How can we help?

Hygiëne Verpleeghuizen: IGZ toetsingskader/ Checklist voor observatie

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

1. Persoonlijke hygiëne medewerkers

 • Er is op elke afdeling een protocol/instructie voor handhygiëne aanwezig met betrekking tot risicomomenten, handdesinfectie en handen wassen.
 • Er is op elke afdeling een handenwasgelegenheid + vloeibare zeep + papieren handdoekjes of handalcohol aanwezig.
 • Ieder toilet of toiletgroep is voorzien van een handenwasgelegenheid + vloeibare zeep + papieren handdoekjes of handalcohol.
 • De behandelkamer is voorzien van een handenwasgelegenheid + vloeibare zeep + papieren handdoekjes of handalcohol.
 • Er zijn afvalbakken zonder handbediening (pedaalemmer) aanwezig op de cliëntenkamers, toiletten, wasruimten en douches.
 • Er zijn niet steriele handschoenen aanwezig op alle cliëntenkamers.
 • De handschoenen bevinden zich in dispensers.
 • Er zijn niet steriele handschoenen aanwezig in ruimten waar mogelijk contact met lichaamsvloeistoffen is.
 • De medewerkers dragen geen hand- en polssieraden.
 • De medewerkers hun nagels zijn zonder nagellak of kunstnagels.
 • De haren van medewerkers worden niet los gedragen.
 • Er wordt gebruik gemaakt van dienstkleding of eigen kleding welke geschikt is voor wassen op 60 graden Celcius.
 • De kleding pluist niet.
 • De medewerkers zijn in het bezit van een reserveset dienstkleding of eigen kleding.
 • Eigen kleding komt niet onder dienstkleding vandaan (geen lange mouwen, broeken).
 • Kleding van de medewerkers is ieder dag schoon.
 • De medewerkers maken gebruik van beschermende kleding bij natte werkzaamheden.
 • Er is op iedere afdeling beschermde niet vochtdoorlatende kleding beschikbaar (overschort).
 • Het is bij de medewerkers bekend waar beschermende kleding opgeslagen is
 • De juiste mondmaskers (chirurgisch mondmasker) zijn aanwezig en dit is bekend bij de medewerkers. (chirurgisch mondmasker)
 • Er komen geen lange mouwen onder dienstkleding vandaan.

2. Persoonlijke hygiëne cliënten

 • Er is voor iedere cliënt een zeep, kam, tandenborstel, tandpasta, scheermateriaal en gebittenbakje aanwezig.
 • Het materiaal voor persoonlijke verzorging van de cliënt is apart opgeslagen.
 • Er zijn schone washandjes of wegwerpwashandjes aanwezig.
 • Er is een schone handdoek aanwezig.
 • De waskom is schoon en van rvs/kunststof.
 • Cliënten worden altijd gewassen met water en zeep.
 • Rolstoelen en matrassen worden structureel gereinigd.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een schoonmaakschema en aftekenlijst.
 • De tilbanden worden persoonsgebonden gebruikt.
 • De tilbanden zijn schoon en onbeschadigd.
 • De wijze van reiniging van de tilbanden is bekend bij de medewerkers.
 • Het onderhoud van tilliften is zichtbaar met een sticker.
 • De indicaties en het gebruik van desinfectiemiddelen is bij de medewerkers bekend.
 • Instructies met betrekking tot desinfectie is aanwezig op de afdeling.
 • Er is chloor en alcohol 70% beschikbaar.

