How can we help?

HACCP audit restaurant

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

Persoonlijke hygiëne

 • Er is een actieve controle op de naleving van de persoonlijke hygiëneregels en medewerkers spreken elkaar aan op de juiste naleving van deze regels.
 • Handen worden op de juiste manier gewassen, gedroogd en gedesinfecteerd indien nodig.
 • Handen worden gewassen bij de daarvoor aanwezige handenwasgelegenheden.
 • Medewerkers zijn op de hoogte van de meldingsplicht van besmettelijke ziekten/infecties en deze worden direct gemeld aan de leidinggevende.
 • Nagels zijn schoon, kort geknipt, ongelakt en men draagt geen kunstnagels.
 • Er worden geen sieraden gedragen aan handen en polsen en overige sieraden zoals oorbellen, piercings en kettingen zijn niet aanwezig.
 • Lang haar is samengebonden of opgestoken.
 • Persoonlijke bezittingen worden apart van voedingsmiddelen opgeslagen.

Bestellen en ontvangen of zelf inkopen doen

 • Producten worden meteen na levering in de juiste opslagruimte gezet of bereid.
 • Afwijkingen worden geregistreerd en doorgegeven aan de leidinggevende.
 • Producten die niet voldoen aan de eisen worden geweigerd en retour gestuurd.
 • Producten zijn tijdens de levering goed gescheiden.

Handboek

 • Er is een specifiek HACCP-handboek voor het restaurant aanwezig met daarin alle werkinstructies, registratieformulieren en schoonmaakschema’s.
 • Registraties worden goed uitgevoerd en ingevuld op het registratieformulier.
 • De registratieformulieren worden afgetekend door de leidinggevende.
 • De recall-procedure is aanwezig in het handboek en deze wordt bij calamiteiten gebruikt.
 • Registratieformulieren en andere documenten worden minimaal 1 jaar bewaard.

Frituren

 • Tijdens het frituren worden de juiste temperaturen van het frituurvet gehaald (max. 175°C)
 • Het frituurvet walmt niet, stinkt niet, is helder en wordt regelmatig ververst.
 • De frituur en de omgeving rondom de frituur is schoon en plakt niet.
 • De kerntemperatuur van niet eerder verhitte gefrituurde producten is minimaal 75°C.
 • De kerntemperatuur van reeds verhitte producten is minimaal 60°C in de kern.
 • De temperatuur van gefrituurde producten wordt minimaal wekelijks gecontroleerd en geregistreerd.

Afwassen

 • Onvoldoende gereinigde materialen worden opnieuw gewassen.
 • Er is een goede scheiding tussen schoon en vuil.
 • Er is een handenwasgelegenheid aanwezig in de afwasruimte en deze is schoon.
 • Er zijn voldoende materialen en middelen aanwezig om de handen op een hygiënische manier te wassen en te drogen.
 • Er is geen kalkaanslag aanwezig in en onder de afwasmachine.

Schoonmaken

 • Er is een schoonmaakschema aanwezig dat voldoet aan de wettelijke frequenties.
 • Materiaal en apparatuur worden goed schoongemaakt volgens het schoonmaakschema.
 • Het tijdstip van schoonmaken wordt zo gekozen dat er geen besmetting van voedsel kan optreden.
 • De juiste schoonmaakmiddelen en – materialen worden gebruikt tijdens het schoonmaken en medewerkers weten welke schoonmaakmiddelen ze waarvoor moeten gebruiken.

De broodserveerwagen

 • De broodserveerwagen is schoon, overzichtelijk, netjes en niet te vol.
 • De lades/schappen en de rubberen strips zijn schoon en onbeschadigd.
 • Er is een display of thermometer aanwezig.
 • De temperatuur van opgeslagen producten is maximaal 7°C.
 • De temperatuur wordt wekelijks gecontroleerd en geregistreerd door het meten van een opgeslagen product.
 • Afwijkingen met betrekking tot de broodserveerwagen worden geregistreerd en doorgegeven aan de leidinggevende.
 • Producten zijn goed afgedekt, volgens het FIFO-principe opgeslagen en voorzien van een productomschrijving.
 • Producten zijn voorzien van een THT-datum en er zijn geen producten over datum aanwezig.

Opslag van goederen (kasten)

 • De kasten zijn netjes, overzichtelijk en niet te vol.
 • De kasten zijn schoon en onbeschadigd.
 • Producten zijn goed afgedekt en voorzien van een productomschrijving en THT-datum.
 • Producten zijn volgens het FIFO-principe opgeslagen en er zijn geen producten over datum aanwezig.
 • Producten zijn in de juiste opslagruimte opgeslagen.
 • De bestekladen zijn schoon en netjes en het bestek is schoon.

Opslag van goederen (koelkast)

 • De koelkast is netjes, overzichtelijk en niet te vol.
 • De stellingen/schappen zijn schoon en onbeschadigd.
 • De rubberen strips en de deur zijn schoon en onbeschadigd.
 • De vloer is netjes, schoon en plakt niet.
 • De condensator/ventilator is schoon.
 • Er is een display of thermometer aanwezig.
 • De temperatuur wordt wekelijks geregistreerd en gecontroleerd door het meten van een opgeslagen product.
 • Afwijkingen met betrekking tot de koelkast worden geregistreerd en doorgegeven aan de leidinggevende.
 • Producten zijn goed afgedekt en voorzien van een productomschrijving en THT-datum.
 • Producten zijn volgens het FIFO-principe opgeslagen en er zijn geen producten over datum aanwezig.

Opslag van goederen (koelvitrine)

 • De temperatuur is maximaal 7°C.
 • De temperatuur van zowel de koelvitrine als de producten wordt wekelijks gemeten en geregistreerd.
 • De koelvitrine is schoon.
 • Producten zijn voorzien van een THT-datum en een productomschrijving.
 • Producten zijn volgens het FIFO-principe opgeslagen en er zijn geen producten over datum aanwezig.

Opslag van goederen (magazijn/voorraadkast)

 • Het magazijn/de voorraadkast is overzichtelijk, netjes en niet te vol.
 • De stellingen/schappen zijn schoon en onbeschadigd.
 • De vloer is schoon en plakt niet.
 • De opgeslagen producten worden minimaal wekelijks gecontroleerd en geregistreerd (FIFO, afdekking, THT en productomschrijving)
 • Tijdens de opslag worden producten goed gescheiden opgeslagen.
 • Er zijn geen producten over datum aanwezig.
 • Producten zijn in de juiste opslagruimte opgeslagen.
 • Producten zijn 15 cm boven de grond opgeslagen.

Handenwasgelegenheid

 • Er zijn voldoende handenwasgelegenheden aanwezig en deze zijn schoon.
 • Bij elke handenwasgelegenheid zijn voldoende materialen aanwezig om de handen hygiënisch te wassen en er zijn papieren handdoekjes aanwezig om de handen te drogen.
 • Er is een afvalbak aanwezig om de papieren handdoekjes op een hygiënische manier in weg te gooien.

Opleiding en audit

 • Er is een HACCP-opleidingsplan aanwezig voor medewerkers op de afdeling.
 • Medewerkers op de afdeling zijn voldoende getraind om hun HACCP-werkzaamheden goed uit te voeren.
 • Op de afdeling wordt minimaal jaarlijks een audit uitgevoerd.
 • Verbeterpunten naar aanleiding van de verbeterpuntenlijst van de vorige audit zijn vastgelegd en opgelost.