How can we help?

WIP-richtlijn Preoperatieve huiddesinfectie (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

2. Indicatie

 • Voorafgaand aan ingrepen waarbij er een open verbinding naar steriel weefsel wordt gemaakt, worden de handen preoperatief gereinigd en gedesinfecteerd.

3. Handhygiëne en persoonlijke hygiëne

 • De voorwaarden voor het toepassen van goede persoonlijke hygiëne en handhygiëne, onder andere het verbod op ringen en kunstnagels, worden uitgevoerd volgens de WIP-richtlijnen: ‘Persoonlijke hygiëne medewerkers’ en ‘Handhygiëne’.

4.2 Wegwerpborstel

 • Voor het borstelen van nagels en knokkels wordt gebruik gemaakt van een zachte, wegwerpborstel, die niet steriel hoeft te zijn.
 • De borstel is zacht om beschadiging van de handen, huid en nagelriemen te voorkomen.
 • Na gebruik wordt de borstel weggegooid.

4.3 Papieren handdoeken

 • Papieren handdoeken hoeven niet steriel te zijn en zijn droog en stofvrij opgeslagen.
 • De handdoekdispenser bij de wastafel is zo aangebracht dat er tijdens het wassen van de handen geen spetters op de handdoeken kunnen komen.

4.4 Handdesinfectans

 • Het handdesinfectans voldoet aan de gestelde eisen voor werkzaamheid, zoals beschreven in NEN-EN-12791.

5. Procedure voor preoperatieve handreiniging en –desinfectie

 • De handen en polsen worden gereinigd met water en zeep.
 • Na het reinigen worden de handen en polsen, voorafgaand aan het inwrijven met een handdesinfectans, goed gedroogd, waarbij gebruik wordt gemaakt van papieren handdoeken.
 • Als de handen en polsen droog zijn, worden ze met een dusdanige hoeveelheid handdesinfectans ingewreven, dat de handen en polsen gedurende de door de fabrikant voorgeschreven periode nat blijven.
 • Men blijft de handen wrijven totdat het desinfectans opgedroogd is.
 • De door de producent van het handdesinfectans voorgeschreven contacttijd, wordt aangehouden, dit is van belang omdat de hoeveelheid handdesinfectans en het aantal keren dat opnieuw hand-desinfectans vanuit de dispenser genomen wordt, varieert per individu en per preparaat.
 • Steriele handschoenen worden pas aangetrokken als de handen en polsen droog zijn.

6. Procedure voor handreiniging en –desinfectie bij vervolgoperatie

 • Wanneer operatiekamermedewerkers aansluitend meerdere operaties doen zonder tussendoor het operatiekamercomplex te verlaten, wordt volstaan met alleen handdesinfectie tussen de operaties (zie voor de handdesinfectieprocedure Hoofdstuk 5: Procedure voor preoperatieve handreiniging en –desinfectie).