How can we help?

Bouw & inrichtingseisen scopieruimten

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

Bouwkundige aspecten

 • Er is voldoende oppervlak voor plaatsing van alle noodzakelijke voorzieningen in de ruimte voor reiniging en desinfectie (een ruimte van 9m2 per 2 scopieruimten).
 • Er is voldoende oppervlak voor plaatsing van alle noodzakelijke voorzieningen in de ruimte voor ‘vuile’ endoscopen.
 • Er is voldoende oppervlak voor plaatsing van alle noodzakelijke voorzieningen in de werkruimte handmatig voorreinigen (langwerpige trog).
 • Er is voldoende oppervlak voor plaatsing van alle noodzakelijke voorzieningen in de droog- en bewaarkasten endoscopen.
 • Er is voldoende oppervlak voor plaatsing van alle noodzakelijke voorzieningen in de uitgifteruimte gedesinfecteerde endoscopen.
 • Er is voldoende oppervlak voor plaatsing van alle noodzakelijke voorzieningen met betrekking op handhygiëne faciliteiten.
 • Er is voldoende oppervlak voor plaatsing van alle noodzakelijke voorzieningen in de ruimte voor afval.
 • Er wordt gebruik gemaakt van gescheiden ruimten (vuil en schoon) voor opslag desinfectans.
 • Er wordt gebruik gemaakt van gescheiden ruimten (vuil en schoon) voor opslag transportbakken en trolleys.
 • Er wordt gebruik gemaakt van gescheiden ruimten (vuil en schoon) voor bakkenwasmachine.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een gescheiden ruimten (vuil en schoon) bij het manoeuvreren van een endoscopendesinfector ter reparatie.
 • Bij gebruik van gescheiden ruimten (vuil en schoon) is er rekening gehouden met het doorgeven van lege transportbakken van vuil naar schoon, bij gebruik plastic hoezen in de bakken en/of doorgeefbakkenwasmachine.
 • Er is voldoende oppervlak voor ruimtelijke scheiding van schone- en verontreinigde goederenstromen.
 • Er wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen qua techniek, dataverwerking, noodzakelijke apparatuur en mogelijke uitbreiding.
 • Terugslag van water uit de endoscopendesinfector is niet mogelijk.
 • De waterkwaliteit is in overeenstemming met de gekozen type desinfector.
 • De waterkwaliteit is in overeenstemming met de gekozen reinigings- en desinfectiemiddel.
 • Er is ruimte voor waterfilters.
 • De elektriciteit voldoet aan technische kwaliteitseisen; NEN 1010, klasse 0.
 • In de reinigingsruimte is er een onderdruk conform bouwmaatstaf CSA.
 • In de reinigingsruimte zijn extra afzuigpunten geplaatst ivm aerosolen.
 • Bij desinfectoren wordt er volgens advies fabrikant gebruikt gemaakt van een afzuigtechniek.
 • Puntafzuiging bij het bovenwerkblad zijn in overleg met arbo en voldoen aan de veiligheidseisen.
 • Er is lichte overdruk in de ruimte met droogkasten (schone ruimte).
 • Afvoer van desinfectans gaat volgens beheersplan gevaarlijke stoffen/ milieuvergunning.
 • Afvoer van desinfectans gaat volgens advies veiligheidsinformatieblad behorende bij desinfectie/reinigingsmiddel.
 • Wand en vloer zijn glad afgewerkt, stootvast en goed reinigbaar.
 • Wand en vloer zijn bestand tegen reinigings- en desinfectiemiddel.
 • Vloer wordt niet glad door water.
 • Deuren gaan automatisch of via voetbediening open/dicht.
 • Ramen werken overeenkomend met Arbo-eisen.
 • De verlichting zorgt ervoor dat er geen schaduwwerking ontstaat.
 • In de ontvangstruimte is er voldoende ruimte voor ontvangst en tijdelijke opslag van vuile endoscopen en transportkarren.
 • In de uitgifteruimte is er voldoende ruimte voor ontvangst en tijdelijke opslag van schone endoscopen en transportkarren.
 • Op de afdeling van chemicaliën wordt de werkvoorraad ,zoals vloeistoffen en reinigings- en desinfectiemiddelen, opgeslagen in lekbakken.
 • Op de afdeling van chemicaliën voldoet het opslaan van de werkvoorraad aan arbo en veiligheidseisen ,gevaarlijke stoffen en milieuvergunning, en is conform advies op veiligheidsbladen.
 • Het afval is volgens ziekenhuismilieuplan opgeslagen en er is voldoende ruimte voor gescheiden afval.
 • Het plafond is gemaakt van stof arm en vochtbestendig materiaal.
 • Er is voldoende ruimte boven plafond voor techniek.

