How can we help?

Legionella preventielijst, jaarlijkse controlepunten

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

Algemene bevindingen legionellabeheer

  • Het beheersplan legionella is aanwezig en actueel.
  • Er is korter dan een jaar geleden controle uitgevoerd op de aanwezigheid van legionella in de waterleidingen door een erkend onderhoudsbedrijf.
  • De waterleidingen die niet/ minimaal gebruikt worden, worden aantoonbaar doorgespoeld ter preventie van legionella.
  • Er wordt wekelijks aantoonbaar een controle uitgevoerd op de watertemperatuur ter preventie van legionella in de waterleiding.
  • Er wordt voldaan aan de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit ten aanzien van legionellapreventie.
  • De warmwatersystemen warmen het water op tot > 60°C.
  • De apparatuur is voorzien van een terugstroombeveiliging.
  • Er is sprake van een circulatiesysteem waarbij het warme water in de retourleidingen > 60°C is.