

Wanneer moet je PBM vervangen?

Als werkgever is het belangrijk om te weten wanneer producten vervangen moeten worden. In aanvulling daarop is het handig om altijd extra producten achter de hand te hebben in geval van onverwachte situaties. wanneer PBM altijd vervangen worden:

  • na een ongeluk
  • als het product volgens de fabrikant niet meer de veiligheid kan garanderen, dit is per product verschillend
  • Als er twijfel ontstaat of het product nog wel goed is.

PBM inspecteren

Inspecteren is de enige manier om de kwaliteit van PBM goed in de gaten te houden. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voor elke werkshift door werknemers gecheckt worden. Het is dan ook van belang dat werknemers begrijpen waarom het juist dragen van PBM cruciaal is om veilig te kunnen werken. Werknemers onderwijzen over PBM door middel van trainingen is geen overbodige luxe.

regelmatig inspecteren/controlerenis belangrijk. Inspecties uitvoeren om vroegtijdig potentiële gevaren op te sporen. Controleer en vervang (wanneer nodig) PBM eens per 6 maanden tijdens een extra inspectieronde.

Beschermingsmiddelen kunnen fatale ongelukken voorkomen. Wees ongelukken voor en check al je beschermingsmiddelen.

Start jouw Checkbuster NXT ervaring nu

Maak je GRATIS Checkbuster NXT-account aan en ontdek alle geweldige functionaliteiten de eerste 30 dagen gratis. Maak eenvoudig uw eigen templates en sla ze op in uw privébibliotheek voor toekomstige veiligheidsinspecties en kwaliteitsaudits. Plan toekomstige inspecties vooruit en krijg een overzicht van de uitgevoerde inspecties of audits in uw managementdashboard.