How can we help?

WIP-richtlijn Strikte isolatie kinderen

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

Ruimte

 • De patiënt wordt op een isolatiekamer verpleegd.
 • Aan de deur van de kamer wordt het type van isolatie aangegeven.
 • Alle benodigdheden voor de verpleging en eenvoudig onderzoek van de patiënt zijn in de kamer aanwezig.
 • De isolatiekamer voldoet aan de eisen van de WIP-richtlijn Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling, ventilatie van isolatiekamers.
 • Voor contactisolatie en druppelisolatie wordt gebruik gemaakt van een éénpersoonskamer,
  alleen bij uitzondering mag de patiënt op zaal in contactisolatie worden verpleegd.
 • Verband- en ander steriel materiaal wordt (in een hoeveelheid voor maximaal een week) in een gesloten kast bewaard.
 • Er worden geen grote voorraden verpleegartikelen aangelegd.
 • Aan de aërogene isolatie, strikte isolatie, universele isolatie en
  beschermende isolatie worden strengere eisen aan de locatie gesteld. Voor deze isolatievormen is gebruik gemaakt van een speciale isolatiekamer, die alleen via een sluis bereikbaar
  is.
 • Na het beëindigen van de isolatie wordt de voorraad zonodig vernietigd
  of gedecontamineerd.

Kleding van de patiënt

 • De patiënt draagt eigen kleding, die gewassen kan worden op 60°C .
 • Kleding van een patiënt met virale hemorrhagische koorts wordt volgens de WIP-richtlijnen Hygiënische maatregelen bij virale hemorrhagische koortsen en Linnengoed benaderd.
 • Kleding die de patiënt bij opname droeg, wordt in een gesloten plastic zak in quarantaine bewaard, tot de uitslag van de onderzoeken definitief bekend is.
 • Er wordt in overleg met de familie bepaald of de kleding wordt afgevoerd als speciaal ziekenhuisafval of autoclaveren en vervolgens meegegeven naar huis.
 • De kleding van het ziekenhuis dat is gedragen door de patiënt wordt afgevoerd als speciaal ziekenhuisafval of autoclaveren en vervolgens machinaal laten reinigen conform de in het ziekenhuis gebruikelijke procedure.
 • Persoonlijke bezittingen van de patiënt, waaronder sieraden, horloge, credit cards, rijbewijs enz., worden met alcohol 70% gedesinfecteerd alvorens ze aan de familie worden meegegeven.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Voor het betreden van de kamer worden handschoenen aangedaan.
 • Voor het betreden van de kamer wordt beschermende kleding met lange mouwen aangedaan.
 • Voor het betreden van de kamer wordt een mondneusmasker voorgedaan.
 • Bij strikte isolatie voor MRSA wordt hoofdbedekking gedragen.
 • Het mondneusmasker voldoet aan de Europese richtlijn, in
  deze EN 149-2001, masker type FFP-2.
 • Het chirurgisch mondneuskasker wordt direct na
  gebruik in een vuilnisbak gedeponeerd. Elke keer wordt een nieuw masker voorgedaan.

Verlaten van de isoleerkamer

 • In de kamer worden de handschoenen uitgedaan, waarna de handen worden ingewreven met handalcohol.
 • In de sluis wordt het overschort uitgedaan, en binnenstebuiten gevouwen bij het afval gedaan of binnenstebuiten opgehangen bij hergebruik.
 • De muts (indien gedragen) en het mondneusmasker worden afgedaan en bij het afval gedaan.
 • De handen worden ingewreven met handalcohol.

Vervoer van de patiënt

 • De vervoersdienst en de afdeling waar de patiënt heengaat, worden vooraf gewaarschuwd over de isolatie en eventueel te nemen maatregelen.
 • De patiënt wordt vervoerd met schone kleding en schoon beddengoed.
 • De patiënt wordt een chirurgisch mondneusmasker voorgedaan, om besmetting van anderen tijdens het vervoer te voorkomen (alleen bij aërogene besmetting).
 • De ontvangende afdeling draagt een chirurgisch mondneusmasker.
 • Voor het vervoer van baby’s wordt een gesloten vervoerssysteem
  gebruikt, zoals een reiscouveuse met een speciaal filter.

Bezoek

 • Bezoekers melden zich vooraf bij de verpleging.
 • De verpleging instrueert het bezoek omtrent de te nemen maatregelen en zien erop toe dat deze juist worden uitgevoerd. Kinderen worden alleen in overleg toegelaten.
 • Bij het betreden van de kamer wordt door bezoekers een mondneusmasker voorgedaan. Het type (EN 149-2001, FFP1 of FFP2) is afhankelijk van het micro-organisme. Bij MRSA wordt een chirurgisch mondneusmasker voorgedaan. Ook wordt er beschermende kleding aangetrokken.
 • Bij het verlaten van de kamer volgen bezoekers dezelfde procedure als het personeel.
 • Bezoekers desinfecteren na hun bezoek hun handen en bezoeken niet aansluitend andere patiënten.
 • Bij deze vorm van isolatie wordt het bezoek beperkt tot alleen de naaste familieleden.

Reiniging

 • De kamer en de sluis worden dagelijks en voordat een nieuwe patiënt in de kamer wordt opgenomen, gereinigd.

Beëindiging van de isolatie

 • Medisch en verpleegkundig materiaal dat in de kamer is geweest wordt gereinigd en gedesinfecteerd.
 • Materialen die niet kunnen worden gereinigd en gedesinfecteerd, worden afgevoerd.
 • De kamer wordt gedesinfecteerd volgens de procedure die wordt weergegeven in de WIP-richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van ruimten, meubilair en voorwerpen.

Speelgoed

 • Eigen speelgoed van het kind wordt niet door andere kinderen
  gebruikt.
 • Speelgoed van het ziekenhuis wordt gereinigd en
  gedesinfecteerd voordat het door een ander kind wordt gebruikt.
 • Het speelgoed dat op de afdeling aanwezig is, is gemaakt van een materiaal dat tegen reiniging en desinfectie bestand is.

Handhygiëne

 • Na het verlaten van de kamer wordt de beschermende kleding uitgedaan.
 • Na het verlaten van de kamer worden de handschoenen uitgedaan.
 • Na het verlaten van de kamer wordt het mondneusmasker afgedaan.
 • Na het verlaten van de kamer worden de handen ingewreven met handalcohol.