How can we help?

WIP-richtlijn Linnengoed (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

1. Algemene uitgangspunten

 • Het linnengoed geeft geen aanleiding tot een verhoogde kans op ziekenhuisinfectie.
 • Schoon en vuil linnengoed worden strikt gescheiden gehouden.

2. Eisen

 • Het linnengoed voldoet aan de voor dit doel gestelde eisen, zoals verwoord in NEN750.
 • Het linnengoed is licht van kleur.
 • Het linnengoed is reinigbaar.
 • De reinigbaarheid is afgestemd op het gebruik en de mate van mogelijke vervuiling.
 • Al het nieuwe linnengoed wordt minimaal éénmaal gewassen voordat het in gebruik wordt genomen.
 • Het gereinigde linnengoed is zichtbaar schoon.
 • Het gereinigde linnengoed wordt binnen de wasserij door visuele inspectie vastgesteld.
 • Het gereinigde linnengoed is voelbaar droog.
 • De relatieve vochtigheid van het linnengoed bedraagt maximaal 8%, hetgeen in de praktijk betekent dat het linnengoed droog aanvoelt.
 • Het totale kiemgetal van het linnengoed is, direct na het wasproces, maximaal 2 kolonievormende eenheden (KVE) per cm2.
 • Enterobacteriaceae en Staphylococcus aureus zijn niet aantoonbaar.
 • Als methode voor het vaststellen of aan deze eisen wordt voldaan, wordt de Rodac-afdrukmethode gebruikt.

3.1 Aanvoer van linnengoed in de linnenkamer

 • Het schone linnengoed is tijdens transport naar de linnenkamer van het ziekenhuis beschermd tegen vocht, vuil en ongedierte.
 • Draadcontainers zijn beschermd tegen opspattend vuil en vocht.
 • De draadcontainers zijn schoon en worden gereinigd door de wasserij.
 • Wanneer de draadcontainers niet dagelijks worden gereinigd, vindt het transport van het schone linnengoed en het vuile wasgoed in de instelling in gescheiden containers plaats.
 • Indien extern vervoer van schoon en vuil wasgoed wordt gecombineerd, worden voor het schone en het vuile wasgoed aparte draadcontainers gebruikt.
 • De laadruimte van de auto waarin het wasgoed wordt vervoerd, wordt wekelijks en bij zichtbare verontreiniging gereinigd.

3.2 Opslag van linnengoed in de linnenkamer

 • Schoon linnengoed is stofvrij opgeslagen en is beschermd tegen vocht en vuil.
 • De opslag van schoon linnengoed is ruimtelijk gescheiden van de opslag van vuil linnengoed (wasgoed).
 • Voordat met uitpakken van het schone linnengoed wordt begonnen, worden de handen gewassen of ingewreven met handalcohol.

4.1 Aanvoer van linnengoed op de afdeling

 • Het schone linnengoed is tijdens transport naar de afdelingen beschermd tegen vocht en vuil.

5.1 Verschonen van vuil linnengoed

 • Linnengoed wordt bij zichtbare verontreiniging direct verschoond.
 • Niet-zichtbaar verontreinigd linnengoed wordt vervangen conform tabel 2.
 • Het vuile linnengoed (wasgoed) wordt bij het afhalen van het bed gecontroleerd op het achterblijven van scherpe voorwerpen, zoals injectienaalden enz.
 • Nadat het wasgoed van het bed is gehaald en voordat het schone linnengoed voor het opnieuw opmaken van het bed wordt aangeraakt, worden de handen gewassen of ingewreven met handalcohol.
 • Met wasgoed wordt zo weinig en voorzichtig mogelijk gemanipuleerd.
 • Wanneer wasgoed gesorteerd wordt, geschiedt dat zoveel mogelijk direct op de patiëntenkamer.
 • Tijdens, tot dertig minuten na het opmaken van een bed, worden in de desbetreffende kamer of zaal geen verpleegkundige handelingen aan de patiënt uitgevoerd.

5.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Wanneer daar aanleiding toe is (kans op aanraking met bloed of ander lichaamsvocht enz.), wordt in het kader van de algemene voorzorgsmaatregelen gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen.

5.3 Wasgoed met extra maatregelen

 • Wasgoed afkomstig van patiënten met anthrax, virale hemorrhagische koorts, of patiënten die met genetisch gemodificeerde micro-organismen zijn behandeld, wordt apart ingezameld.
 • Wasgoed afkomstig van patiënten met anthrax, virale hemorrhagische koorts, of patiënten die met genetisch gemodificeerde micro-organismen zijn behandeld, Wasgoed afkomstig van patiënten met anthrax, virale hemorrhagische koorts, of patiënten die met genetisch gemodificeerde micro-organismen zijn behandeld, wordt geautoclaveerd voordat het aan de wasserij wordt aangeboden.
 • Het autoclaveren wordt uitgevoerd in een voor dit doel gevalideerde autoclaaf.

5.3.1 Scabiës

 • Bij scabiës worden kleding en beddengoed in aparte gemerkte plastic zakken gedaan en worden ze vervoerd naar een vooraf ingelichte wasserij.

5.4 Afvoer van vuil linnengoed

 • Er wordt gebruik gemaakt van stevige, vochtwerende, stofdichte, goed afsluitbare zakken van wasbaar of disposable materiaal.
 • De zakken zijn schoon.
 • Natte waszakken, bijvoorbeeld door het uitlekken van zeer nat wasgoed, zijn tijdens transport verpakt in een plastic zak.
 • Waszakken worden op een droge plaats bewaard.
 • De zakken waarin het wasgoed wordt verzameld worden in makkelijk hanteerbare houders opgehangen.
 • De houders zijn voorzien van deksels met voetbediening, zijn van goed reinigbaar materiaal gemaakt en worden wekelijks gereinigd.
 • Tijdens het verplaatsen van de houders met de waszakken, slepen de waszakken niet over de vloer.
 • Indien de zakken nat zijn geworden, hanteert men ze met handschoenen aan.
 • Na het hanteren van vuil wasgoed worden de handen gewassen of ingewreven met handalcohol.
 • De waszakken worden, direct als ze vol zijn, op de afdeling gesloten.
 • Volle zakken worden minstens éénmaal per dag van de afdeling weggehaald, nadat ze zijn gesloten.

6. Linnengoed personeel

 • Schone dienstkleding komt niet met vuile dienstkleding in aanraking en wordt ruimtelijk gescheiden bewaard.
 • Vuile dienstkleding wordt door de gebruikers op een centrale verzamelplaats in speciaal hiervoor bestemde containers of daarvoor bestemde zakken gedaan.
 • Elk personeelslid dat van dienstkleding gebruik maakt, is er voor verantwoordelijk dat er geen scherpe voorwerpen zijn achtergebleven in jaszakken en dergelijke.
 • Het ziekenhuis draagt zorg voor de instructie van het personeel.
 • Schone dienstkleding wordt in een droge en stofvrije ruimte opgeslagen om daar aan de medewerkers te worden aangeboden.
 • De opslagruimte voor schone dienstkleding wordt 2 keer per week gereinigd
 • Het is niet toegestaan dienstkleding ter reiniging mee naar huis te nemen.