How can we help?

SFERD audit

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

Ruimte-inrichting aspecten

 • Apparatuur is voorzien van een sticker, met daarop zichtbare informatie omtrent termijn waarbinnen het apparaat (volgens onderhoudsstatus) mag worden gebruikt, voor gebruiker en technicus.
 • Er is een lektester in de buurt van de spoelbak, zodat er geen contact mogelijk is tussen vocht en elektrische faciliteiten.
 • Er is voldoende ruimte voor het noodzakelijk aantal endoscopendesinfectoren, voor de opstelling, belading/ontlading en bediening.
 • Er is voldoende ruimte voor het noodzakelijk aantal endoscopendesinfectoren, voor de opstelling, belading/ontlading en bediening.
 • Er is in de ruimte voor endoscopendesinfectoren aansluiting met perslucht, water, elektra, afzuiging, data en riool.
 • Er is doorgeefapparatuur aanwezig.
 • Er zijn gescheiden droog- en bewaarkasten voor vuile werkzaamheden.
 • Er zijn doorgeefkasten aanwezig.
 • Er zijn doorgeefkasten aanwezig.
 • De droog- en bewaarkasten zijn verbonden met elektra en dataverwerking.
 • Droog- en bewaarkasten zijn voorzien van medische lucht.
 • De afmeting van de spoelbak is in overeenstemming met lengte van endoscoop. Hij is gemaakt van RVS en heeft afgeronde hoeken, daarnaast is hij voorzien van waterpistool.
 • Het werkblad vuil, heeft voldoende oppervlak voor werkzaamheden rekeninghoudend met ultrasoonbad. Hij heeft een afwerking zonder naden met waterkering.
 • De achterwand van het werkblad is glad en goed reinigbaar en naadloos aangesloten op het werkblad.
 • Er is kastruimte boven het werkblad met noodzakelijke materialen voor handmatige voorreiniging.
 • Er is een duidelijke scheiding van het vuile werkblad en het schone werkblad, inclusief persluchtpistool.
 • Er is kastruimte boven werkblad voor opslag van schone endoscoop en toebehoren.
 • Er is een ultrasoonbad, eventueel geintergreerd in het werkblad voorreinigen, en is voorzien van een water-, riool- en elektra-aansluiting.
 • Schoon en vuil transport is duidelijk gescheiden.
 • Bij reiniging en desinfectie transportbakken en middelen machinaal, wordt rekening gehouden met ruimte en voorzieningen (aanwezigheid van perslucht, water, elektra, afzuiging, data-en rioolaansluiting).
 • Voor handenhygiëne bij vuile werkzijde is er een wastafel met kraan die is uitgerust met voet- en elleboogbediening, zeep en alcohol dispensers met elleboogbediening en er is een handdoekautomaat aanwezig.
 • Voor handenhygiëne bij schone werkzijde, is een alcohol dispenser met elleboogbediening aanwezig.
 • Voor veiligheid is er volgens ziekenhuis arbo/veiligheidsplan, minimaal een oogdouche aanwezig.
 • Bij administratieve werkplekken waar een PC wordt gebruikt, wordt gebruik gemaakt van reinigbaar toetsenbord, een goede netwerkaansluiting en goede verlichting.
 • Er is een mogelijkheid tot alarmering bij calamiteiten.

Organisatie en beleid (beleidsregels)

 • Het endoscopenbeleid is op afdelingsniveau vastgelegd.
 • Endoscopen en toebehoren die in niet-steriele lichaamsruimten worden gebruikt, worden machinaal gedesinfecteerd.
 • Endoscopen en toebehoren die in steriele lichaamsruimten worden gebruikt, worden gesteriliseerd.
 • Het is duidelijk hoe de verantwoordelijkheden liggen t.a.v. reiniging en desinfectie van endoscopen.
 • De verantwoordelijkheden t.a.v. het reinigen en desinfecteren van endoscopen zijn schriftelijk vastgelegd.
 • Er wordt gebruik gemaakt van disposables of gebruikte biopteurs (lissen e.d.) worden gesteriliseerd.
 • Er wordt volgens het juiste principe gewerkt met een handmatige lektest.
 • Er wordt volgens het juist principe gewerkt met voorreinigen.
 • Processtappen in desinfector: lektest wordt handmatig uitgevoerd.
 • Processtappen in desinfector: de endoscoop wordt gereinigd.
 • Processtappen in desinfector: de endoscoop wordt gespoeld.
 • Processtappen in desinfector: de endoscoop wordt gedesinfecteerd.
 • Processtappen in desinfector: de endoscoop wordt nagespoeld.
 • Processtappen in desinfector: de endoscoop wordt gedroogd.

