How can we help?

WIP-richtlijn Lasterinstrumentarium

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

2.1 Uitgangspunten

 • Hulpmiddelen en instrumenten, die in direct contact komen met steriele weefsels of de bloedbaan, zijn steriel.
 • Hulpmiddelen en instrumenten, die in direct contact met intacte slijmvliezen komen, zijn gedesinfecteerd.

2.2 Fibers

 • Fibers die éénmalig gebruikt worden bij invasieve ingrepen en met steriel weefsel
  in aanraking komen, zijn steriel.
 • Fibers die niet met steriel weefsel in aanraking komen, mogen gedeeltelijk
  opnieuw worden gebruikt. Na gebruik wordt het gebruikte gedeelte afgeknipt en
  weggegooid.
 • Het benodigde gedeelte voor de volgende patiënt wordt vlak voor
  gebruik gedesinfecteerd met alcohol 70% en volledig aan de lucht gedroogd.
 • Vloeistof die in een huls langs de fiber geleid wordt om te koelen, is steriel.

2.3 Hulpstukken en contactglazen

 • Laser-hulpstukken en metalen handstukken worden gereinigd voor iedere behandeling en zijn tevens steriel wanneer contact plaatsvindt met steriel weefsel.
 • Laser-handstukken en metalen hulpstukken worden gereinigd en vervolgens gedesinfecteerd met alcohol 70%, na iedere behandeling waarbij contact plaatsvindt met intacte slijmvliezen.

2.3.1 Lenzen

 • Chirurgische lenzen, vervaardigd uit roestvast staal en glas, worden gereinigd (met extra aandacht voor eventuele siliconen-olieresten) en vervolgens gedroogd. Hierop volgt stoomsterilisatie.
 • Acryllenzen zoals spiegelcontactglas, Sussman lenzen en panfundusscoop worden na ieder gebruik gereinigd, afgespoeld met kraanwater en gedroogd met een papieren tissue en vervolgens ondergedompeld in een desinfectans dat voor dit doel is toegelaten.
 • De door de fabrikant voorgeschreven contacttijd met het desinfectans wordt gehanteerd.
 • Na desinfectie worden ze opnieuw afgespoeld met kraanwater en drooggewreven met een papieren tissue.

2.4 Ziekte van Creutzfeldt-Jacob

 • Indien er sprake is, of verdenking van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob wordt de ‘WIP-richtlijn Prionziekten’ nageleefd.

3 Preventie van aërogene transmissie

 • Blootstelling aan laserrook wordt zoveel mogelijk vermeden door adequate rookafzuiging.
 • Afzuiging vindt plaats bij de bron, bij voorkeur binnen twee centimeter van de plaats waar de rook wordt gevormd.
 • Voor afzuiging wordt een (separate) afzuigunit voor rookgassen, uitgevoerd met een drietraps filter (prefilter, koolstoffilter en ULPA-filter) gebruikt.
 • Indien de bronafzuiging niet effectief kan worden ingezet, wordt een adembeschermend mondneusmasker (van het type EN 149:2001, FFP-2) gedragen.

4 Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Beschermende kleding wordt gedragen wanneer de kans bestaat op besmetting met patiëntenmateriaal door spatten of morsen.
 • Bij kans op spatten wordt een chirurgisch masker gedragen.
 • Indien er geen adequate bronafzuiging plaatsvindt van de laserrook, wordt een adembeschermend mondneusmasker van het type FFP-2, gedragen.
 • Handschoenen worden gedragen om lichamelijk contact met bloed of ander patiëntenmateriaal te voorkomen.
 • Bij het toepassen van lasertechniek worden speciale veiligheidsbrillen gedragen, welke tevens bescherming bieden tegen spatten.
 • Veiligheidsbrillen worden na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd met alcohol 70%.
 • Specifieke veiligheidsbrillen zijn beschikbaar voor elke lasergolflengte en worden gedragen door het aanwezige personeel.
 • Afhankelijk van de laserbehandeling worden ook de ogen van de patiënt afgedekt of beschermd door middel van een geschikte veiligheidsbril.

5 Laserbehandeling met insufflatie

 • Filters worden vervangen na iedere patiënt.
 • De aan- en afvoerslangen zijn steriel en worden na iedere patiënt vervangen.