How can we help?

WIP-richtlijn Veilig werken in de kindergeneeskunde

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

1.2 Extra aandachtspunten

 • 1.2.1 Er worden beschermingsmiddelen zoals mondneusmasker, overschorten en handschoenen gedragen bij benadering van zieke kinderen.
 • 1.2.2 Wanneer kinderen geïsoleerd worden verpleegd op een kinderafdeling met kamer zonder sluis, wordt er extra rekening gehouden met de plaatsing van de aanwezige voorwerpen zodat de veiligheid van de kinderen er niet door in gevaar komt.

2. Bezoekers, uit hoofde van hun functie

 • 2.1 Bezoekers in functie (bijv. pedagogisch medewerker, maatschappelijk medewerker, enz.) houden rekening met in welke volgorde zij de kinderen bezoeken, rekening houdend met het infectierisico per kind.
 • 2.2 Zij gaan van infectiegevoelige kinderen, via kinderen zonder infectie,
  naar geïnfecteerde kinderen, de exacte volgorde wordt bepaald door de verpleging.
 • 2.3 De bezoekers komen bij sommige geïsoleerd verpleegde kinderen
  niet in de isolatieruimte, bepalend hiervoor kan zijn de reden van isolatie of de klinische conditie van het kind. Dit wordt door de de verpleging meegedeeld.

3. Dierbezoek

 • 3.1 Dierbezoek op de kinderafdeling wordt afgeraden.
 • 3.2 Wanneer er toch dieren worden toe gelaten, gelden er preventieve regels.
 • 3.3 Honden en katten worden in sommige gevallen toegelaten, alleen nooit op een intensive care.
 • 3.4 De aanwezigheid van andere dieren als reptielen (slangen, schildpadden, hagedissen, leguanen), amfibieën, vogels, primaten, fretten
  of andere knaagdieren worden niet toegestaan.
 • 3.5 De dieren zijn gezond en volledig gevaccineerd. Dit blijkt
  uit een recente verklaring van de dierenarts.
 • 3.6 Het dierbezoek blijft beperkt tot de speelkamer of het dagverblijf. De dieren lopen niet los over de afdeling.
 • 3.7 De kinderen, die door de dieren worden bezocht, hebben vooraf toestemming gekregen van hun ouders en de behandelend arts.
 • 3.8 Immuun gecompromitteerde kinderen en kinderen in isolatie zijn uitgesloten van dierbezoek.
 • 3.9 Voorafgaand aan het bezoek is het dier goed verzorgd. Het heeft geen wonden, ook geen vlooien en/of teken.
 • 3.10 Als er een dier is op de afdeling dan heeft een medewerker van het ziekenhuis toezicht op het gedrag van het dier.
 • 3.11 Als er een dier op de afdeling is dan is er een medewerker die toezicht heeft op het contact dat de kinderen hebben met het dier (kinderen
  mogen het dier wel aaien en vasthouden, maar bijvoorbeeld
  geen brokjes uit de mond laten eten enz.).
 • 3.12 Als er een dier op de afdeling is dan is er een medewerker die de juiste acties na bijten, krabben, likken in het gezicht en dergelijke onderneemt.
 • 3.13 Als er een dier op de afdeling is dan is er een medewerker die zorgt voor het opruimen van uitwerpselen of speeksel van het dier.
 • 3.14 Na afloop van het dierbezoek worden de handen gewassen.

4. Venapunctie

 • 4.1 Bij het afnemen van bloed door middel van Venapunctie worden er, ter
  eigen bescherming tegen bloed overdraagbare aandoeningen, niet-steriele handschoenen
  gedragen. Uitzondering hierop wordt gemaakt als een gesloten afnamesysteem wordt gebruikt.
 • 4.2 Wanneer er bij kinderen bloed moet worden afgenomen, draagt men chirurgische handschoenen.