How can we help?

WIP-richtlijn Persoonlijke hygiëne medewerkers (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

2. Nagels

 • Nagels zijn kortgeknipt en schoon.
 • Nagellak is intact, d.w.z. niet gebrokkeld of geschilferd.
 • Er worden geen kunstnagels gedragen tijdens de werkzaamheden.

3. Haar

 • Het haar is schoon.
 • Lang haar wordt opgestoken of bijeengebonden gedragen.

4. Baarden en Snorren

 • Baarden en snorren zijn goed verzorgd en kort geknipt.

5. Sieraden

 • Tijdens de werkzaamheden worden geen ringen, armbanden of polshorloges
  gedragen.
 • Een piercing wordt verwijderd wanneer het sieraad hinderlijk is bij de correcte uitvoering van hygiëne maatregelen, of bij verzorging of behandeling van patiënten, of wanneer de piercing ontstoken is.

6. Gebruik van zakdoeken

 • Tijdens de werkzaamheden worden papieren zakdoekjes gebruikt.
 • Na gebruik worden de zakdoekjes direct weggegooid en de handen gereinigd of
  gedesinfecteerd.

7. Eten en drinken

 • In ruimten waarin verzorging en behandeling van patiënten plaatsvindt of wordt
  gewerkt met patiëntenmateriaal wordt niet gegeten of gedronken.

8. Schoeisel

 • Schoenen en klompen zijn van goed te reinigen materiaal.
 • Bij zichtbare verontreiniging wordt het schoeisel schoongemaakt.
 • Schoenen zijn bestand tegen desinfectie met alcohol 70%.

9. Kleding

 • Iedereen die patiëntgebonden werkzaamheden verricht óf werkzaamheden met
  patiëntenmateriaal uitvoert, draagt werkkleding

9.1 Werkkleding

 • Werkkleding wordt gedragen bij patiëntgebonden werkzaamheden.
 • Werkkleding wordt gedragen bij werkzaamheden met patiëntenmateriaal.
 • Werkkleding wordt gedragen in het operatiekamercomplex.
 • Werkkleding wordt gedragen in laboratoria.
 • Werkkleding wordt gedragen in de centrale sterilisatieafdeling.
 • Werkkleding wordt gedragen in de keuken.
 • Het materiaal waarvan de werkkleding is vervaardigd, voldoet aan de eisen
  gesteld in de WIP-richtlijn: ‘Linnengoed’.
 • Werkkleding laat de onderarmen onbedekt zodat een goede handhygiëne
  mogelijk is.
 • Werkkleding die over de eigen kleding wordt gedragen bedekt de eigen kleding tot
  op kniehoogte.
 • Over werkkleding wordt geen persoonlijke kleding (bijvoorbeeld shawl of vest)
  gedragen.
 • Er worden niet over de werkkleding lange kettingen gedragen.
 • Werkkleding wordt in het ziekenhuis aan- en uitgetrokken.
 • Met ruimtegebonden werkkleding komt men niet buiten de werkruimte.
 • Zichtbaar verontreinigde kleding wordt direct vervangen door schone werkkleding.
 • Werkkleding wordt iedere dag verschoond.
 • Werkkleding wordt door de instelling gewassen.

9.2 Eigen kleding

 • De eigen kleding laat de onderarmen onbedekt zodat een goede handhygiëne mogelijk is.
 • Wanneer eigen kleding tijdens de werkzaamheden zichtbaar wordt vervuild, wordt
  direct andere kleding aangetrokken
 • De eigen kleding wordt iedere dag verschoond
 • De eigen kleding is te reinigen op een temperatuur van minstens 60°C.

9.4 Hoofddoekjes

 • De hoofddoek wordt zo gedragen dat tijdens de uitvoering van de
  werkzaamheden het materiaal van de hoofdbedekking niet in contact komt of kan
  komen met de patiënt of met patiëntenmateriaal.
 • De hoofddoek wordt dagelijks vervangen door een schone hoofddoek.
 • De hoofddoek is bestand tegen wassen op een temperatuur van 60°C of hoger.

10. Infectie

 • De medewerker stelt zich op de hoogte van het geldende meldingsbeleid van het
  ziekenhuis voor medewerkers met een infectie(s).
 • In de procedure voor het melden van infecties bij medewerkers legt het ziekenhuis
  vast wat de indicaties zijn voor een melding.
 • In de procedure voor het melden van infecties bij medewerkers legt het ziekenhuis vast bij wie de medewerker met een infectie zich moet melden.
 • In de procedure voor het melden van infecties bij medewerkers legt het ziekenhuis
  vast wie beslist over het al dan niet staken van de werkzaamheden.
 • In de procedure voor het melden van infecties bij medewerkers legt het ziekenhuis vast wie beslist over het hervatten van de werkzaamheden.