How can we help?

WIP-richtlijn Arteriële katheters (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

3. Plaats en wijze van inbrengen van katheter

 • Voor het inbrengen van een perifeerarteriële katheter in de arteria radialis of de arteria femoralis worden dezelfde hygiënemaatregelen geadviseerd als bij de perifeerveneuze infuuskatheters.
 • Katheterisatie via de arteria radialis heeft de voorkeur boven katheterisatie van de arteria femoralis.

4. Duur verblijf katheter

 • Er wordt dagelijks beoordeeld of de katheter nog strikt noodzakelijk is.
 • De arteriële lijn wordt zo kort mogelijk in situ gelaten.

5. Toediening van infusievloeistof

 • Er wordt geen infusievloeistof via arteriële lijnen toegediend.

6. Intravasale hemodynamische monitoring

 • Wanneer een drukmonitor gebruikt wordt, wordt er dagelijks geëvalueerd of dit nog geïndiceerd is.
 • Bij het manipuleren aan het systeem wordt steriliteit gehandhaafd.
 • Bij een disposable dôme met bijbehorende disposable druklijnen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een transducer die wordt hergebruikt, wordt de transducer na gebruik gedesinfecteerd.
 • Vóór gebruik wordt de ruimte tussen de transducer en dôme met steriel water gevuld.
 • Na opbouw van het systeem wordt het direct aangesloten.
 • De flushlijn wordt gevuld met steriel NaCl 0.9%.
 • De transducer en dôme bevatten in geen geval glucose, omdat glucose bacteriegroei bevordert.
 • Het systeem inclusief lijnen en de drukzak van beide typen drukmonitorsystemen wordt gedurende 72-96 uur gebruikt tenzij de drukzak eerder leeg is.
 • Na 96 uur wordt een heel nieuw systeem samengesteld.
 • De katheter wordt steeds met een nieuw steriel dopje afgesloten.
 • Wanneer bloed wordt afgenomen middels een inline-systeem, wordt het aanprikpunt gedesinfecteerd met alcohol 70%.

7. Vervanging toedieningsysteem

 • Het toedieningsysteem wordt iedere 96 uur en direct wanneer dit zichtbaar verontreinigd is of bij beschadigingen of mechanisch falen vervangen.
 • Alle onderdelen van het toedieningsysteem worden vervangen.