How can we help?

Checklist voor observatie

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

Persoonlijke hygiëne medewerkers

 • 1. Er is een protocol/ werkinstructie aanwezig voor
  handhygiëne.
 • 2. Op alle relevante plaatsen hangt bij de kraan een werkinstructie over de methode en wanneer het noodzakelijk is om de handen te wassen of te desinfecteren.
 • 3. Handhygiëne wordt toegepast door handen te wassen met water en zeep en afdrogen met handdoeken voor eenmalig gebruik of het toepassen van handalcohol volgens gebruiksvoorschrift.
 • 4. Er is op elke cliëntenkamer een handenwasgelegenheid + vloeibare zeep en eenmalige handdoekjes aanwezig en / of handalcohol.
 • 5. Er is een wasgelegenheid met koud stromend water, vloeibare zeep en eenmalige handdoekjes. En een afvalbak zonder handbediening, en/of handalcohol.
 • 6. Er zijn (niet steriele) handschoenen op alle cliëntenkamers en ruimtes waar de indicatie voor geldt.
 • 7. Het dragen van niet-steriele handschoenen is beperkt tot specifieke zorghandelingen, zoals het verzorgen van wonden, stomaverzorging en contact met wasgoed van een cliënt (volgens de WIP).
 • 8. Handschoenen worden altijd gedragen wanneer de handen in contact
  komen of kunnen komen met bloed, lichaamsvochten, secreta, excreta, slijmvliezen, niet-intacte huid, of verpleeg- en behandelmaterialen.
 • 9. Er worden geen hand en pols sieraden gedragen.
 • 10. Lange haren worden bijeen gebonden of opgestoken.
 • 11. De medewerkers dragen kleding conform de richtlijn van de WIP: dienstkleding wordt beschikbaar gesteld door de instelling of eigen kleding die aan de voorwaarden van de WIP voldoet.
 • 12. De eigen kleding die gedragen wordt heeft korte mouwen.
 • 13. De werkkleding bedekt steeds de eigen kleding (geen jas met korte mouwen over eigen kleding met lange mouwen).
 • 14. De (eigen) kleding wordt iedere dag verschoond en is te reinigen op een temperatuur van minstens 60°C en is niet pluisafgevend.
 • 15. Wanneer (eigen) kleding tijdens de werkzaamheden zichtbaar wordt vervuild,
  wordt andere kleding aangetrokken.
 • 16. Voor bepaalde werkzaamheden staat er voor de medewerker beschermende kleding van de instelling ter beschikking.
 • 17. De juiste beschermende kleding is aanwezig.
 • 18. De beschermende kleding bestaat uit een schort, eventueel van plastic/disposable, of een jas/overschort met lange mouwen.
 • 19. De beschermende kleding bedekt de eigen of dienstkleding volledig.
 • 20. Men draagt over uniform of eigen kleding beschermende kleding, als er mogelijk contact is met excreta (volgens indicatie WIP).
 • 21. Het bistro schort kan als het ter bescherming van de kleding is tegen spatten zonder infectierisico,bijv wassen.
 • 22. Een goed afdekkend reusable of disposable schort wordt gebruikt bij overdrachtrisico van micro-organismen.
 • 23. Medewerkers dragen lange mouwen bij bijv. MRSA, bij andere gevallen mogen ook korte mouwen gedragen worden (wondverzorging).
 • 24. Differentiatie mouwlengte of altijd lange mouwen is vastgelegd in het protocol.
 • 25. De juiste mondneusmasker zijn op alle afdelingen aanwezig of men weet waar ze zijn.
 • 26. Er wordt een chirurgisch mondneusmasker gebruikt bij mogelijke spatincidenten en MRSA (Papieren mondneusmaskers zonder neusklem voldoen niet).

