How can we help?

WIP-richtlijn Bewaren Gebruikt instrumentarium (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

1. Algemene uitgangspunten

 • Gebruikt instrumentarium wordt altijd als besmet beschouwd.
 • Er wordt zodanig met het gebruikte instrumentarium omgegaan dat besmetting van medewerkers en omgeving wordt voorkomen.
 • Het reinigings-, desinfectie- en sterilisatieproces wordt centraal uitgevoerd .
 • Indien de bevuiling na een ingreep zodanig is dat deze plak vertoont, bijvoorbeeld door het achterblijven van contrastvloeistof op de Röntgenafdeling, wordt deze bevuiling meteen verwijdert door de gebruiker.
 • In afwachting van verdere bewerking wordt een gebruikt instrument zodanig bewaard, dat de daaropvolgende reiniging, desinfectie en sterilisatie niet wordt bemoeilijkt.
 • Uitgepakt en klaargelegd steriel instrumentarium dat niet gebruikt is, wordt beschouwd als mogelijk besmet en wordt derhalve voorafgaand aan sterilisatie gereinigd en gedesinfecteerd.
 • Ongebruikt verpakt steriel instrumentarium dat tijdens de operatie buiten de steriele opslag bewaard is, gaat na afloop van de operatie in gesloten verpakking naar de CSA en wordt daar opnieuw ingepakt en gesteriliseerd.
 • Verwonding aan scherp instrumentarium, zoals prikken en snijden, worden voorkomen.
 • Wanneer bekend is, of indien een vermoeden bestaat dat het instrumentarium in aanraking is geweest met een patiënt die lijdt aan de ziekte van Creutzfeldt Jakob, wordt gehandeld conform de WIP-richtlijn: Prionziekten.

2. Bewaren en transporteren van gebruikt instrumentarium

 • Instrumentarium wordt na gebruik, zowel droog als nat bewaard en droog of vochtig vervoerd.

2.1 Droog bewaren

 • Droog bewaard instrumentarium wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de procedure naar de CSA vervoerd.
 • Bij de reinigingsprocedure wordt rekening gehouden met ingedroogde bevuiling.

2.2 Nat bewaren

 • Indien gebruikt instrumentarium niet binnen 1 dag getransporteerd kan worden naar de CSA, wordt het ondergedompeld in een desinfecterende- of eiwitoplossende bewaarvloeistof bewaard.
 • Het instrumentarium wordt bij en na verblijf in de desinfecterende bewaarvloeistof nog steeds als potentieel besmet materiaal beschouwd en wordt met de vereiste voorzorgen behandeld.
 • Voordat daadwerkelijk transport naar de CSA plaatsvindt, wordt de bak op de afdeling in de spoelkeuken leeggegoten.
 • Het vochtige instrumentarium wordt na het leeggieten van de bak in de bak getransporteerd.
 • Bij het transporteren van het instrumentarium worden de persoonlijke beschermingsregels toegepast zoals beschreven in de WIP-richtlijn: Persoonlijke beschermingsmiddelen.

2.2.2 Gebruik bewaarvloeistof

 • De bewaarvloeistof wordt ververst conform de gebruiksinstructie van de fabrikant.
 • De aanwijzingen van de fabrikant met betrekking tot de bereiding van de bewaarvloeistof, als ook de veiligheidsaanbevelingen, worden stipt opgevolgd.
 • Poedervormige stoffen kunnen verstuiven en worden daarom niet gebruikt.
 • Indien nodig wordt het instrumentarium voorafgaand aan verdere behandeling met water afgespoeld.

2.3 Gereed maken voor transport op de afdeling

 • Bij het afgieten van de desinfecterende bewaarstof wordt beschermende kleding, een mondneusmasker, een bril of gelaatscherm en handschoenen gedragen.
 • Het afgieten van de desinfecterende bewaarstof geschiedt in een goed geventileerde ruimte.

2.4 Transport

 • Transport vindt plaats in afgesloten transportbakken of -karren, zodat contaminatie van de omgeving uitgesloten is.
 • Het geheel is herkenbaar als vuil transport.
 • De transportbakken of –karren worden na transport als besmet beschouwd.
 • De transportbakken of -karren worden na transport gereinigd en vervolgens thermisch of chemisch gedesinfecteerd.
 • Het reinigen en vervolgens thermisch of chemisch desinfecteren wordt uitgevoerd op de CSA.
 • Het thermische desinfectieproces heeft een effectiviteit van 1 minuut bij 80°C of een AO-waarde van 600 (zie NEN-EN-ISO 15883).