How can we help?

WIP-richtlijn Dermato-Venereologie

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

1.1 Handschoenen

 • Handschoenen worden gedragen wanneer de handen in contact komen of kunnen komen met bloed, lichaamsvochten, excreta, slijmvliezen, niet-intacte huid, of materialen die hiermee in aanraking zijn geweest.
 • Steriele handschoenen worden gedragen bij invasieve ingrepen, waarbij het defect met een hechting wordt gesloten.
 • Steriele handschoenen worden gedragen bij afnemen fibroblastenkweek.
 • Handschoenen worden gedragen bij kleine verrichtingen zoals excochleatie.
 • Handschoenen worden gedragen bij het nemen van stansbiopten (zonder hechtingen).
 • Handschoenen worden gedragen bij cryotherapie.
 • Handschoenen worden gedragen bij proctologie.
 • Handschoenen worden gedragen bij sclero-compressie therapie.
 • Handschoenen worden gedragen bij contact met wonden en infecties (geïnfecteerde huidlaesies).

1.2 Beschermende kleding

 • Iedere medewerker die het risico loopt dat zijn/haar kleding door bloedof andere lichaamsvochten verontreinigd raakt, draagt een niet-vocht-doorlatend overschort.

1.3 Beschermende bril

 • Er wordt een beschermende bril gedragen bij elektro-coagulatie van door Humaan Papilloma Virus (HPV) en andere virussen veroor-zaakte aandoeningen en bij laserbehandeling.

1.4 Mondneusmasker

 • Er wordt een mondneusmasker (EN 149-2001, type FFP1) gedragen bij elektro-coagulatie van door HPV en andere virussen veroor-zaakte aandoeningen, laserbehandeling (mondneusmasker EN 149
  2001, type FFP1), en bij het afnemen van nagelkweken door middel van fraisen.
 • Bij het verrichten van ingrepen zoals grotere excisies, Moh-chirurgie (micrografische chirurgie genoemd naar Frederic Mohs) etc. wordt een mondneusmasker EN 149-2001, type FFP1 gedragen.

2 Elektro-coagulatie

 • Tijdens elektro-coagulatie van door Humaan Papilloma-virus (HPV) en andere virussen veroorzaakte aandoeningen worden een beschermende bril en een mondneusmasker (EN 149-2001, type FFP1) gedragen.
 • Tijdens de electrocoagulatie wordt de slangmond zo dicht mogelijk bij de tip van
  de electrode gehouden.
 • Bij gebruik van alcohol als desinfectans bij electro-coagulatie is de aangebrachte alcohol voor aanvang van de ingreep volledig verdampt.
 • Bij het gebruik van chloorhexidine 0,5% in alcohol 70% als desinfectiemiddel bij electro-coagulatie is de huid droog voordat met de ingreep wordt gestart.
 • Bij het gebruik van povidonjodium 10% als desinfectiemiddel bij electro-coagulatie is de huid droog voordat met de ingreep wordt gestart.
 • Rookafzuiging wordt toegepast bij electrocoagulatie van papil-loma-virusinfecties.
 • Voor wat betreft de behandeling van de rookafzuiging apparatuur (en het filter) worden instructies van de leverancier nageleefd.
 • De voor elektro-coagulatie gebruikte hulpstukken worden, voorzover deze reusable zijn, afgevoerd naar de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA), om daar achtereenvolgens te worden gereinigd en gesteriliseerd (zie WIP-richtlijn 40a [1]).

3.1 Omgaan met vloeibare stikstof

 • Vloeibare stikstof wordt, vanuit het cryovat in bijvoorbeeld een klein receptaculum gegoten, waarin vervolgens de wattenstok wordt gedompeld. Het disposable recipiens wordt na elke patiënt weggegooid.
 • Een niet-disposable recipiens wordt na gebruik gedesinfecteerd met alcohol
  70%.
 • De voor cryotechniek gebruikte hulpstukken worden afgevoerd naar de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA), en worden daar achtereenvolgens gereinigd en gesteriliseerd (zie WIP-richtlijn 40a).

4.1 Prik- en krastestjes

 • Intracutane testen worden alleen op een intacte huid worden uitgevoerd.
 • De huid van de patiënt wordt niet vooraf gedesinfecteerd, omdat een
  desinfectans mogelijk het testresultaat beïnvloedt.
 • Gebruikte testnaaldjes worden als scherp materiaal afgevoerd.

