How can we help?

WIP-richtlijn Reiniging & Desinfectie: Radiodiagnostiek/hartkatheterisatie (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

2. Apparatuur

 • Alle apparatuur of apparatuuronderdelen, bijvoorbeeld een kinsteun waarmee de patiënt in direct contact is geweest, worden na elke patiënt gereinigd en indien nodig gedesinfecteerd met alcohol 70% of een voor het materiaal geschikt ander desinfectans.
 • Doorlichtingssysteem (beeldversterker) en scherm, röntgentafel, statief met röntgenbuis en bijbehorende apparatuur worden tenminste eenmaal per week gereinigd.
 • Wanneer mogelijk besmettelijk materiaal is gemorst wordt de reiniging gevolgd door desinfectie, uitgevoerd volgens voorschrift van de fabrikant.
 • Bij de keuze van een geschikt desinfectans wordt het beleid betreffende desinfectantia,
  zoals dat in de instelling gevoerd wordt, in overweging genomen.
 • Het desinfectans is toegelaten.

3. Contrastmiddelen

 • Het gebruik van infuusvloeistof of infuussystemen gebeurt strikt patiëntgebonden.
 • Het gebruik bij meerdere patiënten wordt derhalve niet toegestaan.

4. Hulpmiddelen

 • Röntgencassettes die rechtstreeks met patiënten in aanraking komen, worden eenmaal per dag vochtig gereinigd.
 • Na verontreiniging met mogelijk besmettelijk materiaal worden de röntgencassettes gereinigd en vervolgens gedesinfecteerd met alcohol 70%.
 • Kussens en matrassen, loden schorten, loden handschoenen en klompen, worden tenminste eenmaal per week gereinigd.
 • Na morsen met mogelijk besmettelijk materiaal vindt, na reiniging, desinfectie met alcohol
  70% of een ander geschikt desinfectans plaats.

5. Waterbaden

 • Er wordt geen gebruik gemaakt van waterbaden.

6. Vloer

 • De vloer wordt aan het eind van de dag gereinigd.
 • Wanneer mogelijk besmettelijk materiaal is gemorst, wordt de plek waarop is gemorst direct gereinigd en daarna gedesinfecteerd.

8. Het gebruik van röntgenapparatuur op de operatiekamer

 • Na gebruik van de apparatuur worden de delen die in contact met de patiënt zijn geweest gereinigd, zoals dit na elke patiënt op de röntgenafdeling gebruikelijk is.
 • Indien de apparatuur met patiëntenmateriaal is besmet wordt dit na reiniging gedesinfecteerd

9. Mobiele röntgenapparatuur

 • Verrijdbare apparatuur die op de verpleegafdeling gebruikt wordt, wordt,
  evenals de overige röntgenapparatuur, eens per week gereinigd.