How can we help?

WIP-richtlijn Clostridium difficile (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

1. Isolatiemaatregelen

 • De patiënt met diarree, welke (vermoedelijk) het gevolg is van besmetting met Clostridium difficile, wordt op een éénpersoonskamer, voorzien van een eigen toilet, verpleegd.
 • Wanneer een medepatiënt diarree krijgt, wordt ook die medepatiënt verpleegd op een éénpersoonskamer, voorzien van een eigen toilet.
 • De patiënt maakt geen gebruik van een gemeenschappelijk toilet, ook niet als op of bij de eenpersoonskamer geen toilet beschikbaar is.
 • Wanneer er op een eenpersoonskamer geen toilet beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van een po, die vervolgens door een verpleegkundige direct wordt geleegd, gereinigd en gedesinfecteerd in een pospoeler.
 • Als van een postoel gebruik wordt gemaakt, is deze patiëntgebonden.
 • Bij het betreden van de kamer worden niet-steriele handschoenen aangedaan en bij
  verzorging van de patiënt wordt een beschermend schort gedragen.
 • In overeenstemming met de algemene voorzorgsmaatregelen wordt, voor zover nodig,
  gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Er wordt, gezien de grote kans op besmetting met Clostridium difficile bij de verzorging van de patiënt, altijd een beschermend schort gedragen.
 • Bij het verlaten van de kamer en na het uitdoen van de handschoenen en het schort,
  worden de handen grondig gereinigd met water en zeep en worden goed
  gedroogd met een papieren handdoekje.
 • De contactisolatie van een patiënt met aangetoonde Clostridium difficile wordt
  uitsluitend opgeheven als de diarree over is.

1.1 Toilethygiëne van de patiënt

 • Er wordt aan de patiënt door de verpleging een goede uitleg gegeven over de meest optimale toilethygiëne.
 • De patiënt wordt geïnstrueerd over goede handhygiëne (wassen met water en zeep en zorgvuldig drogen) na het gebruik van het toilet.
 • De patiënt wordt geadviseerd om het toilet na gebruik met de klep dicht (indien aanwezig) door te spoelen, om het vrijkomen van aërosolen tijdens het doorspoelen te voorkomen.

2.1 Reiniging en desinfectie – algemeen

 • Reiniging vindt zoveel mogelijk op klam-vochtige wijze plaats, bijvoorbeeld door het gebruik van microvezeldoekjes.
 • Er wordt patiëntgebonden reinigingsmateriaal gebruikt.
 • Wanneer het gebruik van patiëntgebonden reinigingsmateriaal niet mogelijk is, wordt de kamer van de patiënt met Clostridium difficile per dag als laatste gereinigd.
 • Er worden disposable reinigingsmaterialen gebruikt die direct na gebruik worden weggegooid, of reusable reinigingsmaterialen die direct na gebruik worden gereinigd in de wasmachine.

2.2 Reiniging patiëntenkamer

 • Het reiniging van de omgeving van de patiënt krijgt extra aandacht.

2.3 Reiniging en desinfectie van instrumenten en apparatuur

 • Instrumenten en apparatuur zijn patiëntgebonden en worden zorgvuldig gereinigd.
 • Nadat de instrumenten en apparatuur zijn gedroogd, worden ze zoals gebruikelijk gedesinfecteerd met alcohol 70% en aan de lucht gedroogd.
 • Bloeddrukbanden en dergelijke zijn reinigbaar en worden na afloop van de isolatieperiode gereinigd en goed gedroogd.

3. Afval

 • Afval uit de patiëntenkamer ondergaat geen speciale behandeling en wordt als normaal bedrijfsafval verwijderd.

4. Epidemische situatie

 • Als er binnen een zorginstelling meer gevallen van CDAD worden waargenomen en de aandoening (mogelijk) epidemisch wordt, is cohortverpleging een mogelijkheid.
 • Bij cohortverpleging worden patiënten of cliënten die besmet zijn met hetzelfde micro-organisme, bij elkaar (op dezelfde zaal of afdeling) verpleegd, door een vast groepje verpleegkundigen, die niet met andere patiënten in aanraking komen.
 • Binnen een cohort mogen patiënten of cliënten van een gemeenschappelijk toilet
  gebruikmaken.
 • Het toilet wordt tenminste drie maal per dag gereinigd, of zonodig vaker.
 • Om verpleging in cohort te doen slagen, worden alle voorgeschreven
  maatregelen strikt uitgevoerd.