How can we help?

WIP-richtlijn Scabiës

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

2 Uitgangspunten

 • Bij twijfel over de vorm van scabiës, wordt uitgegaan van scabiës crustosa. Dat betekent dat, tot de twijfel kan worden weggenomen, behalve de maatregelen voor gewone scabiës, ook de extra maatregelen voor scabiës crustosa geboden zijn.
 • Een uitbraak van scabiës wordt aan de GGD gemeld.

3.2 Contactonderzoek

 • Indien bij een patiënt scabiës objectief middels microscopie door een dermatoloog wordt vastgesteld, vindt contactonderzoek plaats onder medepatiënten op de kamer of zaal, die intensief contact hebben gehad.
 • Indien bij een patiënt scabiës objectief middels microscopie door een dermatoloog wordt vastgesteld, vindt contactonderzoek plaats onder personeelsleden die direct betrokken zijn bij verzorging c.q. behandeling van de patiënt en minimaal 15 minuten aaneensluitend contact hebben gehad.
 • Indien bij een patiënt scabiës objectief middels microscopie door een dermatoloog wordt vastgesteld, vindt contactonderzoek plaats onder de directe familieleden van de patiënt en van eventuele personeelsleden die besmet kunnen zijn geraakt.
 • Overgeplaatste patiënten, ontslagen patiënten en personeelsleden die langdurig direct lichamelijk contact hebben gehad met de indexpatiënt en een risico hebben gelopen op besmetting, worden opgespoord en preventief behandeld.
 • Alle contactpersonen met klachten en personen waarbij microscopisch een scabiës infectie is aangetoond, worden zo spoedig mogelijk behandeld.
 • Wanneer patiënten tijdens de behandeling worden overgeplaatst, wordt melding gemaakt van de mogelijke scabiës besmetting.

3.3 Maatregelen rondom de indexpatiënt

 • Direct huidcontact wordt vermeden totdat de patiënt met scabiës door de dermatoloog genezen is verklaard.
 • De patiënt wordt in contactisolatie verpleegd, waarbij als extra maatregel een wegwerpschort met lange mouwen wordt gedragen (Zie de WIP-richtlijn: Contactisolatie).

3.4 Maatregelen ten aanzien van kleding en beddengoed

 • Kleding en het beddengoed dat in direct contact is geweest met de huid en dat is gebruikt in de 72 uur voorafgaande aan de behandeling, wordt gewassen bij een temperatuur van tenminste 50°C.
 • Indien de kleding en het beddengoed niet bij deze temperatuur kunnen worden gewassen, wordt deze een week, in een dichtgeknoopte plastic zak bij kamertemperatuur, bewaard.
 • Datum en tijd worden bij aanvang genoteerd.

4 Scabiës crustosa

 • Na het vaststellen van scabiës crustosa wordt een crisisteam ingesteld.
 • Het crisisteam bestaat uit een dermatoloog, een adviseur infectiepreventie, een staffunctionaris van de huishoudelijke dienst, een staffunctionaris van de verpleegkundige dienst, een voorlichtingsfunctionaris en de GGD.

4.2 Contactonderzoek

 • Er wordt een overzicht gemaakt van waar de patiënt op welk tijdstip is geweest en wie daar mogelijk besmet is geraakt.
 • Personeelsleden die een reëel risico hebben gelopen op besmetting, verzorgen of behandelen geen andere patiënten, tenzij die patiënten tot de contactgroep behoren. Deze restrictie wordt in acht genomen tot 24 uur na de behandeling van de patiënt en het personeelslid.

4.3 Maatregelen rondom de indexpatiënt

 • Een patiënt met scabiës crustosa wordt direct behandeld en verpleegd in een eenpersoonskamer.
 • Op indicatie van de dermatoloog blijft de strikte isolatie van de patiënt gehandhaafd
  tot deze genezen is verklaard.
 • Meerdere patiënten met scabiës crustosa worden in cohort verpleegd.
 • Er vindt geen huidcontact plaats met de patiënt of het beddengoed.
 • Bij het betreden van de kamer worden altijd een wegwerpschort met lange mouwen en handschoenen gedragen.
 • Alle mensen die bij de patiënt komen, worden voorgelicht. Daartoe melden zich eerst bij de verpleging.

4.4 Kleding en beddengoed

 • Bij scabiës crustosa wordt al het beddengoed en de kleding een week in
  dichtgeknoopte plastic zakken bewaard en pas daarna afgevoerd.
  naar de wasserij.
 • Indien het wasgoed direct naar de wasserij gaat, wordt de wasserij vooraf ingelicht.
 • Na behandeling van de patiënt wordt het matras een week gelucht bij een temperatuur van 18- 20°C en een lage tot normale luchtvochtigheid, waarna het matras wordt
  voorzien van een nieuwe beschermhoes.

4.5 Reiniging en bestrijding

 • Alle stof wordt grondig huishoudelijk verwijderd.
 • Er wordt alleen wegwerpreinigingsmateriaal gebruikt.
 • Indien het niet mogelijk is om gebruik te maken van wegwerpreinigingsmateriaal dan
  wordt het gebruikte materiaal direct na gebruik gewassen bij een temperatuur van
  minstens 50°C.
 • De patiëntenkamer wordt na ontslag of genezing gedurende 72 uur niet gebruikt.
 • Het bed blijft gedurende deze periode in de kamer.
 • De kamer wordt op een kamertemperatuur van tenminste 18- 20°C gehouden.
 • De gordijnen op de patiëntenkamer worden gewassen bij een temperatuur van minstens 50˚C.
 • Indien wassen bij minstens 50˚C niet mogelijk is, worden de gordijnen gedurende één week in een plastic zak bewaard.