Privacy policy

 

Privacyverklaring, dataverwerking en geheimhouding.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Checkbuster BV (hierna Checkbuster genoemd) verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Checkbuster, zoals onze bezoekers, gebruikers en zakelijke contactpersonen, op alle aan Checkbuster gerelateerde domeinen, platformen en apps.

Checkbuster B.V. is gevestigd aan Esdoonstraat 3, 8021WB, Zwolle, The Netherlands en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.checkbuster.com
Esdoonstraat 3, 8021WB, Zwolle, The Netherlands
+31 38 3030360

G.J. Hemmers is de Functionaris Gegevensbescherming van Checkbuster B.V. De functionaris is te bereiken via gert-jan@checkbuster.com of telefonisch via +31 38 30 30 360.

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 juli 2020.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Checkbuster verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit betreft zowel persoonsgegevens als gegevens over het kwaliteitsplatform Checkbuster zelf en het gebruik daarvan. Het doel van deze gegevensverzameling is om jou als gebruiker een optimale gebruikservaring te bieden, beter te ondersteunen, het platform of onze dienstverlening te verbeteren of voor benchmark-verwerking.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op Checkbuster aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gebruikte apparatuur en besturingssytemen
- historie m.b.t tot klantcontact
- Gegevens over jouw activiteiten & gebruik op onze websites, domeinen en apps
- Betaalgegevens

Daarnaast worden de gegevens opgeslagen die door de gebruiker aangemaakt / ingevuld / toegevoegd worden tijdens het gebruik van ons platform & apps. Denk hierbij aan gemaakte foto’s, documenten & toegevoegde teksten, taken, templates en namen en emailadressen van uitgenodigde teamleden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via customercare@checkbuster.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel en grondslag waarom wij persoonsgegevens verwerken
Checkbuster verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Het gebruik van ons platform te analyseren en te optimaliseren
- Op basis van gebruik geanonimiseerde benchmark-gegevens te verstrekken aan jou en medegebruikers.
- Jou als gebruiker te kunnen ondersteunen en helpen bij het gebruik van ons platform
- Jou in contact brengen met onze partners & resellers voor betere vakinhoudelijke ondersteuning.
- het aanbod van producten, diensten en functionaliteiten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- het op de juist geïnformeerde wijze aangaan van overeenkomsten met personen, bedrijven of derde partijen.
- Checkbuster BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Checkbuster B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Databeheer, geheimhouding en gebruiksrecht
Checkbuster BV neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Checkbuster behandelt alle door jou gedeelde informatie binnen Checkbuster als vertrouwelijk. Checkbuster deelt deze informatie niet op andere wijze met derden dan in dit beleid vermelde manieren. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding en het periodiek wijzigen van je toegangcodes/wachtwoord en het opleggen van deze verplichting aan eventuele mede-gebruikers binnen jouw organisatie. Je ziet er actief op toe dat je geen inloggegevens deelt met andere gebruikers en persoonsgebonden accounts niet door meerdere personen worden gebruikt.

Met het gebruik van het platform geef je Checkbuster uitdrukkelijk het gebruikersrecht over alle gedeelde data binnen Checkbuster. Hiermee stel je Checkbuster in staat haar platform op de juiste manier te onderhouden, optimaliseren en verder te ontwikkelen mede op basis van jouw gebruiksgegevens. Tevens stel je Checkbuster hiermee in staat je gedeelde gegevens geanonimiseerd gebruiken voor benchmark/rapportage/bibliotheek-doeleinden en bigdata-analyses, altijd op geanonimiseerde basis en zonder dat Checkbuster daarmee de verplichting tot geheimhouding van informatie en gegevens schendt.

Na beëindiging van je account mag Checkbuster al je gedeelde gegevens vernietigen zonder dit voorafgaand hieraan aan je te melden. Na afloop van je account mag Checkbuster je gedeelde gegevens geanonimiseerd gebruiken voor benchmark/rapportage/bibliotheek-doeleinden en bigdata-analyses, zonder dat Checkbuster daarmee de verplichting tot geheimhouding van informatie en gegevens schendt.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van jouw betaalde accounts
Als jij een betaald account afsluit op ons platform, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw gekozen account te activeren en je op de hoogte te houden.

Hiervoor verzamelen wij je naam, organisatie naam, BTW-nummer, e-mailadres, factuuradres, betaalgegevens en je telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons (of met een van onze verkooppartners) hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je abonnement 7 jaar bewaren.
Gegevens in jouw account
In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, tijdzone, organisatie naam, telefoonnummer, e-mailadres, en abonnementstype.