3. Omgang met excreta en gebruikte naalden

 • Alle bedpanspoelers voldoen aan de eisen (effectieve reiniging, voorzien van een ingebouwde thermometer, voorzien van een naspoelfase, voldoende zelfreinigend en zelfwaterend etcetera).
 • Reiniging en desinfectie vindt plaats met heet water van 80graden Celcius.
 • Er is geen sprake van lekkage.
 • Het materiaal komt er droog uit.
 • Er is een onderhoudssticker met uiterste datum aanwezig.
 • Het protocol is aanwezig bij defect spolo (hoe dan reiniging en desinfectie).
 • Injectienaalden en ander scherp materiaal met bloed gaan direct in een goedgekeurde naaldcontainer.
 • Naalden worden slechts eenmaal gebruikt en vervolgens in de juiste container gedeponeerd.
 • De naaldcontainer wordt niet gevuld boven de vullijn.
 • De naaldcontainer bevindt zich in directe nabijheid van handelingen met naalden etcetera.

4. Omgang en opslag medicatie en steriele medische hulpmiddelen

 • De verbandkar wordt 1 keer per week gereinigd volgens een aftekenlijst.
 • De uiterste verloopdatum van materialen is niet verlopen.
 • Er vindt maandelijks een controle van de verbandskar en verbandsmiddelen plaats met behulp van een aftekenlijst.
 • De verpakking van medische hulpmiddelen is intakt
 • De uiterste gebruiksdata van spoelvloeistoffen en zalven wordt niet overschreden.
 • Er vindt maandelijks een controle plaats van de houdbaarheid en het beheer spoelvloeistoffen en zalven met behulp van een aftekenlijst.
 • De openingsdata van spoelvloeistoffen en zalven wordt vermeld.
 • De spoelvloeistof wordt na opening nog maximaal 24 uur gebruikt.
 • De zalven worden persoonsgebonden gebruikt.
 • De uiterste houdbaarheidsdatum van medicijnen wordt maandelijks gecontroleerd met behulp van een aftekenlijst.
 • Het first in / first out – principe wordt bij de medicijnen gehanteerd.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een aparte koelkast voor medicijnen of medicijnen worden in een afgesloten bak opgeslagen in een koelkast.
 • De koelkast voor medicijnen is voorzien van een thermometer en de temperatuur is lager dan 7 graden Celcius.
 • De temperatuur van de medicijnenkoelkast wordt wekelijks vastgelegd of er wordt gebruik gemaakt van een checklist.
 • De medicijnenkoelkast wordt maandelijks schoongemaakt en er wordt gebruik gemaakt van een aftekenlijst.
 • De medicijnenkoelkast wordt bij zichtbare verontreiniging direct schoongemaakt.
 • De vervaldata van medicijnen worden maandelijks gecontroleerd en afgetekend.
 • De verpakking van medicijnen is niet beschadigd (geen elastiekjes of nietjes).
 • De opslag van steriele medische middelen is droog en stofvrij.
 • De medicijnenopslag is geordend.
 • Steriele en onsteriele middelen zijn visueel gescheiden.
 • Er zijn geen producten over datum aanwezig en dit wordt bijgehouden op een aftekenlijst.
 • De opslagruimte van medicijnen is schoon en niet overvol.
 • De opslagruimte van medicijnen bevat een schoonmaakschema en aftekenlijst.
 • Er zijn geen omdozen aanwezig in de medicijnenopslag.
 • Er bevinden zich geen materialen op de vloer van de medicijnenopslag.

5. Hygienemaatregelen keuken

 • De Hygiënecode voor zorginstellingen is aanwezig en in gebruik.
 • Er is een verantwoordelijke voor de registratie.
 • Het first in/ out – principe wordt gehanteerd voor levensmiddelen.
 • Er bevindt zich een thermometer in de koelkast.
 • De temperatuur van de koelkast wordt wekelijks opgenomen en genoteerd.
 • De koelkast wordt maandelijks schoongemaakt en dit wordt afgetekend.
 • Er bevinden zich geen medicijnen in koelkast tenzij deze in een afgesloten doos opgeslagen worden.
 • Vloeren en wanden in de keuken zijn glad afgewerkt en onbeschadigd.
 • Er is een schoonmaakschema in de keuken aanwezig.
 • Vaatdoekjes, sponsen en theedoeken in de keuken worden dagelijks verschoond.
 • De doekjes worden uitgehangen om te drogen.
 • Natte vaatdoeken en theedoeken worden niet hergebruikt.
 • Er zijn zeepdispenser en papieren handdoekjes in de keuken aanwezig.
 • Er is handalcohol in de keuken aanwezig.
 • Er is een pedaalemmer in de keuken aanwezig.
 • Gevaarlijke stoffen en giftige middelen worden gescheiden van voeding opgeslagen.
 • Gevaarlijke stoffen en giftige middelen worden opgeslagen in een afgesloten kast.

