How can we help?

Checklist elektrische installatie woning

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

Omschrijving

 • Reden van inspectie
 • Netaansluiting
 • Stroomstelsel

Gebruikt meetinstrument

 • Fabrikant
 • Type

Algemene eisen

 • Aanwezigheid van tekeningen
 • Aanwezigheid van waarschuwingsborden
 • Juiste aanduiding van stroomketens, smeltveiligheden, schakelaars en klemmen, nul- en beschermingsleidingen
 • Voldoende toestand nul- en beschermingsleidingen
 • Juiste aansluiting van leidingen
 • Vrije ruimte voor schakel- en verdeelinrichtingen
 • Juiste beschermingsgraad bij installatiematerieel (besturingskasten, schakel- en verdeelinrichtingen, armaturen, enz)
 • Juiste werking van schakelaars
 • Juiste instelling van beveiligingstoestellen
 • Juiste richting draaiveld

Bescherming tegen elektrische schok

 • Geen (in)direct aanrakingsgevaar (aanwezigheid afschermingen)
 • Automatische uitschakeling van de voeding (beveiligingstoestellen, schakelaars en scheiders juist gekozen, voldoende lage impedantie van beschermings- en aardleidingen, schakelen van schakelaars in de faseleiding, juiste uitschakelstroom en –tijd van aardlekbeveiligingen, voldoende lage aardverspreidingsweerstand
 • Aarding (aanwezigheid HAR, juiste potentiaalvereffening)
 • Juiste potentiaalvereffening

Bescherming tegen thermische invloeden

 • Preventie brand (voldoende hoge isolatieweerstand, juiste uitschakelstroom en –tijd van aardlekbeveiligingen )
 • Preventie verwonding door hoge temperaturen
 • Preventie oververhitting

Bescherming tegen overstromen

 • Preventie overbelasting
 • Preventie kortsluiting

Bescherming tegen overspanning

 • Bescherming tegen atmosferische oorsprong
 • Bescherming van schakelhandeling gevolgen

Bescherming tegen onderspanning

 • Preventie gevaar voor personen of goederen
 • Preventie beschadiging van delen van installaties en van verbruikende toestellen

Bijzondere ruimten en/of omstandigheden

 • De installaties in bad/doucheruimte(n) zijn uitgevoerd conform de zone indeling
 • De installaties in ruimten en cabines met saunakachels zijn correct uitgevoerd
 • De installaties met fotovoltaísche (PV) voedingssystemen zijn correct uitgevoerd
 • De installaties voor buitenverlichting zijn correct uitgevoerd
 • De installaties voor systemen voor vloer- en plafondverwarming zijn correct uitgevoerd

Overige van toepassing zijnde normen / voorschriften / eisen

 • De uitwendige bliksembeveiligingsinstallatie is uitgevoerd conform de NEN-EN-IEC 62305
 • De schakel- en verdeelinrichtingen zijn uitgevoerd conform de NEN-EN-IEC 61439