Wat is HACCP?

HACCP betekent Hazard Analysis and Critical Control Points, in Nederland ook wel bekend als Gevarenanalyse en Kritische Controlepunten. Het doel van HACCP is het verbeteren van voedselveiligheid.

 

In de praktijk

HACCP is een preventief systeem om het besmettingsgevaar tijdens de productie, de verwerking en de distributie van voedingsmiddelen te minimaliseren. Om dit te bereiken moet iedere stap in het productieproces veilig verlopen. Dit betekent:

 • Risico op het gebied van voedselveiligheid inventariseren
 • Maatregelen nemen om deze risico´s te beperken
 • Iedere stap in het productieproces controleren

 

De 7 principes van HACCP

HACCP controles zijn gebaseerd op 7 principes

 1. Inventarisatie potentiële gevaren
 2. Nagaan welke maatregelen er nodig zijn om het gevaar te beheersen en vaststellen kritische beheerspunten (CCP’s)
 3. Kritische grenzen per CCP aangeven
 4. Bewaken CCP’s
 5. Vastleggen correctieve acties vast per CCP
 6. Controleer de effectiviteit van de HACCP aanpak
  Pas verificatie toe (verificatie is een periodieke controle om na te gaan of de aanpak effectief is, ofwel om na te gaan of de beheersing van een CCP effectief is. Verificatie laat dus zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt).
 7. Registreer en documenteer om aan de wet te voldoen

 

HACCP audit

Het Checkbuster platform bevat audits die eenvoudig in te richten zijn voor iedere organisatie. Checkbuster inzetten bij HACCP controles betekent eenvoudig voedselveiligheid verbeteren.

 

HACCP registratie

Een HACCP registratie is het verplicht vastleggen van bepaalde onderdelen. Met de Checkbuster app voer je deze registraties eenvoudig uit op tablet of smartphone.

By |2017-01-12T16:03:10+02:00juni 25th, 2015|HACCP, Updates|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment