How can we help?

WIP-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

1. Inleiding

 • Het ziekenhuis zorgt voor beschikbaarheid van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en instructie van de medewerkers, conform de uit de ARBO-wet voortvloeiende verplichtingen.

2. Handschoenen

 • Handschoenen worden altijd gedragen wanneer de handen in contact komen of kunnen
  komen met bloed, lichaamsvochten, excreta, slijmvliezen, niet-intacte huid, of verpleeg- en
  behandelmaterialen die hiermee in aanraking zijn geweest.
 • Handschoenen worden steeds eenmalig en uitsluitend patiëntgebonden gebruikt.
 • Wanneer handelingen in volgorde van vuil naar schoon plaatsvinden,worden
  de handschoenen tussendoor vervangen.
 • Handschoenen komen tijdens het dragen niet in contact met omgevingsmaterialen
  zoals telefoons, deurknoppen, apparatuur, toetsenborden, patiëntendossiers, schrijfgerei etc.
 • Voorafgaand aan het aantrekken van handschoenen wordt handhygiëne toegepast, wanneer
  daarvoor een indicatie is, conform de WIP-richtlijn: ‘Handhygiëne medewerkers’.
 • Direct na het uittrekken van de handschoenen wordt handhygiëne toegepast.
 • Handschoenen zijn voorzien van een CE-nummer
 • Er wordt gebruik gemaakt van hypoallergene handschoenen.

3. Beschermende kleding

 • De jasschort met korte mouwen is de standaard beschermende kleding, wanneer geen
  bescherming tegen nat worden van de werkkleding of eigen kleding nodig is.
 • De jasschort met lange mouwen wordt gedragen bij strikte isolatie en bij contact met
  scabiëspatiënten.
 • De vochtwerende schort wordt gedragen over de werkkleding, de eigen kleding of de
  jasschort, wanneer bescherming tegen nat worden nodig is.
 • Beschermende kleding wordt door de instelling beschikbaar gesteld.
 • Beschermende kleding voor hergebruik is goed reinigbaar (zie de WIP-richtlijn:
  Linnengoed).
 • Beschermende kleding voor hergebruik wordt verwijderd aan het eind van de dienst
  en wordt via de zorginstelling gewassen.
 • Er wordt aan het begin van iedere dienst schone beschermende kleding gepakt.
 • De beschermende kleding wordt direct vervangen bij verontreiniging.

4. Oogbescherming

 • Oogbescherming wordt gedragen bij iedere handeling waarbij kans bestaat op
  aanhoesten of spatten of spuiten.
 • Her te gebruiken oogbescherming wordt na ieder gebruik gereinigd en vervolgens
  gedesinfecteerd met alcohol 70%.

5.1 Hoe gebruik ik een mondneusmasker?

 • Bij het aantrekken van het mondneusmasker worden eerst de bovenste bandjes recht
  naar achter vastgemaakt, daarna de onderste bandjes kruislings naar boven (op de
  kruin).
 • Bij het uitdoen van mondneusmasker wordt eerst de bovenste sluiting en daarna de
  onderste sluiting losgemaakt. Hierna wordt het masker direct weggegooid.
 • Na het uittrekken van het mondneusmasker wordt handhygiëne toegepast.

5.2 Wanneer vervang ik het mondneusmasker?

 • Als het masker vochtig of vuil wordt wordt het direct vervangen door een
  nieuw exemplaar.
 • Na twee uur dragen wordt het masker vervangen door een nieuw exemplaar.
 • Het masker wordt bij het verlaten van de ruimte weggegooid bijvoorbeeld voor
  (koffie) pauzes.
 • Maskers worden niet om de hals gedragen en daarna weer gebruikt.