How can we help?

HACCP audit afdeling

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

Persoonlijke hygiëne

 • Medewerkers wassen hun handen zodra ze met voedsel gaan werken.
 • Persoonlijke hygiëneregels zijn bij de aanwezige medewerkers bekend en er is een actieve controle op de naleving van de persoonlijke hygiëneregels.
 • Er zijn voldoende materialen en middelen aanwezig om de handen op de juiste manier te wassen en te drogen.
 • Handen worden op de juiste manier gewassen, gedroogd en gedesinfecteerd indien nodig.
 • De procedures omtrent het Norovirus zijn bekend bij de medewerkers en worden nageleefd.
 • Er worden geen sieraden gedragen aan handen en polsen.

Bestellen en ontvangen of zelf inkopen doen

 • Producten worden bij levering door de buitenlucht gecontroleerd op THT-datum, houdbaarheid, verpakking en temperatuur
 • Producten worden meteen na levering in de juiste opslagruimte gezet of bereid.
 • Registratie bij ontvangst van goederen vindt minimaal wekelijks plaats.
 • Afwijkingen worden geregistreerd en doorgegeven aan de leidinggevende.
 • Producten die niet voldoen aan de eisen worden geweigerd en retour gestuurd.
 • Producten zijn tijdens de levering goed gescheiden.

Handboek

 • Er is een specifiek HACCP-handboek voor de afdeling aanwezig met daarin alle werkinstructies, registratieformulieren en schoonmaakschema’s.
 • Er is een code aanwezig zodat kan worden ingelogd op ‘de hygiënecode voor zorginstelling 2008’
 • In de werkinstructies is de maximale eindtijd van de twee-uurs ongekoeld bewaarregeling opgenomen.
 • Registraties worden goed uitgevoerd en ingevuld op het registratieformulier.
 • Afwijkingen en genomen maatregelen worden geregistreerd.
 • Medewerkers voeren hun werkzaamheden uit zoals staat omschreven in het handboek.
 • De registratieformulieren worden afgetekend door de leidinggevende.
 • Registratieformulieren en andere documenten worden minimaal 1 jaar bewaard.

Schoonmaken

 • Er is een schoonmaakschema aanwezig dat voldoet aan de wettelijke frequenties.
 • Materiaal en apparatuur worden goed schoongemaakt volgens het schoonmaakschema.
 • Afwijkingen van het schoonmaken worden geregistreerd en doorgegeven aan de leidinggevende.
 • Het tijdstip van schoonmaken wordt zo gekozen dat er geen besmetting van voedsel kan optreden.
 • De juiste schoonmaakmiddelen en – materialen worden gebruikt tijdens het schoonmaken en medewerkers weten welke schoonmaakmiddelen ze waarvoor moeten gebruiken.
 • Het schoonmaakschema wordt volledig of naar waarheid afgetekend.
 • De controle van de schoonmaak wordt dagelijks geregistreerd.
 • De afdelingskeuken ziet er schoon en netjes uit na het schoonmaken.
 • De opbergplek voor schoonmaakmaterialen en schoonmaakmiddelen is schoon en netjes.
 • Schoonmaakmiddelen en schoonmaakmaterialen staan gescheiden van levensmiddelen.
 • Er zijn adequate maatregelen getroffen om ongedierte uit de keuken te weren.

De broodserveerwagen

 • De broodserveerwagen is schoon, overzichtelijk, netjes en niet te vol.
 • De lades/schappen en de rubberen strips zijn schoon en onbeschadigd.
 • Er is een display of thermometer aanwezig.
 • De temperatuur van opgeslagen producten is maximaal 7°C.
 • De temperatuur wordt wekelijks gecontroleerd en geregistreerd door het meten van een opgeslagen product.
 • Afwijkingen met betrekking tot de broodserveerwagen worden geregistreerd en doorgegeven aan de leidinggevende.
 • Producten zijn goed afgedekt, volgens het FIFO-principe opgeslagen en voorzien van een productomschrijving.
 • Producten zijn voorzien van een THT-datum en er zijn geen producten over datum aanwezig.

Opslag van goederen (kasten)

 • De kasten zijn netjes, overzichtelijk en niet te vol.
 • De kasten zijn schoon en onbeschadigd.
 • Producten zijn goed afgedekt en voorzien van een productomschrijving en THT-datum.
 • Producten zijn volgens het FIFO-principe opgeslagen en er zijn geen producten over datum aanwezig.
 • Producten zijn in de juiste opslagruimte opgeslagen.
 • De bestekladen zijn schoon en netjes en het bestek is schoon.

Opslag van goederen (koelkast)

 • De koelkast is netjes, overzichtelijk en niet te vol.
 • De stellingen/schappen zijn schoon en onbeschadigd.
 • De rubberen strips en de deur zijn schoon en onbeschadigd.
 • De vloer is netjes, schoon en plakt niet.
 • De condensator/ventilator is schoon.
 • Er is een display of thermometer aanwezig.
 • De temperatuur van opgeslagen producten is maximaal 7°C.
 • De temperatuur wordt wekelijks geregistreerd en gecontroleerd door het meten van een opgeslagen product.
 • Afwijkingen met betrekking tot de koelkast worden geregistreerd en doorgegeven aan de leidinggevende.
 • Producten zijn goed afgedekt en voorzien van een productomschrijving en THT-datum.
 • Producten zijn volgens het FIFO-principe opgeslagen en er zijn geen producten over datum aanwezig.
 • Bereide producten staan boven rauwe producten opgeslagen.
 • Zuigelingenvoeding wordt bewaard bij een temperatuur <4°C.

Opslag van goederen (vriezer)

 • De vriezer is netjes, overzichtelijk en niet te vol.
 • De stellingen/schappen zijn schoon en onbeschadigd.
 • De deur en rubberen strips zijn schoon en onbeschadigd.
 • De vloer is netjes, schoon en plakt niet.
 • De condensator is schoon.
 • Er is een display of thermometer aanwezig.
 • De temperatuur van opgeslagen producten is minimaal -18°C.
 • De temperatuur wordt wekelijks gemeten en geregistreerd.
 • Afwijkingen met betrekking tot de vriezer worden geregistreerd en doorgegeven aan de leidinggevende.
 • Producten zijn goed afgedekt en voorzien van een productomschrijving en THT-datum.
 • Producten zijn volgens het FIFO-principe opgeslagen en er zijn geen producten over datum aanwezig.

Serveren van maaltijden

 • Wekelijks/maandelijks (roulatiesysteem) wordt de temperatuur van een (test)maaltijd gemeten en geregistreerd.
 • Afwijkingen worden geregistreerd en doorgegeven aan de leidinggevende.
 • Bij een temperatuurmeting wordt de thermometer voor en na gebruik gedesinfecteerd.
 • Resultaten van de temperatuurmeting bij gebruik van de logger uit de keuken zijn bekend bij medewerkers op de afdeling.
 • Bij regenereren op de afdeling wordt de temperatuur van een maaltijd wekelijks gemeten en geregistreerd.

Ongekoeld bewaren

 • De medewerkers zijn op de hoogte van de maximale eindtijd van de twee-uurs ongekoeld bewaarregeling.
 • Er is een schriftelijk advies omtrent de twee-uurs ongekoeld bewaarregeling voor cliënten/bewoners/patiënten.
 • Zuivelproducten in pakken zijn maximaal één uur buiten de koeling en worden slechts eenmaal teruggezet in de koeling.

Overige apparatuur/onderdelen

 • Het aanrecht is schoon en onbeschadigd.
 • De ruimte tussen het aanrecht en de muur is glad en waterdicht afgewerkt zodat vuil zich niet kan ophopen.
 • De naad achter het aanrecht is schoon.
 • Het koffiezetapparaat is schoon.
 • De waterkoker is schoon en vrij van bruinsteen.
 • De thermoskannen zijn schoon en vrij van aanslag.
 • De magnetron is schoon, onbeschadigd en verkeert in goede staat.
 • De temperatuur van producten, bij tussentijdse verstrekking, die opgewarmd worden in de magnetron wordt wekelijks gemeten en geregistreerd.
 • De oven is schoon, onbeschadigd en verkeert in goede staat.
 • Het fornuis/ de kookplaat is schoon.
 • Als er producten warm worden bereid, dan wordt de temperatuur hiervan wekelijks gemeten en geregistreerd.
 • De afzuigkap is schoon.
 • De friteuse is schoon en verkeert in goede staat.
 • Tijdens het frituren worden de juiste temperaturen van het frituurvet gehaald (max. 175°C).
 • De temperatuur (>60°C) van gefrituurde producten wordt bij elke gebruik gecontroleerd en geregistreerd.
 • De afwasmachine is schoon.
 • De Oranka-sapmachine is schoon.
 • De temperatuur van het sap in de Oranka is maximaal 7°C en de temperatuur van het sap wordt wekelijks gemeten en geregistreerd.
 • Medicijnen zijn apart van levensmiddelen opgeslagen.
 • Overig apparatuur verkeert in goede staat en is schoon en onbeschadigd.
 • De afvalbak is schoon en hoeft niet met de handen worden bediend (voetpedaal, sensor, of kniebediening)

Opleiding en audit

 • Er is een HACCP-opleidingsplan aanwezig voor medewerkers op de afdeling.
 • Medewerkers op de afdeling zijn voldoende getraind om hun HACCP-werkzaamheden goed uit te voeren.
 • Op de afdeling wordt minimaal jaarlijks een audit uitgevoerd.
 • Verbeterpunten naar aanleiding van de verbeterpuntenlijst van de vorige audit zijn vastgelegd en opgelost.