How can we help?

HACCP audit winkel voeding

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

Persoonlijke hygiëne

 • Medewerkers wassen hun handen zodra ze met voedsel gaan werken.
 • Persoonlijke hygiëneregels zijn bij de aanwezige medewerkers bekend en er is een actieve controle op de naleving van de persoonlijke hygiëneregels.
 • Er zijn voldoende materialen en middelen aanwezig om de handen op de juiste manier te wassen en te drogen.
 • Handen worden op de juiste manier gewassen, gedroogd en gedesinfecteerd indien nodig.
 • De procedures omtrent het Norovirus zijn bekend bij de medewerkers en worden nageleefd.
 • Er worden geen sieraden gedragen aan handen en polsen.

Bestellen en ontvangen of zelf inkopen doen

 • Producten worden bij levering door de buitenlucht gecontroleerd op THT-datum, houdbaarheid, verpakking en temperatuur
 • Registratie bij ontvangst van goederen vindt minimaal wekelijks plaats.
 • Afwijkingen worden geregistreerd en doorgegeven aan de leidinggevende.
 • Producten die niet voldoen aan de eisen worden geweigerd en retour gestuurd.
 • Producten zijn tijdens de levering goed gescheiden.

Handboek

 • Er is een specifiek HACCP-handboek voor de winkel aanwezig met daarin alle werkinstructies, registratieformulieren en schoonmaakschema’s.
 • Er is een code aanwezig zodat kan worden ingelogd op ‘de hygiënecode voor zorginstelling 2008’
 • Registraties worden goed uitgevoerd en ingevuld op het registratieformulier.
 • Afwijkingen en genomen maatregelen worden geregistreerd.
 • Registratieformulieren en andere documenten worden minimaal 1 jaar bewaard.

Schoonmaken

 • Er is een schoonmaakschema aanwezig dat voldoet aan de wettelijke frequenties.
 • Materiaal en apparatuur worden goed schoongemaakt volgens het schoonmaakschema.
 • Afwijkingen van het schoonmaken worden geregistreerd en doorgegeven aan de leidinggevende.
 • Het tijdstip van schoonmaken wordt zo gekozen dat er geen besmetting van voedsel kan optreden.
 • De juiste schoonmaakmiddelen en – materialen worden gebruikt tijdens het schoonmaken en medewerkers weten welke schoonmaakmiddelen ze waarvoor moeten gebruiken.
 • Het schoonmaakschema wordt volledig of naar waarheid afgetekend.
 • De controle van de schoonmaak wordt dagelijks geregistreerd.
 • De opbergplek voor schoonmaakmaterialen en schoonmaakmiddelen is schoon en netjes.
 • Schoonmaakmiddelen en schoonmaakmaterialen staan gescheiden van levensmiddelen.
 • Er zijn adequate maatregelen getroffen om ongedierte uit de keuken te weren.
 • De winkel ziet er schoon en netjes uit na het schoonmaken.

Opslag van goederen (kasten)

 • De kasten zijn netjes, overzichtelijk en niet te vol.
 • De kasten zijn schoon en onbeschadigd.
 • Producten zijn goed afgedekt en voorzien van een productomschrijving en THT-datum.
 • Producten zijn volgens het FIFO-principe opgeslagen en er zijn geen producten over datum aanwezig.
 • Producten zijn in de juiste opslagruimte opgeslagen.

Opslag van goederen (koelkast)

 • De koelkast is netjes, overzichtelijk en niet te vol.
 • De stellingen/schappen zijn schoon en onbeschadigd.
 • De rubberen strips en de deur zijn schoon en onbeschadigd.
 • De vloer is netjes, schoon en plakt niet.
 • De condensator/ventilator is schoon.
 • Er is een display of thermometer aanwezig.
 • De temperatuur van opgeslagen producten is maximaal 7°C.
 • De temperatuur wordt wekelijks geregistreerd en gecontroleerd door het meten van een opgeslagen product.
 • Afwijkingen met betrekking tot de koelkast worden geregistreerd en doorgegeven aan de leidinggevende.
 • Producten zijn goed afgedekt en voorzien van een productomschrijving en THT-datum.
 • Producten zijn volgens het FIFO-principe opgeslagen en er zijn geen producten over datum aanwezig.
 • Bereide producten staan boven rauwe producten opgeslagen.

Opslag van goederen (vriezer)

 • De vriezer is netjes, overzichtelijk en niet te vol.
 • De stellingen/schappen zijn schoon en onbeschadigd.
 • De deur en rubberen strips zijn schoon en onbeschadigd.
 • De vloer is netjes, schoon en plakt niet.
 • De condensator is schoon.
 • Er is een display of thermometer aanwezig.
 • De temperatuur van opgeslagen producten is minimaal -18°C.
 • De temperatuur wordt wekelijks gemeten en geregistreerd.
 • Afwijkingen met betrekking tot de vriezer worden geregistreerd en doorgegeven aan de leidinggevende.
 • Producten zijn goed afgedekt en voorzien van een productomschrijving en THT-datum.
 • Producten zijn volgens het FIFO-principe opgeslagen en er zijn geen producten over datum aanwezig.

Overige onderdelen in de winkel

 • De toonbank is schoon en onbeschadigd.
 • De kassa is schoon.
 • De afvalbak hoeft niet met de handen worden bediend (voetpedaal of kniebediening).
 • De afvalbak is schoon.

Opleiding en audit

 • Er is een HACCP-opleidingsplan aanwezig voor medewerkers op de afdeling.
 • Medewerkers op de afdeling zijn voldoende getraind om hun HACCP-werkzaamheden goed uit te voeren.
 • In de winkel wordt minimaal jaarlijks een audit uitgevoerd.
 • Verbeterpunten naar aanleiding van de verbeterpuntenlijst van de vorige audit zijn vastgelegd en opgelost.