In je account bewaren we ook je abonnement type, de aan jouw account gekoppelde organisaties, aangemaakte templates en gebruikersrollen/rechten. Daarnaast slaan wij in je account de door jou verrichte en ingevulde inspecties inclusief toegevoegde gegevens zoals foto’s, documenten, opmerkingen en locatiegegevens op, de voor jouw aangemaakte of toegewezen taken en eventueel door jou in onze bibliotheek geplaatste templates op. Tevens slaan we je persoonlijke filterinstellingen op.

Het is ons streven om het leven van onze gebruikers één stap veiliger en beter te maken. Daarom bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je actief gebruiker bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen door een mail te sturen aan customercare@checkbuster.com met daarin het verzoek om je account en al je opgeslagen gegevens te verwijderen.

In de bibliotheek gedeelde gegevens worden na een verzoek hiertoe geanonimiseerd op ons platform zodat deze niet meer herleidbaar is naar jouw persoonlijke account/gegevens.

Gegevens over jouw contact met ons voor support of ondersteuning
Voor support of ondersteuning kun je contact opnemen met ons. Dit kan via telefoon, e-mail, chat of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook en Twitter. We gebruiken de in jouw account en in ons crm-systeem opgeslagen gegevens om met jou contact op te nemen naar aanleiding van jouw vraag of klacht aan ons.

We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact met ons en met onze partners/resellers bewaren wij dan ook zolang je actief klant bij ons bent. Wanneer je ons een privéberichtje stuurt via Twitter of Facebook, worden de berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, of korter als jij het bericht zelf eerder verwijdert.

Gegevens voor een optimale platform beleving
Graag helpen we je om optimaal gebruik te maken van ons platform en de bijbehorende apps.

Allereerst zorgen we dat onze website, platform en apps goed werken zodat jij deze optimaal kunt gebruiken. Daarvoor verzamelen we bij een bezoek aan checkbuster.com, my.checkbuster.com en app.checkbuster.com en de bijbehorende apps jouw IP-adres(sen), informatie over je internetbrowser(s), eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee je ons bezoekt.

We zorgen er ook voor dat Checkbuster zo relevant mogelijk is door ons platform af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren. Om dit te kunnen, verzamelen we je zoek-, klik en browsegedrag op ons platform en apps. Wij gebruiken deze gegevens voor het in kaart brengen van generieke gebruikerspatronen, zodat we die op individueel niveau in kunnen zetten. Daarbij gaat het niet zozeer om de kennis over individuele gebruikers.

Het is onze streven om het leven van onze klanten één stap veiliger en beter te maken. Daarom bewaren wij deze gegevens zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens.

Benchmarkgegevens gebaseerd op gebruiksstatistieken
Wanneer je op checkbuster.com, my.checkbuster.com en app.checkbuster.com een actie uitvoert of bijvoorbeeld een template selecteert en invult, verwerkt Checkbuster deze gegevens. Deze gegevens kunnen vervolgens geanonimiseerd worden gebruikt voor het genereren van geanonimiseerde en geaggregeerde data voor jou zelf en andere gebruikers op ons platform. Hierbij garandeert Checkbuster dat deze benchmarkdata nooit herleidbaar is naar individuele gebruikers of domeinen.

Personalisatie op basis van jouw accountgegevens en zoek-, surf- en gebruiksgeschiedenis bij Checkbuster

Doordat we je persoonlijke accountgegevens opslaan, kunnen we het platform nog beter op jou afstemmen. Zo kunnen we aanbevelingen doen voor bijv. mogelijk interessante templates of andere beschikbare documenten op ons platform. Hierdoor zijn we mogelijk in staat het platform nog effectiever te maken voor je. We doen dus aanbevelingen op basis van jouw gebruik.

Wij doen dat op basis van jouw surf-, zoek- en gebruiks/downloadgedrag. We kijken daarbij niet langer dan twee jaar terug. Deze gegevens verzamelen we op basis van cookietechnieken, je IP-adres en het unieke nummer dat gekoppeld is aan het mobiele apparaat waarmee je surft. Wij doen dit alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn en die termijn verschilt per cookie.

Wij hebben een belang bij het toepassen van deze personalisatie, namelijk om jouw leven een stapje beter en veiliger te maken en onze platformen te optimaliseren. Je vindt sneller wat je zoekt en wordt niet gestoord met templates en categorieën die niet relevant voor je zijn.