Persoonlijke hygiëne cliënten

 • 27. Het materiaal voor de persoonlijke verzorging van de cliënt, zoals een kam, zeep, tandenborstel, gebittenbakje en zonodig scheergerei is op de kamer aanwezig.
 • 28. Iedere cliënt is in het bezit is van: zeep, kam, tandenborstel, tandpasta en (zo nodig scheerbenodigdheden en gebittenbakje).
 • 29. Het materiaal om de persoonlijke verzorging mogelijk te maken, zoals handdoek, washand en waskom is op de kamer aanwezig.
 • 30. Per handeling is in voldoende mate beschikbaar: schone washand of wegwerpwashand;
  schone handdoek; schone waskommen van roestvrijstaal of kunststof.
 • 31. De schoonmaak van niet patiëntgebonden materialen is geregeld.
 • 32. Niet cliëntgebonden materialen worden alleen op intacte huid toegepast en volgens schema gewassen/schoongemaakt.
 • 33. Rolstoelen en matrassen worden volgens schoonmaakschema gereinigd.
 • 34. Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig.
 • 35. De tilbanden worden op de juiste manier gebruikt en schoongemaakt.
 • 36. De tilbanden van de tilliften worden persoonsgebonden gebruikt.
 • 37. De banden van tilliften zijn schoon en heel.
 • 38. De wijze van reiniging is bekend bij medewerkers.
 • 39. De indicaties en gebruik voor het toepassen van desinfectiemiddelen zijn bekend.
 • 40. Er is een desinfectieprotocol/werkinstructie per afdeling.
 • 41. Desinfectie gebeurt alleen op indicatie.
 • 42. Er zijn desinfectiemiddelen beschikbaar, zoals chloortabletten en alcohol 70%.
 • 43. Het gebruiksvoorschrift van desinfectiemiddelen is bekend.

Omgaan met excreta en gebruikte naalden

 • 44. Alle pospoelers voldoen aan de eisen.
 • 45. Urinaal, po en waskommen worden automatisch schoongespoeld en gedesinfecteerd met stoom of heet water van 80°C.
 • 46. Er is geen lekkage en aerosolvorming aanwezig.
 • 47. Op de pospoeler bevindt zich een duidelijk zichtbare sticker wanneer het volgende preventief onderhoud moet plaatsvinden of wat de uiterste gebruiksdatum is.
 • 48. Er is een werkwijze bij afwezigheid van een pospoeler.
 • 49. Er wordt conform regelgeving omgegaan met gebruikte injectienaalden en ander scherp materiaal met bloed.
 • 50. Gebruikte naalden en ander scherp materiaal wordt direct na gebruik in de daarvoor bestemde UN-gekeurde naaldcontainer.
 • 51. Naalden zijn niet gerecapt.
 • 52. De naaldcontainer is niet boven de vullijn gevuld.
 • 53. Naaldencontainer is in de directe nabijheid van de handelingen met injectienaalden of andere scherpe voorwerpen.

Omgang met en opslag van medicatie en steriele (medische) middelen

 • 54. De staat van de verbandkar en verbandmiddelen is voldoende.
 • 55. Men reinigt de verbandkar of mandje waarin de verbandmiddelen worden bewaard, minimaal eenmaal per week.
 • 56. Dit is zichtbaar op een checklist/aftekenlijst.
 • 57. De uiterste gebruiksdatum van materialen is niet verlopen.
 • 58. De verpakking van medische hulpmiddelen is intact.
 • 59. De houdbaarheid en beheer spoelvloeistoffen en zalven worden voldoende genoteerd.
 • 60. De uiterste gebruiksdata van materialen zijn niet overschreden.
 • 61. De openingsdatum en tijd is op de flessen vermeld. Na opening is de vloeistof nog 24 uur te gebruiken.
 • 62. Zalven worden persoonsgebonden gebruikt.
 • 63. De houdbaarheid van medicijnen wordt gecontroleerd en het principe First in/First out wordt gehanteerd. (First in, First out betekent dat medicijnen die het eerst geleverd zijn ook het eerste op moeten. De nieuwe voorraad moet in de medicijnkast dus altijd achteraan gezet worden en de oude voorraad naar voren geschoven.)
 • 64. De uiterste gebruiksdatum van medicatie wordt maandelijks gecontroleerd. Dit is zichtbaar op een checklist/ aftekenlijst.
 • 65. Men hanteert het ‘first in, first out’ principe.
 • 66. De medicijnen die daarvoor bedoeld zijn worden in de koelkast bewaard en deze wordt beheerd.
 • 67.Medicijnen worden volgens voorschrift bewaard. Men hanteert het ‘first in, first out’ principe.
 • 68. Er is een aparte koelkast voor medicijnen. Indien deze er niet is, moeten de medicijnen in een afgesloten bak in de levensmiddelen koelkast gezet worden.
 • 69. In de koelkast is een thermometer aanwezig.
 • 70. De temperatuur van de koelkast wordt wekelijks geregistreerd.
 • 71. De gemeten temperaturen zijn zichtbaar op een checklist.
 • 72. De koelkast wordt maandelijks schoongemaakt, dit is zichtbaar op een checklist/aftekenlijst.
 • 73. Bij zichtbare verontreiniging wordt de koelkast direct schoongemaakt.
 • 74. De houdbaarheid en bewaren steriele instrumenten en medische hulpmiddelen wordt gecontroleerd.
 • 75.De vervaldatum wordt maandelijks gecontroleerd.
 • 76. Dit is op een checklist geregistreerd.
 • 77. De verpakking is onbeschadigd.
 • 78. De opslag van steriele medische hulpmiddelen is droog en stofvrij of in een kast die afgesloten kan worden.
 • 79. De opslag is geordend.
 • 80. De artikelen staan niet op de vloer.
 • 81. Steriel en onsteriel is visueel gescheiden.
 • 82. Er zijn geen producten over de uiterste gebruiksdatum.
 • 83. Opslagruimtes zijn schoon, overzichtelijk en puilen niet uit (beperkte voorraad).
 • 84. Er zijn geen omdozen aanwezig.
 • 85. Er is een schoonmaakschema met bijgehorende aftekenlijst aanwezig.
 • 86. De verpakking van steriele materialen worden niet gevouwen. Er worden geen elastiekjes of nietjes gebruikt om de materialen te bundelen.
 • 87. De opslag van retourmedicatie vindt volgens de norm plaats.
 • 88. Er wordt gewerkt volgens de veilige principes in de medicatieketen.

