How can we help?

Visuele inspectie elektrische installatie

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

Controle van de voeding

 • Het stelsel van de voeding is op de juiste wijze ingezet
 • Het stelsel van de voeding is op de juiste wijze toegepast
 • De aansluitingen van de voeding zijn in orde
 • De splitsing van PEN leidingen van de voeding zijn in orde

Controle van de kabels

 • De juiste kabels zijn toegepast (qua belasting, beveiliging en de omstandigheden)
 • De kabels zijn juist gecodeerd en bevestigd

Vrije ruimte en vluchtwegen

 • Er zijn geen producten opgeslagen in schakelruimten
 • Er zijn geen producten opgeslagen in meterkasten
 • De uitgangen zijn vrij van obstakels.
 • De vluchtwegen zijn vrij van obstakels.

Noodverlichting

 • Bij uitvallen van de netspanning wordt noodverlichting automatisch ingeschakeld.

Aanwezigheid van water-, gas- data- en stoomleidingen

 • Water-, gas-, data- en stoomleidingen (inclusief sprinklerleidingen mogen niet aanwezig zijn bij of in de nabijheid van schakel- en verdeelinrichtingen.

Nominale stroom

 • De nominale stroom van de hoofdschakelaar, hoofdrailsysteem en beveiligingen komen overeen

Kortsluitvastheid

 • De kortsluitvastheid van de schakel- en verdeelinrichting is aangegeven.

Bereikbaarheid

 • De schakelaars zijn genmakkelijk bereikbaar
 • De zekeringen zijn gemakkelijk bereikbaar
 • De documentatie mbt kortsluitvastheid is aanwezig en actueel

Tekeningen en coderingen

 • De installatietekeningen zijn aanwezig en actueel
 • De codering zijn aanwezig en actueel
 • De groepenverklaringen zijn aanwezig en actueel

Bescherming tegen aanraking

 • Niet gebruikte kastinvoeren zijn afgedicht.
 • Ongebruikte groepen zijn afgedicht met een schroefpatroon
 • Alle overige afschermingen zijn aanwezig.

Beschermingsleidingen

 • Alle beschermingsleidingen zijn intact

Materiaalkeuze

 • Het juiste juiste materiaalkeuze is gebruikt met het oog op de de omgeving van de installatie (Corrosie gevoeligheid, beschermingsgraad, vochtbestendigheid)

Hulpmiddelen en pictogrammen

 • De hulpmiddelen zijn aanwezig en in goede staat
 • De bedieningsorganen zijn aanwezig en in goede staat
 • De waarschuwingsborden (pictogrammen) zijn aanwezig en in goede staat

Leidingkeuze

 • De toegepaste kabelsoort en kabeldiameter zijn, volgens de aanwezige tekening, afgestemd op de toegepaste overstroombeveiliging.
 • De toegepaste kabelsoort en kabeldiameter zijn, in de installatie, afgestemd op de toegepaste overstroombeveiliging.

Schone installatie

 • De schakel- en verdeelinrichtingen van de installatie zijn schoon (ook van stof)
 • Er zijn geen brommende geluiden

Hoge temperaturen

 • De onderdelen temperatuur van de onderdelen is niet te hoog
 • De isolatie zijn niet verkleurd door een te hoge temeperatuur

Overbrugging veiligheidsketens

 • Er zijn geen veiligheidsketens overbrugd

Trekontlasting en groepenscheiding

 • Er is een evenwichtige en logische groepenscheiding aangebracht
 • Er is voldoende trekontlasting aangebracht t.b.v. de kabels.

Smeltpatronen/mespatronen

 • De mespatronen zijn stroomloos te maken

Blindschema

 • Er is een blindschema aanwezig

Kabels, kabelgoten en ladderbanen

 • De kabels zijn op de juiste wijze gelegd
 • De kabels zijn op de juiste wijze zijn bevestigd
 • De de trekontlasting is correct in de installatie
 • De trekontlasting is correct volgens de aanwezige tekening
 • De bevestiging van kabelgoten en ladderbanen is correct
 • De kabelgoten zijn geaard

Verlichting

 • De verlichting is juist verdeeld over eindgroepen in relatie tot de werkoppervlakte (100m2 betekent 2 eindgroepen)
 • De op een driefasen groep aangesloten verlichtingsinstallatie is onafhankelijk van elkaar beveiligd
 • De lengte van een aansluitkabel van de verlichtingsbakken in het systeemplafond bedraagt maximaal 2 meter

Wandcontactdozen

 • De juiste CEE form wandcontactdozen voor driefasen toepassing zijn aanwezig.
 • In vochtige omstandigheden hebben de wandcontactdozen de juiste IP-klasse
 • Ook CEE form wandcontactdozen zijn nog toegestaan.
 • In droge ruimten zijn, tenminste, CEE form wandcotactdozen aanwezig
 • De wandcontactdozen ozijn in goede staat
 • De wandcontactdozen zijn onbeschadigd

Vast aangesloten toestellen

 • De aansluitleidingen van vaste machines zijn onbeschadigd
 • De aansluitleidingen van vaste machines zijn correct gerepareerd
 • De leidingen zijn correct bevestigd
 • De leidingen zijn correct gelegd