How can we help?

WIP-richtlijn Contactisolatie (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

2. Ruimte

 • De patiënt wordt op een eenpersoonskamer verpleegd.
 • Verpleging op zaal, vindt bij uitzondering plaats, wanneer er wordt voldaan aan de eis van het College van Ziekenhuisvoorzieningen dat rondom het bed een ruimte van 1,5 meter vrij is
 • Aan de deur van de kamer wordt het type van isolatie aangegeven.
 • Wanneer de patiënt op zaal wordt verpleegd, wordt deze aanwijzing aan het bed aangebracht.
 • De patiënt mag de kamer verlaten indien dit van belang is
  in het kader van mobilisatie van de patiënt, onder de voorwaarden dat eventuele wonden goed zijn afgedekt en de patiënt geen contact heeft met andere patiënten.
 • Alle dagelijkse benodigdheden voor de verpleging en eenvoudig onderzoek van de
  patiënt zijn in de kamer aanwezig.
 • Er worden geen grote voorraden verpleegartikelen aangelegd.
 • Verband- en ander steriel materiaal wordt (in een hoeveelheid voor maximaal een week) in een gesloten kast bewaard.

3. Kleding van de patiënt

 • De patiënt draagt eigen kleding.

6. Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Handschoenen worden aangetrokken vóór ieder contact met de patiënt of zijn directe omgeving.

7. Handhygiëne

 • Na het uittrekken van handschoenen worden de handen ingewreven met handalcohol.

8. Vervoer van de patiënt

 • De patiënt wordt vervoerd met schone kleding en schoon beddengoed.
 • De ontvangende afdeling neemt dezelfde maatregelen als hier beschreven.
 • De vervoersdienst en de afdeling waar de patiënt heen gaat, worden vooraf ingelicht over de isolatie en eventueel te nemen maatregelen.

10. Reiniging

 • De ruimte wordt dagelijks en voordat een nieuwe patiënt in de kamer wordt opgenomen, gereinigd.

12. Beëindiging van de isolatie

 • Medisch en verpleegkundig materiaal dat in direct contact met de patiënt is geweest, wordt gereinigd en gedesinfecteerd.