How can we help?

WIP-richtlijn Bloedcontact (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

5.1 Algemene voorzorgsmaatregelen

 • Er wordt, waar van toepassing, gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oogbescherming, mond-neusmasker, handschoenen en beschermende kleding.

5.2 Naalden

 • Er wordt, daar waar prikaccidenten substantieel voorkomen, gebruik gemaakt van naalden met een ingebouwd veiligheids- en beschermingsmechanisme tegen scherpe letsels.
 • Een gebruikte naald wordt niet meer teruggestoken in het hoesje.
 • De naald wordt direct in een speciaal voor dit doel ontworpen container gedaan.
 • Naalden worden niet gebogen, gebroken en niet gemanipuleerd op een andere manier, tenzij de fabrikant aangeeft dat deze handelingen veilig kunnen worden uitgevoerd bij dit product.

5.3 Bloedafname

 • Na bloedafname wordt de naald niet van de houder afgedraaid, maar wordt de naald en houder in de daarvoor bestemde container gedaan.
 • Bloed (inclusief bloedkweken) wordt afgenomen met behulp van een gesloten afnamesysteem, zoals een vacuümsysteem of er wordt gebruik gemaakt van een naaldloos transfersysteem.
 • Wanneer er geen gesloten afnamesysteem gebruikt wordt, worden er bij bloedafname handschoenen gedragen.

5.4 Toedieningspennen

 • De toedieningspennen worden patiëntgebonden gebruikt.
 • De toedieningspen wordt met de gegevens van de patiënt gelabeld.
 • Er wordt voor elke injectie een nieuwe naald gebruikt.
 • Bij een patiënt die de toedieningspen in eigen beheer heeft wordt bij opname een naaldcontainer op de kamer geplaatst.

5.5 Containers voor scherp afval

 • Er worden voor het weggooien van naalden en andere kleine scherpe voorwerpen naaldcontainers gebruikt die voldoen aan de UN-keureisen.
 • De naaldcontainers zijn van hard plastic, ondoordringbaar voor naalden en lekdicht.
 • De naaldcontainers hebben een voorziening waarmee de naald van de spuit of naaldhouder kan worden gescheiden zonder de naald met de handen aan te raken.
 • De naaldcontainers zijn zo af te sluiten dat ze niet spontaan open kunnen gaan of heropend kunnen worden.
 • Naaldcontainers zijn in ruime mate en binnen handbereik aanwezig.
 • Naaldcontainers worden vervangen als ze zijn gevuld tot aan de op iedere naaldcontainer daartoe aangegeven lijn.
 • Gebruikte naaldcontainers worden afgevoerd en verwerkt volgens de wetgeving voor biologisch vast- en vloeibaar afval.

6. Handelwijze bij accidenteel bloedcontact

 • De wond wordt direct goed uitgedrukt zodat een goede bloeding van de wond ontstaat en de wond wordt vervolgens gespoeld met kraanwater uit een flink stromende kraan of met fysiologisch zout.
 • De wond wordt, na het uitdrukken en uitspoelen, gedesinfecteerd met een huiddesinfectans.
 • Bij besmetting van de slijmvliezen worden de slijmvliezen direct en zo goed mogelijk uitgespoeld met kraanwater, een flink stromende kraan of fysiologisch zout of er wordt, indien van toepassing, gebruik gemaakt van een oogdouche.
 • Bij besmetting van de mond wordt het spoelsel uitgespuugd en niet doorgeslikt.
 • Er is, voor verder te volgen stappen, in de instelling een protocol voorhanden waarin duidelijk staat vermeld wat te doen in geval van accidenteel bloedcontact (risico inschatting, te nemen maatregelen en verdere afspraken over afhandeling van het accident).