Ruimte-inrichting aspecten

 • Apparatuur is voorzien van een sticker, met daarop zichtbare informatie omtrent termijn waarbinnen het apparaat (volgens onderhoudsstatus) mag worden gebruikt, voor gebruiker en technicus.
 • Er is een lektester in de buurt van de spoelbak, zodat er geen contact mogelijk is tussen vocht en elektrische faciliteiten.
 • Er is voldoende ruimte voor het noodzakelijk aantal endoscopendesinfectoren, voor de opstelling, belading/ontlading en bediening.
 • Er is voldoende ruimte voor het noodzakelijk aantal endoscopendesinfectoren, voor de opstelling, belading/ontlading en bediening.
 • Er is in de ruimte voor endoscopendesinfectoren aansluiting met perslucht, water, elektra, afzuiging, data en riool.
 • Er is doorgeefapparatuur aanwezig.
 • Er zijn gescheiden droog- en bewaarkasten voor vuile werkzaamheden.
 • Er zijn doorgeefkasten aanwezig.
 • Er zijn doorgeefkasten aanwezig.
 • De droog- en bewaarkasten zijn verbonden met elektra en dataverwerking.
 • Droog- en bewaarkasten zijn voorzien van medische lucht.
 • De afmeting van de spoelbak is in overeenstemming met lengte van endoscoop. Hij is gemaakt van RVS en heeft afgeronde hoeken, daarnaast is hij voorzien van waterpistool.
 • Het werkblad vuil, heeft voldoende oppervlak voor werkzaamheden rekeninghoudend met ultrasoonbad. Hij heeft een afwerking zonder naden met waterkering.
 • De achterwand van het werkblad is glad en goed reinigbaar en naadloos aangesloten op het werkblad.
 • Er is kastruimte boven het werkblad met noodzakelijke materialen voor handmatige voorreiniging.
 • Er is een duidelijke scheiding van het vuile werkblad en het schone werkblad, inclusief persluchtpistool.
 • Er is kastruimte boven werkblad voor opslag van schone endoscoop en toebehoren.
 • Er is een ultrasoonbad, eventueel geintergreerd in het werkblad voorreinigen, en is voorzien van een water-, riool- en elektra-aansluiting.
 • Schoon en vuil transport is duidelijk gescheiden.
 • Bij reiniging en desinfectie transportbakken en middelen machinaal, wordt rekening gehouden met ruimte en voorzieningen (aanwezigheid van perslucht, water, elektra, afzuiging, data-en rioolaansluiting).
 • Voor handenhygiëne bij vuile werkzijde is er een wastafel met kraan die is uitgerust met voet- en elleboogbediening, zeep en alcohol dispensers met elleboogbediening en er is een handdoekautomaat aanwezig.
 • Voor handenhygiëne bij schone werkzijde, is een alcohol dispenser met elleboogbediening aanwezig.
 • Voor veiligheid is er volgens ziekenhuis arbo/veiligheidsplan, minimaal een oogdouche aanwezig.
 • Bij administratieve werkplekken waar een PC wordt gebruikt, wordt gebruik gemaakt van reinigbaar toetsenbord, een goede netwerkaansluiting en goede verlichting.
 • Er is een mogelijkheid tot alarmering bij calamiteiten.