Zelf ingestelde voorkeuren

Op verschillende plekken kun je zelf je voorkeuren in onze platformen aangeven. Zo kun je bijvoorbeeld ergens van op de hoogte gehouden willen worden, je aanmelden voor onze emaillijst of op de hoogte blijven van nieuwe gepubliceerde templates in een bepaalde categorie/bibliotheek. Deze voorkeuren kun je te allen tijde zelf wijzigen/uitzetten.

Gegevens voor marketing

Gepersonaliseerde e-mails
We hebben geregeld acties, updates en nieuwsfeiten die we met je willen delen. We delen die graag via mail. Als je bij ons een account hebt, e-mailen we je mogelijkheden op ons platform, relevante informatie, aanbevelingen en nieuws/ontwikkelingen(ook van partners en resellers) op basis van je account en gebruik van onze platformen. Deze persoonlijke aanbevelingen zijn gebaseerd op je account en gebruik van onze platformen van maximaal 3 jaar geleden. Zo bieden we je interessante emails aan. Per verzonden email, kun je je meteen afmelden hiervoor.

Gepersonaliseerde notificaties
Wij delen graag belangrijke mededelingen, acties, updates en nieuwsfeiten met je. Binnen onze platformen en apps delen we die door (gepersonaliseerde) notificaties te laten zien in je account.
Voor het laten zien van deze notificaties geef je ons uitdrukkelijk toestemming. Deze toestemming kun je te allen tijde in je browser instellingen op je computer & in je app instellingen op mobiel of tablet intrekken. Deze persoonlijke notificaties zijn gebaseerd op je account en gebruik van onze platformen van maximaal 3 jaar geleden om op deze manier de inhoud van deze notificaties interessanter voor je te maken.

Je surf, zoek-, en koopgedrag worden verzameld op basis van cookietechnieken, je IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee je surft. Wij doen dit alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Wij maken alleen gebruik van functionele en analytische cookies.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, kun je je browserinstellingen aanpassen. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook zo aanpassen dat je browser alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. Ook cookies die al geplaatst zijn, kun je verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart moet aanpassen voor elke browser op elk apparaat dat je gebruikt.

Cookies verwijderen in Chrome:
• Klik op de 3 puntjes, rechtsboven. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > Browsegegevens wissen.
• In het menu 'Browsegegevens wissen' heb je bovenin de optie om browsegegevens te wissen vanaf het eerste gebruik tot en met alleen het laatste uur. Daaronder kies je welke items je wilt wissen. Vink in elk geval 'Cookies en andere site- en plug-ingegevens' aan.
• Druk op de knop 'Browsegegevens wissen'.

Cookies verwijderen in Safari:
• Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en gegevens verwijderen > Beheer websitegegevens > Verwijder alles.

Cookies verwijderen in Firefox:
• Klik op de 3 streepjes rechtsboven, klik op Opties > Privacy > Individuele cookies verwijderen.
• Klik op 'Alle verwijderen'.

Cookies verwijderen in Microsoft Edge:
• Klik op de 3 puntjes rechtsboven > Instellingen. Klik onder 'Browsegegevens wissen' de optie 'Kies wat u wilt wissen'.
• Selecteer de cookies (voorgeselecteerd) > Druk op de knop 'Wissen'.

Cookies verwijderen in Internet Explorer:
• Klik op het tandwiel rechtsboven > kies Internetopties > tab Algemeen. Klik onder 'Browsegeschiedenis' op 'Verwijderen'.
• Wil je niet alles verwijderen? Vink dan in ieder geval 'Cookies en Websitegegevens' aan en klik op 'Verwijderen'.

Gegevens voor reviews & vraag- en antwoord
We houden van reviews op onze website en in de app-stores. Onze (toekomstige) gebruikers ook. Want reviews en vraag- en antwoord-meldingen helpen gebruikers om een duidelijk beeld te krijgen van de toegevoegde waarde van onze platformen en apps.

We houden van reviews op onze website en in de app-stores. Onze (toekomstige) gebruikers ook. Want reviews en vraag- en antwoord-meldingen helpen gebruikers om een duidelijk beeld te krijgen van de toegevoegde waarde van onze platformen en apps.

Omdat reviews en vraag- en antwoord-meldingen lang waardevol zijn voor gebruikers, bewaren we deze totdat jij van ons vraagt deze review te verwijderen of tot het moment dat de review door ons wordt verwijderd.

Gegevens om fraude tegen te gaan
Voor onderzoek naar mogelijke beveiligingsincidenten en fraude gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor kunnen wij eveneens gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners.

