De Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Betere controles voor een hogere bouwkwaliteit

De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. Vanaf 1 juli 2022 gaat de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen hiervoor zorgen. Zo kan de bouwkwaliteit verbeterd worden door minder bouwgebreken en -fouten, zoals constructiefouten, lekkages, brand-onveilige situaties of slecht functionerende ventilatie. De nieuwe wet geldt tot en met 2024 voor eenvoudige bouwwerken, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden.

Om gemeenten en bouwbedrijven stap voor stap ervaring op te laten doen met het nieuwe toezicht in de bouw, geldt de wet vanaf 2025 pas voor alle andere bouwwerken. Bouwbedrijven hoeven door de nieuwe wet minder kosten te maken voor het herstel van bouwfouten. Tevens wordt het werk van onafhankelijke kwaliteitscontroleurs makkelijker en sneller, omdat de bouwers zelf al veel gecontroleerd hebben.

Veranderingen in kwaliteitsborging

  • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft.
  • Onafhankelijke controleurs (kwaliteitsborgers) controleren, tijdens het ontwerp en op de bouwplaats, of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen.
  • Wanneer de gemeente of kwaliteitsborger problemen zien, kan de gemeente de bouw stilleggen.
  • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zicht heeft verzekerd tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken.
  • Klanten kunnen 5% van het bouwbedrag parkeren bij de notaris. Wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken verholpen zijn, keert de notaris het geld uit aan de aannemer.

Elk bouwbedrijf, hoe groot of hoe klein ook, krijgt te maken met de nieuwe Wkb. Daarom is het belangrijk om goed voorbereidt te zijn op deze nieuwe regels. Momenteel werken veel bedrijven in de bouw nog op papier en met de nieuwe regels brengt dat nogal wat risico’s met zich mee. Maximaliseer daarom de kwaliteit van je controles en inspecties door het papierwerk te minimaliseren.

Het digitaliseren van je inspecties heeft als bijkomend voordeel dat je met Checkbuster eenvoudig taken kunt toewijzen aan je collega’s of onderaannemers, je managementrapportages kunt maken en je processen kunt standaardiseren. Op die manier heb je eenvoudig alle data bij de hand en minimaliseer je de kans op bouwfouten.

Kwaliteitscontroles en veiligheidsinspecties, alle digitale checklists in één app!

Voer eenvoudig kwaliteitscontroles en veiligheidsinspecties uit. Maak checklists, deel rapporten, plan herstelwerkzaamheden en bovenal: bespaar tijd en verbeter de kwaliteit en veiligheid van jouw bouwproject met Checkbuster NXT, dé inspectieapp voor teams. Ontdek hoe je met Checkbuster werkt volgens de wettelijke eisen op het gebied van Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM).