How can we help?

WIP-richtlijn Contactisolatie kinderen (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

3. Ruimte

 • De patiënt wordt op een eenpersoonskamer verpleegd.
 • Er vindt, bij wijze van uitzondering, verpleging op zaal plaats, wanneer wordt voldaan aan de eis van het College van Ziekenhuisvoorzieningen dat rondom het bed een ruimte van 1,5 meter vrij is en aan het kind duidelijk wordt gemaakt dat het niet uit bed mag.
 • Aan de deur van de kamer wordt het type van isolatie aangegeven.
 • Wanneer de patiënt op zaal wordt verpleegd, wordt deze aanwijzing aan het bed aangebracht.
 • Alle dagelijkse benodigdheden voor de verpleging en eenvoudig onderzoek van de
  patiënt zijn in de kamer aanwezig.
 • Verband- en ander steriel materiaal wordt in een gesloten kast bewaard.
 • Er worden geen grote voorraden verpleegartikelen aangelegd.
 • Na het beëindigen van de isolatie wordt de voorraad zo nodig vernietigd of gedecontamineerd.

4. Kleding van de patiënt

 • De patiënt draagt eigen kleding, die op 60°C gewassen kan worden.

7. Speelgoed

 • Speelgoed van het ziekenhuis wordt gereinigd en gedesinfecteerd voordat het door een ander kind wordt gebruikt.
 • Het speelgoed is gemaakt van een
  materiaal dat tegen reiniging en desinfectie bestand is.
 • Eigen speelgoed van het kind wordt niet door andere kinderen gebruikt.

8. Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Handschoenen worden aangetrokken vóór ieder contact met de patiënt of zijn directe omgeving.
 • Er wordt vòòr contact met de patiënt een beschermend schort aangetrokken.
 • Na contact met de patiënt worden de handen ingewreven met handalcohol.
 • Na het uittrekken van handschoenen worden de handen ingewreven met handalcohol.

9. Vervoer van de patiënt

 • De vervoersdienst en de afdeling waar de patiënt heen gaat, worden vooraf gewaarschuwd.
 • De patiënt wordt vervoerd met schone kleding en schoon beddengoed.
 • De ontvangende afdeling neemt dezelfde maatregelen als hier beschreven.

10. Bezoek

 • Kinderen komen, onder begeleiding, alleen als ze zich aan de algemeen geldende regels voor bezoekers (kunnen) houden.
 • Bezoeker wrijven, na afloop van het bezoek, de handen in met handalcohol.

11. Reiniging

 • De ruimte wordt dagelijks en voordat een nieuwe patiënt in de kamer wordt opgenomen, gereinigd.

12. Beëindiging van de isolatie

 • Medisch en verpleegkundig materiaal dat in direct contact met de patiënt is geweest, wordt gereinigd en gedesinfecteerd.