How can we help?

WIP-richtlijn Waterpokken

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

2. Maatregelen bij waterpokken.

 • Een patiënt met waterpokken wordt in strikte isolatie verpleegd, tot de laatste blaasjes zijn ingedroogd.
 • De algemene voorzorgsmaatregelen worden in acht genomen, volgens WIP-richtlijn Algemene voorzorgsmaatregelen.
 • Er wordt een mondneusmasker gedragen.

3. Maatregelen bij gordelroos.

 • Immuuncompetente patiënten met gordelroos zijn alleen via direct en indirect contact met blaasjesvocht besmettelijk, voor hen worden geen bijzondere maatregelen te genomen.
 • Immuungecompromitteerde patiënten met gordelroos worden in strikte isolatie verpleegd.

4.1 Maatregelen voor patiënten en bezoekers.

 • De hygiënist wordt geïnformeerd over de aanwezigheid van een patiënt met het waterpokkenvirus op een afdeling.
 • Voor patiënten die in contact zijn geweest met waterpokken wordt achterhaald of de patiënt behoort tot de bekende risicogroepen.
 • Indien uit de anamnese onvoldoende duidelijk wordt of waterpokken werd doorgemaakt, wordt de serostatus van de patiënt bepaald. Als deze negatief is, wordt met deskundigen overlegd over het toedienen van immuunglobuline.
 • Seronegatieve patiënten worden in de periode tussen 8 en 19 dagen na het contact
  in aërogene isolatie verpleegd, zolang er geen laesies zijn. Zodra zich waterpokken ontwikkelen, wordt strikte isolatie toegepast.
 • Er wordt een lijst te aangelegd van personen waarmee de patiënt in de besmettelijke periode in contact is geweest.
 • Personen die in contact zijn geweest met de patiënt in de besmettelijke periode en zelf geen waterpokken hebben doorgemaakt, komen gedurende de (mogelijke) incubatieperiode niet in het ziekenhuis op bezoek.
 • Bij patiënten met een verminderde weerstand komen geen bezoekers met waterpokken of gordelroos.

4.2 Maatregelen voor Medewerkers.

 • Wanneer de medewerker niet weet of hij waterpokken heeft gehad, wordt een antistofbepaling uitgevoerd.
 • Als geen antistoffen worden aangetoond, wordt de medewerker een werkverbod opgelegd, gedurende de infectieuze periode van de incubatietijd. (De medewerker werkt niet tussen de 8 en 19 dagen)