Organisatie en beleid (uitvoering handmatige reiniging)

 • De werkwijze voor reinigen is in een protocol vastgelegd.
 • Het protocol is in de buurt van de wastafel aanwezig en voor iedereen makkelijk in te zien.
 • Tijdens het handmatige reinigen van de endoscopen worden niet-steriele handschoenen gedragen.
 • Voor het reinigen van de endoscopen wordt een oplossing van enzymatische reiniger in handwarm water gebruikt.
 • De concentratie van de oplossing (enzymatische reiniger in handwarm water) is conform voorschift.
 • De oplossing van enzymatische reiniger in handwarm water wordt dagelijks of bij visuele verontreiniging ververst.
 • Voor onderdompeling wordt een lektest uitgevoerd.
 • De scoop wordt direct na het onderzoek in het aanrecht geplaatst.
 • De scoop wordt aan de buitenkant afgenomen met een gaas of washand.
 • De afzuig dop van de endoscoop wordt uit elkaar gehaald, door gespoten met water, geborsteld, gedrenkt in reinigingsoplossing en daarna afgespoeld met water.
 • Tandenring, dopjes en evt. andere losse onderdelen van de endoscoop worden geborsteld, gedrenkt in reinigingsoplossing en daarna afgespoeld met water.
 • Dopjes en andere losse onderdelen van de endoscoop gaan in het ultrasoon bad.
 • Ultrasoon bad is gevuld met water en ultrasoon vloeistof en is afgesteld op de juiste temperatuur van 40°C.
 • De concentratie van de oplossing, waar het ultrasoon bad mee gevuld wordt, is conform voorschrift.
 • De ultrasoon vloeistof wordt (minimaal) dagelijks verschoond
 • Er is een beladingsvoorschrift voor het ultrasoon bad aanwezig.
 • Het beladingsvoorschrift bevindt zich in de buurt van het ultrasoon bad en is voor iedereen makkelijk in te zien.
 • In het beladingsvoorschrift staat dat de producten minimaal XX in het tril bad liggen.
 • In het beladingsvoorschrift staat dat de producten zo verspreid mogelijk met zo min mogelijk schaduwvlakken in het tril bad liggen.
 • In het beladingsvoorschrift staat dat de kleine producten die kunnen gaan drijven, in een afgesloten mandje zitten.
 • In het beladingsvoorschrift staat dat het tril bad wordt afgesloten met een deksel als deze in werking is.
 • Er is een beladingsvoorschrift voor het beladen van de endoscopen disinfector.
 • Het beladingsvoorschrift bevindt zich in de buurt de endoscopendesinfector en is voor iedereen makkelijk in te zien.
 • Het beladingsvoorschrift beschrijft dat de tandenring, de afzuig dop en evt. andere losse onderdelen in een mandje in de wasmachine gaan.
 • Het beladingsvoorschrift beschrijft dat de scoop in de machine wordt gelegd, waarbij het gehele distale deel ”vrij” ligt (bijvoorbeeld in de buismonding van de behandelcontainer).
 • Het beladingsvoorschrift beschrijft dat er een systeem is dat aansluitfouten voorkomt.
 • Het beladingsvoorschrift beschrijft welke slangen op welke kanalen aangesloten dienen te worden.
 • De (technische) werking van de endoscopendesinfector is in hoofdlijnen duidelijk bij de medewerkers.
 • Er is een procedure op schrift vastgelegd, hoe te handelen bij storingen van de endoscopendesinfector, die binnen handbereik is en voor iedereen is in te zien.
 • De procesparameters en procesprogramma’s van de desinfector kunnen alleen door daarvoor geautoriseerde personen gewijzigd worden.
 • Het endoscopencompartiment is gedurende het proces vergrendeld.
 • De elektriciteit voldoet aan de technische kwaliteitseisen: NEN 1010, klasse 0.
 • Er is onderdruk in de reinigingsruimte conform bouwmaatstaf CSA.
 • In de reinigingsruimte zijn extra afzuigpunten geplaatst i.v.m aerosolen.
 • De afzuigtechniek bij desinfectoren is volgens advies fabrikant.

