How can we help?

WIP-richtlijn Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

2. Infectiepreventiemaatregelen bij opname

 • Diegene die het opnamegesprek voert, stelt in overleg met de patiënt of de ouder(s)/verzorger(s) vast of de patiënt in isolatie moet worden verpleegd. Zie voor de indicaties de WIP-richtlijn: ‘Indicaties voor isolatie’.
 • Diegene die het opnamegesprek voert, stelt in overleg met de patiënt of de ouder(s)/verzorger(s) vast of de patiënt één of meer huisgenoten heeft met een (actieve) infectie of verdenking van een
  infectie zoals waterpokken, influenza, een koortslip, een furunkel of diarree.

3. Infectiepreventiemaatregelen voor de klinische patiënt

 • De patiënt en de ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige patiënten worden geïnformeerd over het toepassen van handhygiëne (voor het eten, na toiletbezoek, na gebruik van po of urinaal, na hoesten of niezen, voorafgaand aan het uitvoeren van verzorgende handelingen zoals voor en na het helpen van de patiënt bij het eten en/of bij toiletbezoek)
 • De patiënt en de ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige patiënten worden geïnformeerd over het gebruik van schone en persoonsgebonden toiletartikelen voor de algemene lichaamsverzorging.
 • De patiënt en de ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige patiënten worden geïnformeerd over het niet aanraken van wonden, katheters en/of verbanden met de handen.
 • De patiënt en de ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige patiënten worden geïnformeerd over het houden van de hand voor de mond, een papierenzakdoek voor de mond of het hoesten in de binnenkant van de elleboog en het daaropvolgend toepassen van de handhygiëne.
 • De patiënt en de ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige patiënten worden geïnformeerd over het gebruik papieren zakdoekjes, het na gebruik direct weggooien hiervan, en het daaropvolgend toepassen van de handhygiëne.
 • Er worden aan de patiënt de benodigde middelen verstrekt voor het toepassen van infectiepreventie zoals een handdesinfectans of desinfectiedoekjes en papieren zakdoekjes.

4. Infectiepreventiemaatregelen voor bezoekers

 • De bezoeker van een klinische patiënt wordt geïnformeerd over het bij voorkeur niet op bezoek gaan als de bezoeker een (actieve) infectie heeft. Wanneer bezoek aan een klinische patiënt noodzakelijk is moet de bezoeker zich eerst melden bij de verpleging voor instructie(s).
 • De bezoeker van een klinische patiënt wordt geïnformeerd over het toepassen van handhygiëne (na toiletbezoek, na hoesten of niezen, voorafgaand aan het uitvoeren van verzorgende handelingen zoals voor en
  na het helpen van de patiënt bij het eten en/of bij toiletbezoek).
 • De bezoeker van een klinische patiënt wordt geïnformeerd over het niet aanraken van wonden, katheters en/of verbanden niet met de handen.
 • De bezoeker van een klinische patiënt wordt geïnformeerd over het houden van de hand of een papieren zakdoek voor de mond bij niezen en hoesten of het hoesten in de binnenkant van de elleboog en her daarna toepassen van handhygiëne.
 • De bezoeker van een klinische patiënt wordt geïnformeerd over het gebruik van papieren zakdoekjes en het direct weggooien hiervan na gebruik en het daarna toepassen van de handhygiëne.
 • De bezoeker van een klinische patiënt wordt geïnformeerd over het opvolgen van de instructie(s) van de medewerker als de bezoeker iemand bezoekt die in isolatie wordt verpleegd.
 • Er worden aan de bezoeker de benodigde middelen voor het toepassen van infectiepreventie verstrekt zoals een handdesinfectans of desinfectiedoekjes en papieren zakdoekjes.

5. Voorlichting

 • Er wordt voorlichting verstrekt over het nemen van infectiepreventiemaatregelen door
  patiënten of ouders van minderjarige patiënten en bezoekers onder andere via:
  deurkaarten; via informatiefolders; op de website van het ziekenhuis of mondeling.