How can we help?

HACCP audit woonvorm voeding

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

Algemeen

 • De thermometer welke gebruikt wordt voor het meten van producten is gekalibreerd.
 • Het gebouw is vrij van ongedierte.

Persoonlijke hygiëne

 • Er zijn persoonlijke hygiëne-instructies aanwezig en deze zijn bij de aanwezige medewerkers bekend.
 • Er is een actieve controle op de naleving van de persoonlijke hygiëneregels en medewerkers spreken elkaar aan op de juiste naleving van deze regels.
 • Personeel draagt beschermende kleding en passend schoeisel indien nodig.
 • Handen worden gewassen bij: aanvang of wisseling van de werkzaamheden, na de pauze, na het werken met rauwe producten, na het snuiten van de neus of na niezen, na het behandelen van wondjes en voordat wegwerphandschoenen worden aangedaan.
 • Medewerkers wassen hun handen zodra ze met voedsel gaan werken.
 • Persoonlijke hygiëneregels zijn bij de aanwezige medewerkers bekend en er is een actieve controle op de naleving van de persoonlijke hygiëneregels.
 • Er zijn voldoende materialen en middelen aanwezig om de handen op de juiste manier te wassen en te drogen.
 • Handen worden op de juiste manier gewassen, gedroogd en gedesinfecteerd indien nodig.
 • De procedures omtrent het Norovirus zijn bekend bij de medewerkers en worden nageleefd.
 • Er worden geen sieraden gedragen aan handen en polsen.
 • Medewerkers/vrijwilligers dragen een schort tijdens het eten koken.
 • Men laat bewoners eerst handen wassen indien ze meehelpen met koken.
 • Als er handelingen met bewoners plaatsvinden tijdens het eten koken worden de handen gewassen.
 • Er zijn papieren handdoekjes aanwezig.

Bestellen en ontvangen of zelf inkopen doen

 • Producten worden bij levering door de buitenlucht gecontroleerd op THT-datum, houdbaarheid, verpakking en temperatuur
 • Producten worden meteen na levering in de juiste opslagruimte gezet of bereid.
 • Producten worden bij levering gecontroleerd op THT-datum, houdbaarheid, temperatuur en de juistheid van verpakken.
 • Registratie bij ontvangst van goederen vindt minimaal wekelijks plaats.
 • Afwijkingen worden geregistreerd en doorgegeven aan de leidinggevende.
 • Producten die niet voldoen aan de eisen worden geweigerd en retour gestuurd.
 • Bij het zelf doen van boodschappen wordt een koeltas gebruikt.
 • Bij het zelf doen van boodschappen wordt de temperatuur van gekoelde producten gecontroleerd bij terugkomst.
 • Registratie bij ontvangst of terugkomst van goederen vindt minimaal maandelijks plaats.

Handboek

 • Registraties worden goed uitgevoerd en ingevuld op het registratieformulier.
 • Afwijkingen en genomen maatregelen worden geregistreerd.
 • Medewerkers voeren hun werkzaamheden uit zoals staat omschreven in het handboek.
 • De registratieformulieren worden afgetekend door de leidinggevende.
 • Registratieformulieren en andere documenten worden minimaal 1 jaar bewaard.
 • Er is een specifiek HACCP-handboek aanwezig met daarin alle werkinstructies, registratieformulieren en schoonmaakschema’s.

Schoonmaken

 • Er is een schoonmaakschema aanwezig dat voldoet aan de wettelijke frequenties.
 • Materiaal en apparatuur worden goed schoongemaakt volgens het schoonmaakschema.
 • Het tijdstip van schoonmaken wordt zo gekozen dat er geen besmetting van voedsel kan optreden.
 • De juiste schoonmaakmiddelen en – materialen worden gebruikt tijdens het schoonmaken en medewerkers weten welke schoonmaakmiddelen ze waarvoor moeten gebruiken.
 • Het schoonmaakschema wordt volledig of naar waarheid afgetekend.
 • De controle van de schoonmaak wordt dagelijks geregistreerd.
 • De opbergplek voor schoonmaakmaterialen en schoonmaakmiddelen is schoon en netjes.
 • Schoonmaakmiddelen en schoonmaakmaterialen staan gescheiden van levensmiddelen.
 • Er zijn adequate maatregelen getroffen om ongedierte uit de keuken te weren.
 • De opbergplek voor schoonmaakmiddelen is beveiligd zodat bewoners er niet zomaar bij kunnen.
 • De muren, de vloer en het plafond zijn schoon en onbeschadigd.

