How can we help?

WIP-richtlijn Omstandigheden ingrepen (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

2. Bouwkundige en klimatologische eisen operatieafdeling klasse 1

 • De operatieafdeling voldoet in elk geval aan de richtlijn Operatieafdeling, Bouwmaatstaven voor nieuwbouw, van het College Bouw ziekenhuisvoorzieningen.

2.1 Zone-indeling

 • De operatiekamers en nevenruimten hebben, ten behoeve van een ongestoord functioneren en uit oogpunt van infectiepreventie, voldoende omvang voor ondermeer wassen, berging en het aantrekken van steriele kleding.

2.2 Structuur van de OK-afdeling

 • De OK-afdeling is onafhankelijk gelegen van personen- en goederenverkeer en luchtbeweging in het ziekenhuis
 • De richting van de luchtbeweging verloopt van het gedeelte waar de hoogste eisen van steriliteit gelden naar gedeelten waar afnemende eisen gelden; (met andere woorden van zone A naar zone C).
 • Ventilatie en verwarming waarborgen veilige en comfortabele klimatologische condities voor patiënten en personeel.
 • Liften (personenliften en goederenliften) op een OK-afdeling komen niet uit op “steriel” of “schoon” gebied.

2.5 Ventilatie- en klimaatregeling

 • De operatie-afdeling is voorzien van een gevalideerd luchtbe-handelingssysteem (LBS), gericht op het weren dan wel reduceren van verontreinigde lucht in het operatiegebied.

2.5.1 Filters

 • De toegevoerde lucht is kiemvrij.
 • Het aanzuigfilter en het tweede filter voor het eindfilter worden tenminste jaarlijks, of zo vaak als de leverancier van de installatie aanbeveelt, gecontroleerd door middel van een belastingtest en worden vervangen als de testuitslag daar aanleiding toe geeft.
 • De voorfilters voldoen aan de EN 779 [3,4] en de HEPA-filters aan de EN 1822.

2.5.3 Drukhiërarchie

 • Er is altijd sprake van overdruk op de OK.
 • Tijdens operaties zijn de deuren gesloten in verband met druk-handhaving en de verplaatsing van micro-organismen.

3.1 Zone-indeling

 • De operatiekamers en de nevenruimten hebben, ten behoeve van een ongestoord functioneren en uit oogpunt van infectiepreventie, voldoende omvang voor ondermeer wassen, berging en het aantrekken van steriele kleding.

3.2 Structuur van de operatieafdeling

 • De operatieafdeling is onafhankelijk gelegen van personen- en goederenverkeer en luchtbeweging in het ziekenhuis.
 • De richting van de luchtbeweging verloopt van de operatiekamer naar buiten, door middel van overdruk van zone A naar zone B.
 • Ventilatie en verwarming waarborgen veilige en comfortabele klimatologische condities voor patiënten en personeel.
 • Liften komen niet uit op de operatieafdeling.
 • Liften geven geen ongewenste luchtstromingen en verspreiding van micro-organismen.

3.4 Verkoeverkamer

 • De verkoeverkamer is dicht bij de operatiekamer gelegen.

3.5 Ventilatie- en klimaatregeling

 • De operatiekamer is voorzien van een standaard-ventilatiesysteem, dat wil zeggen een systeem zonder bijzondere luchtbehandeling, waarbij geen gebruik mag worden gemaakt van gerecirculeerde lucht.
 • De lucht wordt minimaal 6 keer per uur ververst.

3.5.1 Filters

 • De toegevoerde lucht is kiemvrij.
 • Het aanzuigfilter en het tweede filter voor het eindfilter worden tenminste jaarlijks, of zo vaak als de leverancier van de installatie aanbeveelt, gecontroleerd door middel van een belastingtest en worden vervangen als de testuitslag daar aanleiding toe geeft.
 • De voorfilters voldoen aan de EN 779 [3,4] en de HEPA-filters aan de EN 1822.

3.5.2 Drukhiërarchie

 • Er is sprake van overdruk.
 • Tijdens operaties zijn de deuren gesloten in verband met druk-handhaving en de verplaatsing van micro-organismen.

4. Zelfstandige behandelkamer

 • De behandelkamer voldoet aan de in de Bouwmaatstaf Operatieafdeling van het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen gestelde eisen.
 • De behandelkamer wordt alleen gebruikt voor het verrichten van de hiervoor aangewezen ingrepen.
 • De behandelkamer is zodanig ingericht dat er in gewerkt kan worden conform de richtlijn Preventie van postoperatieve wondinfecties.
 • Bij het verrichten van ingrepen in een behandelkamer wordt geen steriele operatiekleding te worden gedragen.

5. Indeling van ingrepen naar locatie

 • Wanneer de instelling beschikt over meerdere locaties zoals in deze richtlijn beschreven, waar ingrepen kunnen worden verricht, wordt er expliciet beschreven welke ingrepen waar mogen worden verricht.