Social media
Als je social media zoals Facebook gebruikt, kun je via 'like en share' knoppen artikelen en posts van Checkbuster die je leuk, nuttig of handig vindt, met je vrienden delen op je social media account. Checkbuster krijgt geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacybeleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.

Als je inlogt met je facebook, linkedin of google-account ontvangen wij van deze partijen je accountgegevens. Hiermee maken we het inloggen voor jou makkelijk.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Partners & resellers
De kennispartners en resellers zorgen met hun kennis en kunde voor meerwaarde op en in ons platform. Niet alleen zorgen zij voor een waardevolle aanvulling van onze bibliotheken, tevens verlenen zij inrichtingsondersteuning voor jou als gebruiker makkelijk te maken het optimale voordeel uit ons platform te halen.

Partners die exclusieve bibliotheken beheren krijgen bij een toegangsaanvraag tot een exclusieve bibliotheek je emailadres. Daarnaast delen wij je accountcontactgegevens met hen om te beoordelen of zij je toegang willen verlenen. Door de toegangsaanvraag verleen je toestemming tot het delen van deze gegevens met de desbetreffende partner. Met de partners delen we tevens je mailadres indien je vanuit de bibliotheek een door de partner ingebrachte template download.

Met resellers delen we je naam, organisatienaam, emailadres, adresgegevens en telefoonnummers. Tevens hebben resellers de mogelijkheid om mee te kijken op je gebruik van het platform. Dit doen we zodat zij je optimaal kunnen ondersteunen bij de inrichting op ons platform.

Met zowel partners als resellers hebben we extra afspraken gemaakt voor het verwerken van gegevens. De namen van onze partners & resellers vind je op onze website www.checkbuster.com.

Distributie- en software partners
Een belangrijk onderdeel voor het mobiele gebruik van onze platformen vormen de bijbehorende apps via de app voor iOS of Android. De app wordt gedistribueerd via de Apple App Store of de Google Play Store. Je installeert de app op jouw apparaat via de Apple App Store of de Google Play Store. In de Checkbuster-apps maken wij gebruik van met cookies vergelijkbare technieken voor de eerder vermelde doeleinden.

Daarnaast maken we van een aantal software platformen van derden gebruik om jou optimaal te ondersteunen bij het gebruik van ons platform. Dit zijn de software platformen Activecampaign voor het versturen van emails en chatfunctie en Insightly als CRM-pakket. In Activecampaign wordt je emailadres, chatberichten en ip-adres verwerkt. In Insightly verwerken we je contactgegevens en contact geschiedenis. Via Stripe verwerken wij onze betalingen. Hiervoor delen we je emailadres om jouw account binnen de Stripe-omgeving te koppelen.

Andere externe dienstverleners
Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:
- het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
- het verkrijgen van ratings- en reviews;
- het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten

De overheid
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners of eigenaren van gebruikte software in ons proces daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
Checkbuster neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij hebben programmeurs in huis die dagelijks werken aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we jouw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via customercare@checkbuster.com.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen via customercare@checkbuster.com. Aanvragen beantwoorden wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je 24/7 doen in je eigen account binnen Checkbuster.

Recht om bezwaar te maken
Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Een verzoek om jouw gegevens niet langer te gebruiken in direct marketing kun je sturen naar customercare@checkbuster.com. Aanvragen beantwoorden wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportabiliteit
Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam, adres- en woonplaatsgegevens en accountbestelgeschiedenis. Een verzoek hiertoe kun je sturen aan customercare@checkbuster.com. Aanvragen beantwoorden wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op beperking
Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons Een verzoek hiertoe kun je sturen aan customercare@checkbuster.com. Aanvragen beantwoorden wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren en eventueel gedeelde templates/documenten in onze bibliotheek. Deze laatste worden na verzoek hiertoe geanonimiseerd zodat ze niet meer naar jou als persoon herleidbaar zijn. Een verzoek hiertoe kun je sturen aan customercare@checkbuster.com. Aanvragen beantwoorden wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht om een klacht in te dienen
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met ons via customercare@checkbuster.com.

Maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dit kun je doen door te e-mailen naar gert-jan@checkbuster.com. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar customercare@checkbuster.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Checkbuster reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op jouw verzoek.

Copyright

Checkbuster, inclusief al haar platformen, websites en apps en dit privacybeleid, geniet auteursrechtelijke bescherming. Checkbuster is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze gebruikers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Checkbuster is het niet toegestaan onderdelen van Checkbuster of het geheel op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan Checkbuster of een van haar onderdelen te framen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Checkbuster BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Checkbuster BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via customercare@checkbuster.com