Opslag van goederen (kasten)

 • De kasten zijn netjes, overzichtelijk en niet te vol.
 • De kasten zijn schoon en onbeschadigd.
 • Producten zijn goed afgedekt en voorzien van een productomschrijving en THT-datum.
 • Producten zijn volgens het FIFO-principe opgeslagen en er zijn geen producten over datum aanwezig.
 • Producten zijn in de juiste opslagruimte opgeslagen.
 • De bestekladen zijn schoon en netjes en het bestek is schoon.
 • Geopende producten zijn voorzien van openingsdatum waar nodig.
 • Beschuitbussen, crackerdozen, koekblikken e.d. zijn schoon en niet plakkerig.
 • Opgeslagen serviesgoed in de kasten is schoon.

Opslag van goederen (koelkast)

 • De koelkast is netjes, overzichtelijk en niet te vol.
 • De stellingen/schappen zijn schoon en onbeschadigd.
 • De rubberen strips en de deur zijn schoon en onbeschadigd.
 • De vloer is netjes, schoon en plakt niet.
 • De condensator/ventilator is schoon.
 • Er is een display of thermometer aanwezig.
 • De temperatuur van opgeslagen producten is maximaal 7°C.
 • De temperatuur wordt wekelijks geregistreerd en gecontroleerd door het meten van een opgeslagen product.
 • Afwijkingen met betrekking tot de koelkast worden geregistreerd en doorgegeven aan de leidinggevende.
 • Producten zijn goed afgedekt en voorzien van een productomschrijving en THT-datum.
 • Producten zijn volgens het FIFO-principe opgeslagen en er zijn geen producten over datum aanwezig.
 • Bereide producten staan boven rauwe producten opgeslagen.

Opslag van goederen (vriezer)

 • De vriezer is netjes, overzichtelijk en niet te vol.
 • De stellingen/schappen zijn schoon en onbeschadigd.
 • De deur en rubberen strips zijn schoon en onbeschadigd.
 • De vloer is netjes, schoon en plakt niet.
 • De condensator is schoon.
 • De temperatuur van opgeslagen producten is minimaal -18°C.
 • De temperatuur wordt wekelijks gemeten en geregistreerd.
 • Afwijkingen met betrekking tot de vriezer worden geregistreerd en doorgegeven aan de leidinggevende.
 • Producten zijn goed afgedekt en voorzien van een productomschrijving en THT-datum.
 • Producten zijn volgens het FIFO-principe opgeslagen en er zijn geen producten over datum aanwezig.

Opslag van goederen (magazijn/voorraadkast)

 • Het magazijn/de voorraadkast is overzichtelijk, netjes en niet te vol.
 • De stellingen/schappen zijn schoon en onbeschadigd.
 • De vloer is schoon en plakt niet.
 • De opgeslagen producten worden minimaal wekelijks gecontroleerd en geregistreerd (FIFO, afdekking, THT en productomschrijving)
 • Tijdens de opslag worden producten goed gescheiden opgeslagen.
 • De temperatuur is 16 – 26°C.
 • Er zijn geen producten over datum aanwezig.
 • Producten zijn in de juiste opslagruimte opgeslagen.
 • Producten zijn 15 cm boven de grond opgeslagen.
 • Opslag volgens het FIFO-principe wordt minimaal maandelijks geregistreerd (KE).
 • Producten zijn goed afgedekt, voorzien van een productomschrijving en THT-datum en volgens het FIFO-principe opgeslagen.

