How can we help?

Checklist bedrijfshulpverlener (BHV) – BHVNederland

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

Check voor jezelf

 • Volg je jaarlijks de herhalingscursus BHV?
 • Weet je waar je het ontruimingsplan kunt vinden?
 • Is het ontruimingsplan actueel?
 • Wordt het ontruimingsplan jaarlijks geoefend en geëvalueerd?
 • Ken je het actie(stroom)schema bij een brandalarm?
 • Weet je welke automatische sturingen plaatsvinden bij een brandalarm?
 • Ben je op de hoogte van jouw functiegebonden instructies?
 • Weet je de ontruimingsplattegronden op jouw afdeling te vinden?
 • Weet je welke lift als brandweerlift gebruikt wordt?
 • Ken je de compartimentsgrensen in het gebouw?
 • Ben je op de hoogte van de verschillende brandcompartimenteringen (30|60 min)?
 • Ken je de locatie van de sleutelbuis/ -kluis?
 • Ken je de brandweeropstelplaatsen (en worden deze vrijgehouden?)
 • Zijn er instructies voor het uitvoeren van brandgevaarlijke (onderhouds)werkzaamheden?
 • Ken je de locatie van de brandmeldcentrale en alle nevenpanelen?
 • Weet je de verzamelplaats te vinden?
 • Weet je de blusmiddelen te vinden in het gebouw?

Check voor het gebouw

 • Is er een Opgeleid Persoon (OP) die de werking van de brandmeldcentrale controleert?
 • Is er voor de brandmeldcentrale een storingsprocedure?
 • Is er een handleiding van de brandmeldcentrale aanwezig?
 • Is er een plattegrond met daarop de compartimentsgrenzen aanwezig?
 • Zijn er op gangbare plekken ontruimingsplattegronden aanwezig?
 • Komen de plattegronden inhoudelijk met de werkelijkheid overeen
 • Plattegronden: Projectie t.o.v. de werkelijkheid? (is links op tekening ook links in werkelijkheid)
 • Plattegronden: Zijn de op de projectie vermelde veiligheidsinstructies actueel?
 • Komt de plattegrond overeen met de actuele situatie?
 • Voldoet compartimentering aan gestelde WBDBO-eis 30|60 min?
 • Vallen deuren bij brand automatisch in het slot (dagschoot)
 • Zijn er doorvoeringen gemaakt in de compartimentering?
 • Zijn de eventuele gemaakte doorvoeringen gedicht door een daartoe gecertificeerd bedrijf?
 • Zijn de afdichtingen voorzien van een helder kenmerk van het gecertificeerd bedrijf?
 • Wordt de compartimentering intact gehouden in dagelijks gebruik? (Geen wiggen onder de deur/ drangers losgekoppeld etcetera)
 • Zijn er brandgevaarlijke (vloei)stoffen aanwezig?
 • Zijn de brandgevaarlijke (vloei)stoffen in een veilige afsluitbare ruimte (kast) opgeslagen?
 • Worden op de blusmiddelen periodieke controles uitgevoerd (aanwezigheid keuringsstickers/ logboek)?
 • Zijn de blusmiddelen vrij toegankelijk?
 • Worden de blusmiddelen op juiste plaats weergegeven op de ontruimingsplattegronden?
 • Worden de Brandslanghaspels op juiste plaats weergegeven op de ontruimingsplattegronden?
 • Worden de Handblusmiddelen op juiste plaats weergegeven op de ontruimingsplattegronden?
 • Zijn de vluchtwegen onderweg en bij de (nood)uitgangen zichtbaar voorzien van vluchtwegaanduidingen?
 • Is duidelijk wat vluchtroutes zijn?
 • Zijn de aangegeven vluchtwegen vrij van opslag en obstakels?
 • Zijn de vluchtdeuren ook daadwerkelijk te openen in geval van nood? (ook trappenhuizen en BUITEN het gebouw)
 • Draaien deuren in vluchtroutes mee met de vluchtrichting?
 • Zijn vluchtwegen ook toegankelijk voor mindervaliden?
 • Kunnen de deuren in vluchtroutes met 1 handeling onbelemmerd van binnenuit geopend worden? (zonder gebruik van losse voorwerpen als sleutels e.d.)
 • Werkt de noodverlichtingsinstallatie?
 • Is er een actuele tekening met hierop de installatieonderdelen aanwezig? (rookmelders, nevenindicatoren, slowwhoops, e.d.)
 • Deze checklist is bedoeld om de bewustwording op het gebied van brandveiligheid in gebouwen te vergroten. Niet alle punten van de checklist dragen in dezelfde mate bij aan de veiligheid van een gebouw. De uiteindelijke beoordeling van de brand-veiligheid van een gebouw en de advisering voor optimalisatie is werk voor specialisten. Heeft u vragen over de inhoud van deze checklist? Kijk dan op www.bhvnederland.nl of mail ze naar customersupport@bhvnederland.nl