How can we help?

WIP-richtlijn Aërogene isolatie (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

2. Ruimte

 • De patiënt wordt op een isolatiekamer verpleegd.
 • Aan de deur van de kamer wordt het type van isolatie aangegeven.
 • Alle benodigdheden voor de verpleging en eenvoudig onderzoek van de patiënt zijn in de kamer aanwezig.
 • Verband- en ander steriel materiaal wordt (in een hoeveelheid voor maximaal een week) in een gesloten kast bewaard.
 • Er worden geen grote voorraden verpleegartikelen aangelegd.

3. Kleding van de patiënt

 • De patiënt draagt eigen kleding.

6. Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Voor het betreden van de kamer wordt een FFP2- mondneusmasker voorgedaan.
 • Er wordt per persoon per dienst een nieuw masker gebruikt.
 • De maskers voldoen aan EN 149-2001.

7. Handhygiëne

 • Na contact met de patiënt wordt het mondneusmasker in de sluis afgedaan en worden vervolgens de handen ingewreven met handalcohol.

8. Vervoer van de patiënt

 • De vervoersdienst en de afdeling waar de patiënt heen gaat, worden vooraf ingelicht over de isolatie en eventueel te nemen maatregelen.
 • De patiënt wordt vervoerd met schone kleding en schoon beddengoed.
 • De patiënt wordt een chirurgisch mondneusmasker voorgedaan, om besmetting van anderen tijdens het vervoer te voorkomen.
 • De ontvangende afdeling neemt dezelfde maatregelen als hier beschreven.

9. Bezoek

 • Bezoekers melden zich vooraf bij de verpleging.
 • Het bezoek draagt een mondneusmasker type FFP 2.
 • Het mondneus-masker wordt bij het verlaten van de kamer in de sluis afgedaan.

10. Reiniging

 • De kamer en de sluis worden dagelijks en voordat een nieuwe patiënt in de kamer wordt opgenomen, gereinigd.

12. Beëindiging van de isolatie

 • Medisch en verpleegkundig materiaal dat in direct contact met de patiënt is geweest wordt gereinigd en gedesinfecteerd.