How can we help?

WIP-richtlijn Onderzoek en behandeling van geïsoleerde patiënten (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

1. Indicaties

 • Wanneer een patiënt in het ziekenhuis is opgenomen vermeldt de afdeling
  die de patiënt naar de polikliniek, onderzoek- of behandelafdeling stuurt,
  bij het maken van de afspraak dat de patiënt in bronisolatie
  wordt verpleegd en welke vorm van bronisolatie wordt toegepast.
 • Wanneer de patiënt van buiten het ziekenhuis komt wordt de indicatie
  voor isolatie gesteld door de onderzoek- of behandelafdeling.

2. Ruimte

 • De patiënt wordt direct bij aankomst in een onderzoek, behandelkamer
  of andere ruimte geplaatst, waar geen andere patiënten aanwezig zijn.
 • De patiënt wordt op een zodanig tijdstip gepland dat voldoende tijd
  beschikbaar is voor de extra maatregelen.
 • De ruimte wordt zoveel als mogelijk ontruimd, hetgeen inhoudt dat alle
  niet-benodigde voorraad en gemakkelijk uit te rijden voorwerpen worden verwijderd.
 • De ruimte wordt pas na reiniging en eventueel desinfectie (zie reiniging
  en desinfectie) weer gebruikt voor andere patiënten.

4. Linnengoed en afval

 • Linnengoed, bijvoorbeeld laken van behandeltafel, wordt direct na
  afloop van het onderzoek of de behandeling in de was gedaan.
 • Afval wordt op de in het ziekenhuis gebruikelijke wijze verwijderd

6.1 Contactisolatie

 • Handschoenen worden aangetrokken vóór ieder contact met de patiënt
  of zijn directe omgeving.

6.2 Druppelisolatie

 • Voor het betreden van de ruimte waar de patiënt verblijft, wordt een
  ademhalingsbeschermingsmasker van het type EN 147 – FFP 1 voorgedaan

6.3 Aërogene isolatie

 • Voor het betreden van de ruimte waar de patiënt verblijft, wordt een beademingsbeschermingsmasker voorgedaan, van het type EN 149 – FFP2.

6.4 Strikte isolatie

 • Voor het betreden van de ruimte waar de patiënt verblijft, worden er handschoenen aangetrokken.
 • Voor het betreden van de ruimte waar de patiënt verblijft, wordt er beschermende kleding aangetrokken.
 • Voor het betreden van de ruimte waar de patiënt verblijft, wordt er een mondneusmasker voorgedaan.
 • Voor het betreden van de ruimte waar de patiënt verblijft, wordt er een muts opgedaan.

9.1 Contactisolatie, druppelisolatie en aërogene isolatie

 • Er vindt reiniging volgens de standaardprocedure plaats voordat de ruimte weer wordt gebruikt voor andere patiënten.
 • Na de aanwezigheid van een patiënt in aërogene isolatie wordt, alvorens
  de ruimte weer wordt betreden, voldoende wachttijd in acht genomen om eventueel in de lucht aanwezige micro-organismen te doen verdwijnen.
 • Voor de wachttijd om eventueel in de lucht aanwezige micro-organismen te doen
  verdwijnen wordt een tijdsduur van ongeveer 30 minuten aangehouden.

9.2 Strikte isolatie

 • Reiniging en desinfectie vindt, volgens de standaardprocedure plaats, voordat de ruimte
  weer wordt gebruikt voor andere patiënten.