How can we help?

WIP-richtlijn Druppelisolatie (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

2. Ruimte

 • De patiënt mag de kamer verlaten wanneer dit van belang is in het kader van mobilisatie van de patiënt, onder de voorwaarden dat de patiënt geen contact heeft met andere patiënten.
 • De patiënt draagt buiten de kamer een chirurgisch mondneusmasker.
 • De patiënt wordt op een eenpersoonskamer verpleegd.
 • Aan de deur van de kamer wordt het type van isolatie aangegeven.
 • Er worden geen grote voorraden verpleegartikelen aangelegd.
 • Alle benodigdheden voor de verpleging en eenvoudig onderzoek van de patiënt zijn in de kamer aanwezig.
 • Verband- en ander steriel materiaal wordt (in een hoeveelheid voor maximaal een week) in een gesloten kast bewaard.

3. Kleding van de patiënt

 • De patiënt draagt eigen kleding.

6. Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Voor het betreden van de kamer wordt een mondneusmasker (type FFP 1) voorgedaan.
 • Het masker voldoet aan EN 149 2001.

7. Handhygiëne

 • Na contact met de patiënt en nadat het mondneusmasker is afgedaan, worden de handen ingewreven met handalcohol.

8. Vervoer van de patiënt

 • De patiënt wordt vervoerd met schone kleding en schoon beddengoed.
 • De ontvangende afdeling neemt dezelfde maatregelen als hier beschreven.
 • De vervoersdienst en de afdeling waar de patiënt heen gaat, worden vooraf ingelicht over de isolatie en eventueel te nemen maatregelen.
 • De patiënt wordt een chirurgisch mondneusmasker voorgedaan, om besmetting van anderen tijdens het vervoer te voorkomen.

9. Bezoek

 • Het bezoek draagt een mondneusmasker (type FFP 1).
 • Bij het verlaten van de kamer worden de handen gewassen.
 • Bezoekers melden zich vooraf bij de verpleging.
 • De verpleging instrueert het bezoek omtrent de te nemen maatregelen en ziet erop toe dat deze juist worden uitgevoerd.

10. Reiniging

 • De ruimte wordt dagelijks en voordat een nieuwe patiënt in de kamer wordt opgenomen, gereinigd.

12. Beëindiging van de isolatie

 • Medisch en verpleegkundig materiaal dat in direct contact met de patiënt is geweest, wordt gereinigd en gedesinfecteerd.