Hygiëne maatregelen keuken

 • 89. De hygiënecode voor zorginstellingen, dan wel HACCP-plan voor de afdeling op alle afdelingen is aanwezig.
 • 90. De hygiënecode voor zorginstellingen is aanwezig en in gebruik.
 • 91. Er vindt een registratie van kritische processen (HACCP-Warenwet-verplichting) plaats op alle afdelingen.
 • 92. Er is iemand verantwoordelijk voor de registratie.
 • 93. De levensmiddelen worden in de koelkast volgens voorschrift bewaard.
 • 94. In de koelkast is een thermometer aanwezig.
 • 95. De temperatuur van de koelkast wordt wekelijks geregistreerd. De gemeten temperaturen zijn zichtbaar op een checklist.
 • 96. De koelkast wordt maandelijks schoongemaakt. Dit is zichtbaar op een checklist/aftekenlijst.
 • 97. Bij zichtbare verontreiniging wordt de koelkast direct schoongemaakt.
 • 98. Er staan geen medicijnen in de koelkast tenzij in een afgesloten doos.
 • 99. De vloeren en wanden in de keuken zijn goed reinigbaar en er is een schoonmaakschema.
 • 100. Vloeren en wanden zijn glad afgewerkt.
 • 101. Vloeren en wanden zijn niet beschadigd.
 • 102. Vloeren en wanden zijn goed reinigbaar.
 • 103. Vloeren en wanden zijn niet doordringbaar voor vocht.
 • 104. Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig.
 • 105. De vaatdoekjes, sponsjes, theedoeken e.d. worden dagelijks verschoond (ook visueel beoordelen).
 • 106. Gedurende de dag worden de doekjes uitgehangen en de borstels opgehangen.
 • 107. Natte vaatdoeken en theedoeken worden niet hergebruikt.
 • 108. De keuken is voorzien van een handenwasgelegenheid met vloeibare zeep en eenmalige handdoekjes.
 • 109. In de onmiddellijke nabijheid van de keuken of in de keuken is een voorziening om de handen te wassen. Deze handwasgelegenheid is voorzien van een zeepdispenser en handdoekjes voor eenmalig gebruik.
 • 120. In de keuken is een afsluitbare afvalbak (met voetbediening) voorzien van een plastic zak.
 • 121. Een afvalemmer met deksel (en voetbediening), voorzien van een plastic zak staat in de keuken.
 • 122. Gevaarlijke stoffen of giftige materialen (zoals bepaalde schoonmaakmiddelen) zijn gescheiden van voedingsmiddelen en afgesloten opgeborgen.
 • 123. Gevaarlijke stoffen of giftige materialen (zoals bepaalde schoonmaakmiddelen) worden gescheiden van voedingsmiddelen bewaard.
 • 124. Gevaarlijkste stoffen worden afgesloten bewaard.