Organisatie en beleid (Ultrasoon tril bad)

 • Ultrasoon bad is gevuld met water en ultrasoon vloeistof en is afgesteld op de juiste temperatuur van 40°C.
 • De concentratie van de oplossing, waar het ultrasoon bad mee gevuld wordt, is conform voorschrift.
 • De ultrasoon vloeistof wordt (minimaal) dagelijks verschoond
 • Er is een beladingsvoorschrift voor het ultrasoon bad aanwezig.
 • Het beladingsvoorschrift bevindt zich in de buurt van het ultrasoon bad en is voor iedereen makkelijk in te zien.
 • Het beladingsvoorschrift beschrijft dat de producten minimaal XX in het tril bad liggen.
 • Het beladingsvoorschrift beschrijft dat de producten zo verspreid mogelijk met zo min mogelijk schaduwvlakken in het tril bad liggen.
 • Het beladingsvoorschrift beschrijft dat de kleine producten die kunnen gaan drijven, in een afgesloten mandje zitten.
 • Het beladingsvoorschrift beschrijft dat het tril bad wordt afgesloten met een deksel als deze in werking is.

Organisatie en beleid (beladen endoscopendesinfector)

 • Er is een beladingsvoorschrift voor het beladen van de endoscopendesinfector.
 • Het beladingsvoorschrift bevindt zich in de buurt van de endoscopendesinfector en is voor iedereen makkelijk in te zien.
 • Het beladingsvoorschrift beschrijft dat de tandenring, de afzuig dop en evt. andere losse onderdelen in een mandje in de wasmachine gaan.
 • Het beladingsvoorschrift beschrijft dat de scoop in de machine wordt gelegd, waarbij het gehele distale deel ”vrij” ligt (bijvoorbeeld in de buismonding van de behandelcontainer).
 • Het beladingsvoorschrift beschrijft dat er een systeem is dat aansluitfouten voorkomt.
 • Het beladingsvoorschrift beschrijft welke slangen op welke kanalen aangesloten dienen te worden.
 • De (technische) werking van de endoscopendesinfector is in hoofdlijnen duidelijk bij de medewerkers.
 • Er is een procedure op schrift vastgelegd, hoe te handelen bij storingen van de endoscopendesinfector, die binnen handbereik is en voor iedereen is in te zien.
 • De procesparameters en procesprogramma’s van de desinfector kunnen alleen door daarvoor geautoriseerde personen gewijzigd worden.
 • Het endoscopencompartiment is gedurende het proces vergrendeld.
 • De elektriciteit voldoet aan de technische kwaliteitseisen: NEN 1010, klasse 0.
 • Er is onderdruk in de reinigingsruimte conform bouwmaatstaf CSA.
 • In de reinigingsruimte zijn extra afzuigpunten geplaatst i.v.m aerosolen.
 • De afzuigtechniek bij desinfectoren is volgens advies fabrikant.
 • Puntafzuiging boven werkblad i.o.m arbo en veiligheidseisen.
 • Er is een lichte overdruk in de ruimte met droogkasten (schone ruimte) ++
 • Afvoer van desinfectans gaan volgens beheersplan gevaarlijke stoffen/ milieuvergunning.
 • Afvoer van desinfectans gaan volgens advies veiligheidsinformatieblad, behorende bij desinfectie/reinigingsmiddel.
 • Wand en vloer zijn glad afgewerkt, stootvast en goed reinigbaar.
 • Wand en vloer zijn bestand tegen reinigings- en desinfectiemiddel.
 • Vloer wordt niet glad door water.
 • Deuren gaan automatisch of via voetbediening open/dicht.
 • Ramen werken volgens de Arbo-eisen.
 • Verlichting zorgt niet voor schaduwwerking.
 • In de ontvangstruimte voor endoscopen, is voldoende ruimte voor ontvangst en tijdelijke opslag van vuile endoscopen en transportkarren.
 • In de uitgifteruimte voor endoscopen, is voldoende ruimte voor ontvangst en tijdelijke opslag van schone endoscopen en transportkarren.
 • Op de afdeling van chemicaliën wordt de werkvoorraad (vloeistoffen, reinigings- en desinfectiemiddelen) in lekbakken opgeslagen.
 • De afdeling van chemicaliën voldoet aan de arbo en veiligheidseisen gevaarlijke stoffen en milieuvergunning, en is conform advies op veiligheidsbladen.
 • Afval wordt volgens ziekenhuismilieu plan opgeslagen en er is voldoende ruimte voor gescheiden afval.
 • Plafond is voorzien van stofvrij en vochtbestendig materiaal.
 • Er is voldoende ruimte boven plafond voor techniek.