6. Hygiene verblijfsruimten

 • De vloeren en wanden in de verblijfsruimten zijn glad afgewerkt, onbeschadigd en goed reinigbaar.
 • Er is een schoonmaakschema voor de wanden en vloeren in de verblijfsruimten aanwezig.
 • De materialen (tapijt, stoelen, gordijnen e.d) in de verblijfsruimten zijn goed reinigbaar.
 • Er is een schoonmaakschema / aftekenlijst voor de materialen in de verblijfsruimte aanwezig.
 • Er vindt periodiek onderhoud aan de mechanische ventilatie en reiniging aan de ventilatieroosters plaats.
 • Er is een schoonmaakschema / aftekenlijst voor het onderhoud en reinigen van de mechanische ventilatie en ventilatieroosters aanwezig.
 • Er is voldoende papier in de toiletten aanwezig.
 • De vloeren en wanden in de toiletten zijn glad afgewerkt en onbeschadigd.
 • Er is een schoonmaakschema voor de toiletten aanwezig.
 • Er zijn een zeepdispenser en papieren handdoekjes bij de toiletten aanwezig.
 • Er is handalcohol bij de toiletten aanwezig.

7. Hygiëne werkruimte / werkkast

 • Er bevindt zich een aparte ruimte voor schoonmaakmateriaal.
 • De werkruimte/werkkast is afgesloten.
 • De werkruimte/werkkast is voorzien van ventilatie.
 • De werkruimte/werkkast is voorzien van een schoonmaakschema/aftekenlijst.
 • De werkruimte/werkkast is voorzien van een uitstortgootsteen.
 • De werkruimte/werkkast is voorzien van een ophangsysteem voor materiaal.
 • Moppen, dweilen, sponsjes en dergelijke zijn dagelijks schoon en worden niet hergebruikt

8. Wasgoed en afval

 • De vuile was wordt dagelijks gedeponeerd in gesloten zakken.
 • Schone en vuile was wordt gescheiden gehouden.
 • Vuile was bevindt zich niet op de grond, in de wasbak of op een stoel.
 • Er bevindt zich een vuile waskar binnen reikafstand.
 • Schone was bevindt zich in een schone kast of gesealde rolcontainer.
 • De opslag van wasgoed is stofvrij en beschermd tegen vocht en vuil.
 • Afval bevindt zich in plasticzakken.
 • De afvalzakken worden dagelijks vervangen en in een rolcontainer afgevoerd.
 • De rolcontainer bevindt zich niet in een ruimte met schone materialen.
 • Er is geen sprake van overvolle afvalbakken.

9. Hygiënemaatregelen sanitaire voorzieningen

 • In het toilet zijn vloeren en wanden glad afgewerkt en goed reinigbaar.
 • In het toilet zijn vloeren en wanden ondoordringbaar voor vocht en onbeschadigd.
 • In het toilet is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig.
 • Er is voldoende toiletpapier aanwezig op het toilet.
 • In de douches zijn vloeren en wanden glad afgewerkt en goed reinigbaar.
 • In de douches zijn vloeren en wanden ondoordringbaar voor vocht en onbeschadigd.
 • In de douches is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig.
 • Bij elke sanitaire voorziening is een wasgelegenheid met koud stromend water, vloeibare zeep en 1-malige handdoekjes en afvalbak met voetpedaalbediening en/of handalcohol.
 • In elke sanitaire ruimte is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig.