How can we help?

HACCP audit bijzondere registraties

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

Verificatie E-HACCP

 • E-HACCP werkt gemakkelijk en eenvoudig.
 • E-HACCP is goed op onze werkwijzen afgestemd.
 • E-HACCP wordt goed ingevuld door de medewerkers.
 • E-HACCP gebruik ik om nieuwe medewerkers voor te lichten omtrent HACCP en voedselveiligheid.
 • E-HACCP is volledig en beheerst al onze risico’s.
 • Eventuele verbeterpunten voor E-HACCP zijn:
 • Als eindcijfer geef ik E-HACCP een:
 • Eventuele toelichting op eindcijfer:
 • Hierbij verklaar ik, verantwoordelijk te zijn voor een juiste werking van het HACCP- systeem op de onder mijn verantwoordelijkheid behorende afdeling/locatie. Tevens zie ik toe op de verificatie van de E-HACCP zodat deze afdeling/locatie blijft voldoen aan de wettelijke normen omtrent voedselveiligheid.

IJking thermometers

 • De thermometer geeft bij ijswater een temperatuur weer van 0°C. De thermometer mag maximaal 0,5°C afwijken.
 • De thermometer geeft bij kokend water een temperatuur weer van 100°C. De thermometer mag maximaal 0,5°C afwijken.
 • De thermometer geeft bij ijswater een temperatuur weer van 0°C. De thermometer mag maximaal 0,5°C afwijken.
 • De thermometer geeft bij kokend water een temperatuur weer van 100°C. De thermometer mag maximaal 0,5°C afwijken.
 • De thermometer geeft bij ijswater een temperatuur weer van 0°C. De thermometer mag maximaal 0,5°C afwijken.
 • De thermometer geeft bij kokend water een temperatuur weer van 100°C. De thermometer mag maximaal 0,5°C afwijken.
 • De thermometer geeft bij ijswater een temperatuur weer van 0°C. De thermometer mag maximaal 0,5°C afwijken.
 • De thermometer geeft bij kokend water een temperatuur weer van 100°C. De thermometer mag maximaal 0,5°C afwijken.
 • De thermometer geeft bij ijswater een temperatuur weer van 0°C. De thermometer mag maximaal 0,5°C afwijken.
 • De thermometer geeft bij kokend water een temperatuur weer van 100°C. De thermometer mag maximaal 0,5°C afwijken.
 • Bij een afwijking groter dan 0,5°C, wordt de thermometer geijkt door een gekwalificeerd ijkorgaan.
 • Minimaal één keer per jaar wordt de werking van de thermometer(s) gecontroleerd.

Deskundigheid medewerkers

 • Medewerkers in de voedingsverzorging hebben voldoende deskundigheid om op een hygiënische en voedselveilige manier de maaltijdgerelateerde handelingen uit te voeren.
 • Ik verklaar over voldoende deskundigheid te bezitten om de taken op een voedselveilige manier te vervullen. Noteer hier je naam, functie en geboortedatum.
 • Ik verklaar over voldoende deskundigheid te bezitten om de taken op een voedselveilige manier te vervullen. Noteer hier je naam, functie en geboortedatum.
 • Ik verklaar over voldoende deskundigheid te bezitten om de taken op een voedselveilige manier te vervullen. Noteer hier je naam, functie en geboortedatum.
 • Ik verklaar over voldoende deskundigheid te bezitten om de taken op een voedselveilige manier te vervullen. Noteer hier je naam, functie en geboortedatum.

Traceerbaarheid

 • Problemen van producten worden genoteerd. Tevens wordt genoteerd of dit is gemeld aan de NVWA, hoe en door wie het probleem is opgelost en de datum wanneer het probleem werd vastgesteld.
 • Noteer de volgende gegevens van het probleem: datum, naam product met het probleem, of het is gemeld bij de NVWA en hoe en door wie het probleem is opgelost.

Verificatie apparatuur

 • Minimaal 1 x per jaar wordt de werking van de apparatuur met thermometers en thermostaten zoals de koelingen, vriescel en de vaatwasmachine gecontroleerd.
 • Bij controle door een externe partij wordt het keuringsrapport bewaard.
 • Noteer hier wanneer welk apparaat is gecontroleerd, het apparaatnummer en eventuele opmerkingen en/of reparaties.

Overzicht winkels

 • De instelling weet waar de boodschappen worden ingekocht.
 • De winkels met soorten producten die er worden ingekocht worden genoteerd. Tevens wordt de contactpersoon, het adres en het telefoonnummer van de winkel genoteerd. Bij een onveilig product kan hierdoor snel contact worden opgenomen met de betreffende winkel.
 • Noteer hier de naam van de winkel, de contactpersoon, het adres, het telefoonnummer en welke producten er worden ingekocht.