5 Huidbiopten en dermatologische verrichtingen

 • Vóór de verrichting worden de handen gewassen met water en vloeibare zeep, of gedesinfecteerd met handalcohol.
 • De huid van de patiënt wordt gedesinfecteerd met één van de volgende desinfectantia: chloorhexidine 0,5% in alcohol 70%; jodium 1% in alcohol 70 (jodiumtinctuur);
  alcohol 70%.
 • Het slijmvlies wordt gedesinfecteerd met povidon jodium 10% of chloorhexidine 0,5% in water.
 • Op het moment van biopteren/incideren is de huid droog.
 • Wanneer het defect met een hechting wordt gesloten, worden steriele
  handschoenen gedragen.
 • Wanneer het defect met een hechting wordt gesloten, wordt gebruik
  gemaakt van steriel afdekmateriaal en steriel chirurgisch materiaal.

6 Laserbehandeling

 • ‘WIP-richtlijn 54, Infectiepreventie lasterinstrumentarium’ wordt nageleefd.

7 Parasitose

 • ‘WIP-richtlijn 14, Scabiës’ wordt nageleefd.

8 Proctologie

 • Tijdens het proctologisch onderzoek en bij proctologische therapie worden handschoenen gedragen.
 • Bij elektro-coagulatie van peri-anale condylomata worden een beschermende bril en een mondneusmasker (EN 149-2001, type FFP1)
  gedragen.
 • Bij gebruik van een afzuiging met slag wordt tijdens
  de electrocoagulatie de slangmond zo dicht mogelijk bij de tip van de electrode gehouden.
 • Het gebruikte re-usable materiaal wordt voor desinfectie cq sterilisatie aangeboden aan de Centrale Sterilisatie Afdeling.

9 Spataderen

 • Bij het behandelen van spataderen door middel van sclero-compressie therapie worden handschoenen gedragen, in verband met de kans op bloedcontact.
 • Bij het behandelen van spataderen door middel van ambulante flebectomie volgens Muller worden steriele handschoenen gedragen.
 • Bij het behandelen van spataderen door middel van ambulante flebectomie volgens Muller wordt gebruik gemaakt van een steriel afdekveld en steriel chirurgisch materiaal.

10 Therapeutische baden

 • Het gebruikte bad wordt na ieder gebruik huishoudelijk gereinigd, gedesinfecteerd met chloor 250 ppm, goed nagespoeld en gedroogd.

11 UV-behandeling

 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van een horizontale lichtbank, waar de patiënt in ligt, wordt per patiënt een schoon onderlaken gebruikt.
 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van een verticale lichtkast, waar de patiënt in staat, worden door de patiënt eigen badslippers gedragen, of wordt per patiënt gebruik gemaakt van disposable vloerafdekmateriaal.
 • De vloer wordt na afloop van de dag huishoudelijk nat gereinigd.
 • Bij gebruik van een lichtkam heeft elke patiënt gedurende de gehele behandelperiode zijn eigen lichtkam.
 • De lichtkam wordt na de reeks behandelingen huishoudelijk gereinigd en vervolgens gedesinfecteerd met alcohol 70%.

12 Zalven

 • Bij het zalven worden handschoenen gedragen en een nietvochtdoorlatend schort.
 • De handschoenen worden na iedere patiënt vervangen.
 • Gebruikte spatels en verbandafval worden volgens de in het ziekenhuis geldende regels afgevoerd.
 • De verpakkingsgrootte van de benodigde zalven wordt door de ziekenhuisapotheker
  afgestemd op het verbruik door de individuele
  patiënt.
 • Op geopende tubes of potten zalf wordt de openingsdatum vermeld.
 • Wanneer een voetenbankje en/of een beensteun bij de zalfbehandeling is gebruikt, wordt dit huishoudelijk gereinigd en vervolgens gedroogd.

13 Gebruikte instrumenten

 • Gebruikte instrumenten worden voor reiniging en sterilisatie afgevoerd naar de Centrale Sterilisatie-afdeling (CSA). Zie verder ‘WIP-richtlijn
  40a, Transport en verwerking gebruikt instrumentarium op afdelingen en ultrasone reiniging’.