How can we help?

WIP-richtlijn Beschermende isolatie (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

2. Ruimte

 • Verband- en ander steriel materiaal wordt (in
  een hoeveelheid voor maximaal een week) in een gesloten kast bewaard.
 • De patiënt wordt op een isolatiekamer verpleegd.
 • Aan de deur van de kamer wordt het type van isolatie aangegeven.
 • Er worden geen grote voorraden verpleegartikelen aangelegd.
 • Alle benodigdheden voor de verpleging en eenvoudig onderzoek van de patiënt zijn in de kamer aanwezig.

3. Kleding van de patiënt

 • De patiënt draagt eigen kleding.

6. Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Bij het betreden van de kamer wordt beschermende kleding aangedaan.
 • De eigen witte jas, indien men die draagt, wordt buiten de sluis uitgedaan, de handen worden ingewreven met handalcohol, waarna de beschermende kleding binnen de sluis wordt aangedaan.
 • Voor het betreden van de kamer wordt een chirurgisch mondneusmasker
  voorgedaan.

7. Handhygiëne

 • Vóór het aantrekken van beschermende kleding worden de handen ingewreven met handalcohol.

8. Vervoer van de patiënt

 • De patiënt wordt zo min mogelijk vervoerd.
 • Wanneer vervoer toch noodzakelijk is, duurt het vervoer zo kort mogelijk.
 • De ontvangende afdeling neemt dezelfde maatregelen als hier beschreven.

9. Bezoek

 • De verpleging instrueert het bezoek omtrent de te nemen maatregelen en ziet erop toe dat deze juist worden uitgevoerd.
 • Er komen alleen personen die zelf geen infectie hebben bij een patiënt in beschermende isolatie.
 • Intensief contact met de patiënt wordt vermeden.
 • Kinderen worden toegelaten in overleg.
 • Bij het betreden van de kamer worden door bezoekers de handen ingewreven met handalcohol, wordt beschermende kleding aangetrokken en een chirurgisch mondneusmasker voorgedaan.
 • De beschermende kleding en het mondneusmasker worden bij het verlaten van de kamer in de sluis weer uit- en afgedaan.
 • Bezoekers melden zich vooraf bij de verpleging.
 • Het meenemen van voorwerpen en voedingswaren in de isolatiekamer is wordt niet toegestaan, mits er overleg is geweest met de verpleging.

10. Reiniging

 • De kamer en de sluis worden dagelijks en voordat een nieuwe patiënt in de kamer wordt opgenomen, gereinigd.