How can we help?

WIP-richtlijn Puncties (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

3. Voorzorgsmaatregelen

 • Degene die de punctie verricht past handdesinfectie toe.
 • De huid wordt, met uitzondering bij een intradermale injectie, gedesinfecteerd bij een intramusculaire injectie, een subctane injectie en bij een venapunctie.
 • Er wordt voor alle puncties een steriele wegwerpnaald gebruikt.
 • Er wordt voor elke nieuwe poging waarbij de huidbarrière wordt doorbroken, een nieuwe
  naald gebruikt.
 • De instrumententafel of andere harde ondergrond wordt vooraf met alcohol 70% gedesinfecteerd en is volledig gedroogd voor het plaatsen van het steriel werkveld.
 • Bij het desinfecteren en drogen van de instrumententafel wordt de contacttijd van
  30 seconden gehanteerd.
 • Bij het uitvoeren van puncties waarvoor een groot steriel werkveld is vereist, draagt de
  uitvoerende altijd een chirurgisch mond neusmasker, oogbescherming, een muts en steriele
  beschermende kleding.
 • De assisterende medewerker draagt bij het uitvoeren van puncties een muts en mond- neusmasker.