How can we help?

Legionella preventielijst, wekelijkse controlepunten

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

Algemene bevindingen legionellabeheer

 • Er wordt wekelijks aantoonbaar een controle uitgevoerd op de watertemperatuur ter preventie van legionella in de waterleiding.
 • Er wordt voldaan aan de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit ten aanzien van legionellapreventie.
 • De warmwatersystemen warmen het water op tot > 60°C.
 • De apparatuur is voorzien van een terugstroombeveiliging.
 • Er is sprake van een circulatiesysteem waarbij het warme water in de retourleidingen > 60°C is.

Controlepunten op de afdeling

 • De mengwaterleidingen zijn korter dan vijf meter.
 • Er zijn geen leidingen aanwezig die niet doorgespoeld kunnen worden.
 • Bij weinig gebruik of na periodes van geen gebruik wordt de installatie eerst doorgespoeld voor in gebruik name.
 • In piekgebruik is de temperatuur van het warme water in de retourleiding >60°C.
 • In piekgebruik is de temperatuur van het warme water op het tappunt >60°C.
 • Er zijn voorzieningen getroffen om het risico van verbranding te voorkomen.

Metingen op de afdeling t.b.v. legionellabeheersing

 • Er zijn geen hotspots aanwezig in een van de koud waterleidingen in de ruimte.
 • De temperatuur van het retourpunt van de koud waterkraan voldoet aan de norm van <7°C.
 • De temperatuur van het tappunt van de koud waterkraan voldoet aan de norm van <7°C.
 • De temperatuur van het retourpunt van de warm waterkraan voldoet aan de norm van >60°C.
 • De temperatuur van het tappunt van de warm waterkraan voldoet aan de norm van >60°C.
 • De temperatuur van de mengkraan koud is <7°C.
 • De temperatuur van de mengkraan warm is >60°C.
 • De temperatuur van de boiler is >60°C.