Hygiëne maatregelen verblijfruimtes

 • 125. De vloeren en wanden van de verblijfsruimten (kamers en groepsruimten) zijn goed reinigbaar.
 • 126. Vloeren en wanden zijn glad afgewerkt.
 • 127. Voeren en wanden zijn onbeschadigd.
 • 128. Vloeren en wanden zijn goed reinigbaar.
 • 129. Vloeren en wanden zijn ondoordringbaar voor vocht.
 • 130. De materialen zoals gordijnen zijn wasbaar en schoon. Banken, stoelen, tapijten e.d zijn afwasbaar en schoon.
 • 131. Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig.
 • 132. De ventilatieroosters en/of mechanische ventilatie worden in iedere verblijfsruimten (kamers en groepsruimten) gereinigd.
 • 133. Er is periodiek onderhoud van mechanische ventilatie en voor reiniging van ventilatieroosters.
 • 134. Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig.
 • 135. Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig voor de groepsruimtes.
 • 136. Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig.

Hygiëne maatregelen sanitaire voorzieningen

 • 137. De vloeren en wanden van de toiletten zijn goed reinigbaar.
 • 138. De vloeren en wanden van de toiletten zijn glad afgewerkt.
 • 139. De vloeren en wanden van de toiletten zijn onbeschadigd.
 • 140. De vloeren en wanden van de toiletten zijn goed reinigbaar.
 • 141. De vloeren en wanden van de toiletten zijn ondoordringbaar voor vocht.
 • 142. Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig.
 • 143. Er is voldoende toiletpapier aanwezig op de toiletten.
 • 144. De vloeren en wanden van de douches zijn goed reinigbaar.
 • 145. De vloeren en wanden van de douches zijn glad afgewerkt.
 • 146. De vloeren en wanden van de douches zijn onbeschadigd.
 • 147. De vloeren en wanden van de douches zijn goed reinigbaar.
 • 148. De vloeren en wanden van de douches zijn ondoordringbaar voor vocht.
 • 149. Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig in de douches.
 • 150. Er is bij elke sanitaire voorziening een handenwasgelegenheden + vloeibare zeep en eenmalige handdoekjes aanwezig en of handalcohol.
 • 151. Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig voor de sanitaire ruimtes.

Hygiëne maatregelen werkruimte/ werkkast

 • 152. Er is een schoonmaakwerkruimte/werkkast aanwezig op elke afdeling/etage en deze is goed onderhouden.
 • 153. Er is een aparte ruimte beschikbaar voor schoonmaakmaterialen.
 • 154. De ruimte kan afgesloten worden.
 • 155. Er is ventilatie aanwezig.
 • 156. Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig.
 • 157. Er is een uitstortgootsteen in de schoonmaakruimte.
 • 158. De schoonmaakmaterialen zoals, moppen, trekkers en bezems worden opgehangen.
 • 159. De moppen, schoonmaakdoekjes, sponsjes, borstels, dweilen e.d. worden dagelijks verschoond.
 • 160. Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig voor de werkruimte/ werkkast.

Wasgoed en afvalverwerking

 • 161. De vuile was wordt dagelijks in gesloten zakken verzameld.
 • 162. Er vindt een scheiding plaats tussen schone en vuile was.
 • 163. De vuile was wordt niet op de grond, in de wasbak of op stoelen gelegd.
 • 164. De vuile waskar is op reikafstand.
 • 165. De opslag schone was is volgens de richtlijnen.
 • 166. De schone was bevindt zich in een schone kast of een gesealde rolcontainer.
 • 167. De opslag is stofvrij en is beschermd tegen vocht en vuil.
 • 168. Het afval wordt dagelijks van de afdeling gehaald.
 • 169. Het afval wordt verzameld in plastic zakken.
 • 170. De zakken worden dagelijks vervangen en dichtgebonden getransporteerd naar de rolcontainer.
 • 171. De rolcontainer staat niet in een ruimte waar schone materialen worden opgeslagen.
 • 172. Er zijn geen overvolle afvalbakken.

Overige onderwerpen

 • 173. Er is een Infectiecommissie.
 • 174. Er wordt een risico inventarisatie op MRSA bij alle cliënten uitgevoerd.
 • 175. Er is een antibioticabeleid met formularium.
 • 176. Er is een contract met een deskundige infectiepreventie.
 • 177. Er zijn in de instelling HKM-ers of aandachtsvelders hygiëne aangesteld.