Serveren van maaltijden

 • Wekelijks/maandelijks (roulatiesysteem) wordt de temperatuur van een (test)maaltijd gemeten en geregistreerd.
 • Afwijkingen worden geregistreerd en doorgegeven aan de leidinggevende.
 • Bij een temperatuurmeting wordt de thermometer voor en na gebruik gedesinfecteerd.
 • Resultaten van de temperatuurmeting bij gebruik van de logger uit de keuken zijn bekend bij medewerkers op de afdeling.
 • Bij regenereren op de afdeling wordt de temperatuur van een maaltijd wekelijks gemeten en geregistreerd.
 • Geregenereerde producten worden niet nogmaals opgewarmd.
 • Restjes worden binnen een uur in koeling gezet en niet langer dan 48 uur bewaard bij maximaal 7 ºC.
 • Bij het bewaren van restjes wordt wekelijks gemeten of de temperatuur na 5 uur onder de 7 ºC is.
 • Bij het bewaren van restjes wordt de temperatuur na 5 uur maandelijks geregistreerd.

Ongekoeld bewaren

 • De medewerkers zijn op de hoogte van de maximale eindtijd van de twee-uurs ongekoeld bewaarregeling.
 • Er is een schriftelijk advies omtrent de twee-uurs ongekoeld bewaarregeling voor cliënten/bewoners/patiënten.
 • Zuivelproducten in pakken zijn maximaal één uur buiten de koeling en worden slechts eenmaal teruggezet in de koeling.
 • Vleeswaren, kaas e.d. staan maximaal 30 minuten op tafel voor ze nog eenmaal terug gaan in de koeling.

Overige apparatuur/onderdelen

 • Het aanrecht is schoon en onbeschadigd.
 • De ruimte tussen het aanrecht en de muur is glad en waterdicht afgewerkt zodat vuil zich niet kan ophopen.
 • De naad achter het aanrecht is schoon.
 • Het koffiezetapparaat is schoon.
 • De waterkoker is schoon en vrij van bruinsteen.
 • De thermoskannen zijn schoon en vrij van aanslag.
 • De magnetron is schoon, onbeschadigd en verkeert in goede staat.
 • De temperatuur van producten, bij tussentijdse verstrekking, die opgewarmd worden in de magnetron wordt wekelijks gemeten en geregistreerd.
 • De oven is schoon, onbeschadigd en verkeert in goede staat.
 • Het fornuis/ de kookplaat is schoon.
 • Als er producten warm worden bereid, dan wordt de temperatuur hiervan wekelijks gemeten en geregistreerd.
 • De afzuigkap is schoon.
 • De friteuse is schoon en verkeert in goede staat.
 • Tijdens het frituren worden de juiste temperaturen van het frituurvet gehaald (max. 175°C).
 • De temperatuur (>60°C) van gefrituurde producten wordt bij elke gebruik gecontroleerd en geregistreerd.
 • De afwasmachine is schoon.
 • De Oranka-sapmachine is schoon.
 • De temperatuur van het sap in de Oranka is maximaal 7°C en de temperatuur van het sap wordt wekelijks gemeten en geregistreerd.
 • Medicijnen zijn apart van levensmiddelen opgeslagen.
 • Overig apparatuur verkeert in goede staat en is schoon en onbeschadigd.
 • De afvalbak is schoon en hoeft niet met de handen worden bediend (voetpedaal, sensor, of kniebediening)
 • De sinaasappelpers is schoon.
 • De mixer is schoon.

Opleiding en audit

 • Verbeterpunten naar aanleiding van de verbeterpuntenlijst van de vorige audit zijn vastgelegd en opgelost.
 • Er is een HACCP-opleidingsplan aanwezig voor medewerkers.
 • Medewerkers zijn voldoende getraind om hun HACCP-werkzaamheden uit te voeren.
 • Er wordt minimaal jaarlijks een audit uitgevoerd.
 • Vrijwilligers die helpen bij het koken zijn getraind op het gebied van HACCP.