How can we help?

WIP-richtlijn Cytomegalovirusinfecties bij zwangeren (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

3. Advies

  • Zwangeren, maar ook de overige ziekenhuismedewerkers, worden erop gewezen dat de preventie van CMV-infecties berust op het nemen van de standaard hygiënische maatregelen.
  • Handen worden gewassen of gedesinfecteerd met handalcohol ná elk patiëntencontact (m.u.v. de vluchtige contacten), ook na het hanteren van mogelijk besmette materialen als bloed, urine of speeksel.
  • Ná het hanteren van speelgoed worden de handen gewassen of gedesinfecteerd met handalcohol.