How can we help?

WIP-richtlijn Aërogene isolatie kinderen (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

3. Ruimte

 • De patiënt wordt op een isolatiekamer verpleegd.
 • Aan de deur van de kamer wordt het type van isolatie aangegeven.
 • Alle dagelijkse benodigdheden voor de verpleging en eenvoudig onderzoek van de patiënt zijn in de kamer aanwezig.
 • Verband- en ander steriel materiaal wordt in een gesloten kast bewaard.
 • Er worden geen grote voorraden verpleegartikelen aangelegd.
 • Na het beëindigen van de isolatie wordt de voorraad zonodig vernietigd of gedecontamineerd.

4. Kleding van de patiënt

 • De patiënt draagt eigen kleding, die op 60°C gewassen kan worden.

7. Speelgoed

 • Eigen speelgoed van het kind wordt niet door andere kinderen gebruikt.
 • Speelgoed van het ziekenhuis wordt gereinigd en gedesinfecteerd voordat het door een ander kind wordt gebruikt.
 • Het speelgoed is gemaakt van een materiaal dat tegen reiniging en desinfectie bestand is.

8. Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Voor het betreden van de kamer wordt een mondneusmasker voorgedaan.
 • Dit mondneusmasker voldoet aan de Europese richtlijn, in deze EN 149-2001, masker type FFP-2.
 • Per persoon wordt per dienst een nieuw masker gebruikt.
 • Na contact met de patiënt wordt het mondneusmasker afgedaan en worden vervolgens de handen ingewreven met handalcohol.

9. Vervoer van de patiënt

 • De vervoersdienst en de afdeling waar de patiënt heen gaat, worden vooraf gewaarschuwd.
 • De patiënt wordt een FFP-2 masker voorgedaan, om besmetting van anderen tijdens het vervoer te voorkomen.
 • De ontvangende afdeling neemt dezelfde maatregelen als hier beschreven.

10. Bezoek

 • Bezoekers melden zich vooraf bij de verpleging.
 • De verpleging instrueert het bezoek omtrent de te nemen maatregelen en ziet erop toe dat deze juist worden uitgevoerd.
 • Het bezoek draagt een mondneusmasker.
 • Dit mondneusmasker voldoet aan de Europese richtlijn, in deze EN 149-2001, masker type FFP-2.
 • Bij het verlaten van de kamer worden de handen ingewreven met handalcohol.
 • Kinderen komen, onder begeleiding, alleen als ze zich aan de gestelde regels voor bezoekers (kunnen) houden.

11. Reiniging

 • De kamer en de sluis worden dagelijks en voordat een nieuwe patiënt in de kamer wordt opgenomen, gereinigd.

12. Beëindiging van de isolatie

 • Medisch en verpleegkundig materiaal dat in direct contact met de patiënt is geweest wordt gereinigd.