How can we help?

WIP-richtlijn Operatie geïsoleerde patiënten (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

1. Patiënten in strikte isolatie

 • Er wordt zorgvuldig afgewogen of een operatie direct nodig
  is of dat deze kan worden uitgesteld tot de uitslagen bekend zijn of
  totdat de kweken negatief zijn.
 • De patiënt in strikte isolatie wordt op een zodanig tijdstip gepland,
  dat voldoende tijd is voor de extra maatregelen
 • Uit de betreffende operatiekamer worden voor de operatie alle
  niet-benodigde materialen en apparatuur verwijderd.
 • De patiënt komt met voorzorgsmaatregelen (zie bijvoorbeeld WIPrichtlijn Beleid bij Meticillineresistente Staphylococcus aureus) pas naar de operatie-afdeling als alles in gereedheid is, zodat deze direct naar de operatiekamer gereden kan worden.
 • De patiënt wordt ingeleid, geopereerd en verkoeverd op de operatiekamer.
 • Het operatieteam blijft gedurende de operatie in de operatiekamer
 • Er is een binnen- en een buitenomloop.
 • De buitenomloop zorgt voor de aanvoer van extra benodigde materialen.
 • Na afloop van de operatie worden alle gebruikte en niet-gebruikte
  disposable materialen verwijderd.
 • Alle niet-disposable materialen worden in gesloten containers naar
  de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) afgevoerd.
 • Anesthesie-apparatuur en dergelijke worden na afloop van de operatie gereinigd en gedesinfecteerd.
 • De leden van het operatieteam vervangen hun scrubsuits.
 • De operatiekamer en de bijbehorende wasruimte worden tenslotte
  geheel gereinigd en gedesinfecteerd.
 • Gebruikt linnengoed wordt behandeld conform de WIP-richtlijn ‘Linnengoed’ en afval wordt verwijderd conform de WIP-richtlijn ‘Infectiepreventie bij afvalverwerking vanuit instellingen voor gezondheidszorg’.

2. Patiënten in aërogene isolatie

 • De in de operatiekamer aanwezigen dragen een ademhalingsbescherming van het type EN 149 – FFP2.
 • Er wordt zorgvuldig afgewogen of een operatie direct nodig is of dat deze kan worden uitgesteld tot de uitslagen bekend zijn of totdat de kweken negatief zijn.
 • De operatie van een patiënt in aërogene isolatie wordt zoveel mogelijk aan het eind van een dagprogramma gepland.
 • De patiënt wordt ingeleid, geopereerd en verkoeverd op de operatiekamer