How can we help?

WIP-richtlijn Babyvoeding (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

4.1 Industriële babyvoeding – Algemeen

 • Voor het verwarmen van flesjes voeding wordt een droog systeem gebruikt, bijvoorbeeld een magnetronoven, of een droge flesverwarmer.
 • Warmwaterpannen zijn ongeschikt vanwege het risico van besmetting van de voeding en worden derhalve niet gebruikt.
 • Voor iedere voeding wordt een schone speen gebruikt.
 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van eigen spenen, worden deze iedere keer thermisch gedesinfecteerd en droog bewaard in een schoon bakje.
 • De bakjes met daarin de gedesinfecteerde spenen zijn duidelijk gelabeld.
 • De restanten flesvoeding worden niet bewaard, maar evenals disposable materiaal weggegooid.

4.2 Flesvoeding in poedervorm

 • Er worden schone flesjes gebruikt.
 • Materialen en hulpmiddelen die worden gebruikt bij de bereiding, zoals maat- en mengbekers, gardes etc. zijn thermisch gedesinfecteerd.
 • Voor iedere voeding die wordt bereid, wordt apart materiaal gebruikt.
 • De voeding wordt in een aparte ruimte, de “papkeuken”, onder gecontroleerde omstandigheden klaargemaakt.
 • In de “papkeuken” vinden geen andere werkzaamheden plaats en de “papkeuken” is alleen toegankelijk voor personeel die zich met de bereiding van de babyvoeding bezighouden.
 • Indien het niet mogelijk is de voeding onder gecontroleerde omstandigheden klaar te maken, dan wordt de voeding per flesje direct voor toediening klaargemaakt.
 • Het werkblad waarop de voeding wordt bereid is gereinigd en gedroogd.
 • Voor de bereiding vindt handhygiëne plaats.
 • Alle materialen worden droog en stofvrij in afgesloten kasten bewaard.
 • Blikken poeder worden droog en afgesloten bewaard.
 • Onder gecontroleerde omstandigheden klaargemaakte voeding wordt maximaal 24 uur in de koelkast, bij een temperatuur van maximaal 4°C, bewaard.

4.3 Toevoegingen aan babyvoeding

 • Toevoegingen aan babyvoeding worden op aseptische wijze uitgevoerd.
 • Op de afdeling Prematuren IC vinden toevoegingen aan babyvoeding plaats in een laminair airflowkast.
 • De toevoegingen aan babyvoeding zijn steriel en ook het gebruikte water is steriel.
 • Op andere baby afdelingen en de neonatologie worden toevoegingen kort voor het toedienen van de voeding op de afdeling toegevoegd.
 • Het gebruikte water voor de babyvoeding is afkomstig uit een flink stromende kraan (het water hoeft niet steriel te zijn).
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van gedestilleerd water of mineraal water, omdat deze te veel micro-organismen bevatten.
 • De toevoegingen worden in een stofvrije kast bewaard, volgens aanwijzing van de fabrikant.

5. Vingervoeden

 • Vingervoeden door verpleegkundigen wordt ontraden.